A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

A Siratófal

A Siratófal

A videóban Izrael egyik legszentebb helyével és annak történelmével ismerkedhetünk meg.

03:54

Történelem

Címkék

Siratófal, Jeruzsálem, judaizmus, Salamon temploma, Izrael, Szentföld, Közel-Kelet, Heródes, Betlehem, imahely, frigyláda, Babilon, templom, zsidó, vallás, ókori Kelet, ókori, Biblia, történelem, ima, Mózes, tízparancsolat, vallási központ, világvallások, Isten, Dávid, Nabú-kudurri-uszur, babiloni fogság, Jézus, Krisztus

Kapcsolódó extrák

Narráció

A Siratófal
Jeruzsálem, és talán egész Izrael egyik legszentebb helye
a Siratófal, vagy más néven a Nyugati Fal.
A zsidó vagy akár nem zsidó vallások követőinek,
valamint a turistáknak a fal kötelező úti cél,
ha a Szentföldön járnak.
De miért ez lett a judaizmus legszentebb imádkozóhelye?
És vajon miért helyeznek az emberek
ezrei cédulákat a fal nyílásaiba
a világ minden tájáról?
A hely történelméről szinte kizárólag a
Bibliából vannak ismereteink.
Jeruzsálem a Júdeai-sivatag jelentéktelen, dombtetőn álló városkája volt, amikor Kr. e. 1000 táján Dávid elfoglalta,
dombtetőn álló városkája volt,
amikor Kr. e. 1000
táján Dávid elfoglalta,
és délen a Vörös-tengertől,
északon az Eufráteszig
terjedő királyságának
fõvárosává tette.
Amikor Dávid fia,
Salamon a város falain belül megépítette az első templomot – a szentélyt,
Jeruzsálem a zsidó nép szent helye lett.
A templom azért épült,
hogy méltó helyet adjon a frigyládának,
amely az Isten által Mózesnek adott,
kőtáblákra vésett törvényeket, a tízparancsolatot rejtette.
Kr. e. 587-ben az Újbabiloni Birodalom uralkodója, II. Nabú-kudurri-uszur
megostromolta a várost.
Leromboltatta Salamon templomát,
a zsidókat pedig birodalma
fővárosába, Babilonba hurcoltatta.
Az ún. babiloni fogságból visszatért zsidó száműzöttek
Kr. e. 520 körül újjáépítették a templomot,
és ez az épület több mint 500 évig fennállt, miközben a terület
élén egymást váltották az idegen uralkodók.
Kr. e. 19-ben Salamon templomát ismét átépítették,
ezúttal Nagy Heródes megbízásából,
akinek neve örökre összeforrt a
betlehemi gyermekgyilkossággal.
A Biblia szerint Heródes elrendelte,
hogy minden két évnél fiatalabb
fiúgyermeket öljenek meg Betlehemben, mert hírt kapott
egy gyermek születéséről, akiből idővel a zsidók királya lesz.
A heródesi templom Kr. u. 70-ig állt, addig,
amíg a rómaiak – egy zsidó felkelést követően – földig nem rombolták.
Napjainkra Heródes templomából mindössze
a Nyugati fal maradt meg,
amely a zsidók számára a földkerekség egyik
legszentebb hozzáférhető helye.
Másik ismert neve, a Siratófal, a zsidók
ama szokásából ered, hogy a szent fal előtt siratják
a templom lerombolását és imádkoznak
annak újraépítéséért.
A buzgó imádkozók egy része könyörgésekkel teleírt papírlapot
csúsztat a fal hasadékaiba,
abban a hitben,
hogy esdeklő szavaik egyenesen
Istenhez szállnak.
Azonban nemcsak a zsidó vallás hívei,
de bármely odalátogató spirituális élményt szerezhet,
hódolva a szokásnak, hogy kéréseit a fal réseibe helyezi,
reménykedve abban, hogy egyszer majd teljesülnek azok.

Belső feliratok (labels)

A Siratófal, Jeruzsálem, Nyugati fal, Siratófal, II. Nabú-kudurri-uszur, Kr. e. 587, Babilon, Kr. e. 520, Nagy Heródes, Kr. u. 70

Kapcsolódó extrák

József története

Ábrahámnak, a zsidóság ősatyjának unokájáról, Józsefről szóló bibliai történet.

Mózes története

Mózes bibliai próféta születésének és fő cselekedetének története.

Dohány utcai zsinagóga

Európa legnagyobb zsinagógája.

Hagia Szophia (Isztambul)

Az először a Bizánci, később pedig az Oszmán Birodalom vallási központjaként működő „Szent Bölcsesség” temploma egyike a világ legismertebb múzeumainak.

Masszáda

Az egyetlen gigantikus, széles sziklára épült Masszáda erődje a zsidó hazaszeretet megnyilvánulásának egyik emblematikus helyszíne.

Vallások

Az emberiség mindennapjait átszövi a vallás. Meghatározza a társadalmat, a kultúrát, a fogyasztási szokásokat. A Föld lakosságának 84%-a vallásos.

Kosárba helyezve!