A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

A falu

A falu

A falu kis lélekszámú település, általában kevés központi funkcióval rendelkezik.

02:27

Földrajz

Címkék

falu, település, települések, település szerkezete, mezőgazdaság, állattartás, szuburbanizáció, infrastruktúra, életmód, közigazgatás, városi, urbanizáció, öregedés, munkanélküliség, társadalmi problémák, lakosság, társadalom, társadalomföldrajz, földrajz

Kapcsolódó extrák

Narráció

A falu
Az első állandó települések a falvak voltak.
A falu csoportos település.
Nincs, vagy csak minimális a központi funkciója.
Ez azt jelenti, hogy a környező településekre
nem gyakorol hatást, nincs vonzáskörzete.
Lakóinak csak az alapellátást biztosítja.
Napjainkban a Föld lakosságának valamivel kevesebb mint a fele él falvakban,
és arányuk a városba áramlás miatt folyamatosan csökken.
Vannak azonban olyan térségek - pl. Fekete-Afrika országai vagy Nepál
- ahol szinte az egész lakosság faluban él.
A hagyományos falusi foglalkozási szerkezet
mára elsősorban a fejlődő országokban
maradt meg.
Máshol az agrárfalvak átalakulnak,
szerepkörük megváltozik, pl. üdülőfalvak, bányászfalvak, ipari falvak lesznek.
Van azonban olyan falu is, melynek lakossága a környező városba
jár tanulni, dolgozni, s így alvótelepülés lesz,
azaz csak lakófunkciója marad.
A városi élet is hatást gyakorol a falvakra.
Házaik külső és belső képe
is modernizálódik.
Fokozatosan fejlődik az infrastruktúrájuk,
pl. a közművek hálózata, a közlekedés.
A falusi életmód közelít a városi életmódhoz,
a kertvárosi jelleg erősödik.
Különösen a nagyvárosok közelében elhelyezkedő falvakra
jellemző ez az átalakulás, vagyis a városiasodás.
A nagyobb falvak már központi szerepkörrel,
vonzáskörzettel is rendelkeznek.
A városi környezet ártalmai elől
sokan szívesen költöznek a városközeli falvakba.
A fejlett térségekben egyre inkább a városból való kiköltözés,
az ún. ellenvárosodás a jellemző népességmozgás.

Belső feliratok (labels)

A falu csoportos település, minimális a központi funkciója, város, falu, a hagyományos falvak átalakulnak, az alvótelepülés csak lakófunkcióval rendelkezik, a falu infrastruktúrája is növekszik a városi élet hatására, nagyvárosok közelében a falu városiasodik, a nagyobb falvak vonzáskörzettel rendelkeznek, új népességmozgás a fejlett térségekben az ellenvárosodás

Kapcsolódó extrák

Szabadtéri néprajzi múzeum

Egy szabadtéri múzeum voltaképp maga az élő történelem.

Tanyák

A tanya egy családi házból, és mezőgazdasági épületekből álló házcsoportosulás, amelyet megművelt talaj vesz körül.

Települések

Az emberek különböző típusú településeken élnek. Jellemző, hogy minél többen laknak egy településen, annál többféle szolgáltatást tudnak igénybe venni.

Világörökségünk része: Hollókő

A 300 lelket számláló palóc falu a hagyományőrzés mintapéldája, amely 1987 óta az épített világörökség része.

A korfa

A korfa egy adott ország népességének kor és nemek szerinti megoszlását szemlélteti.

A magyar szürkemarhák ridegtartása

A történelem során fontos szerepet játszott a magyar nép mindennapjaiban a magyar szürkemarha. Egyes helyeken még ma is hagyományos módon tartják őket.

A nagyüzemi sertéstenyésztés Magyarországon

A háztáji disznótartás csak kisebb igényeket képes kielégíteni. Országos szinten a sertéstelepekről származik a nagy mennyiségű hús.

A sertésfeldolgozás folyamata

Kövessük nyomon az ipari sertésfeldogozást, mely nagymértékben eltér a háztáji disznóvágástól!

Árpád-kori falu

Hogyan éltek őseink a honfoglaló Árpád-kori magyarok idejében? Időutazás népünk múltjába.

Szuburbanizáció

A városi magterület népessége csökken a városi magot körülvevő területek javára.

Kosárba helyezve!