A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

A hidegháború kibontakozása

A hidegháború kibontakozása

A második világháború után felosztották Németországot, majd leereszkedett a vasfüggöny.

03:20

Történelem

Címkék

vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, NSZK, NDK, berlini blokád, Kelet-Berlin, Német Demokratikus Köztársaság, Német Szövetségi Köztársaság, Nyugat-Németország, Kelet-Németország, Nyugat-Berlin, berlini fal, NATO, Varsói Szerződés, Észak-atlanti Szerződés Szervezete, USA, Szovjetunió, koreai háború, Amerikai Egyesült Államok, Washington, vietnami háború, fegyverkezés, Sztálin, szuperhatalom, Harry S. Truman, Churchill, békeszerződés, Berlin, nyugati hatalmak, II. világháború, második világháború, kommunizmus, nukleáris atomtöltet, szocializmus, szocialista, szövetségesek, béke, szabadság, biztonság, haderő, atombomba, hidrogénbomba, Nagy-Britannia, Franciaország, konfliktus, háború, politika, hadsereg, szovjet katona, amerikai katona, űrverseny, történelem, modernkor

Kapcsolódó extrák

Narráció

A hidegháború kibontakozása
A békeszerződések értelmében a négy részre osztott
Németországban a szövetségesek
között kiéleződtek az ellentétek.
A három nyugati hatalom (USA, Nagy-Britannia, Franciaország)
képtelen volt együttműködni a szovjetekkel.
Hamarosan megindult az ország és a főváros, Berlin kettészakadása.
Az ország nyugati részén 1949-ben létrejött a Német Szövetségi
Köztársaság avagy az NSZK.
Válaszként a szovjet zónából megszületett
a Német Demokratikus Köztársaság is.
Nyugat Berlin az NSZK része lett.
A két szuperhatalom közt annyira elmérgesedett a viszony,
hogy ez újabb háborúval fenyegetett.
Mivel katonai összecsapások nem voltak,
ezért a következő évtizedeket hidegháborúnak nevezzük.
1948 júniusa és 1949 májusa között a szovjetek Nyugat-Berlint blokád alá vonták.
Ez volt az első komolyabb konfliktus a hidegháború kezdetén.
A berlini blokád miatt az USA tartósabb európai jelenlétre rendezkedett be,
így 1949-ben megalakult a NATO, magyarul az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete.
Ez eredetileg a nyugati hatalmak szovjetellenes katonai szövetsége volt.
Emellett céljai közé tartozik a béke fenntartása,
a szabadság és a biztonság védelme.
Sztálin meg volt győződve arról, hogy a III. világháború elkerülhetetlen.
Emiatt
a Szovjetunió és csatlós államai erőteljes fegyverkezésbe kezdtek.
Azonban az USA is gyors ütemben fejlesztette a haderejét.
Az atombomba után kifejlesztették
a még pusztítóbb hidrogénbombát is.
Ezzel kezdetét vette az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti fegyverkezési verseny.
Ennek első példája volt a koreai háború az 50-es évek elején,
ami majdnem nemzetközi konfliktussá alakult.
A kommunista országok igyekeztek elzárkózni a Nyugattól, így hamarosan
megszűnt a szabad utazás lehetősége.
Az NSZK és Ausztria felé
a határon szögesdrótkerítéseket építettek, aknamezőket telepítettek.
Európa közepén leereszkedett a vasfüggöny.

Belső feliratok (labels)

Nagy- Britannia, Portugália, Spanyolország, Franciaország, Németország, Dánia, Belgium, Hollandia, Svájc, Olaszország, Ausztria, Csehszlovákia, Lengyelország, Szovjetunió, Magyarország, Románia, Jugoszlávia, Albánia, Bulgária, Görögország, Törökország, Berlin, NSZK 1949, NDK 1949, Spree, Nyugat- Berlin (NSZK), Kelet- Berlin (NDK), USA, Szovjetunió, A hidegháború évtizedei (1947-1991), A berlini blokád 1948-1949, A NATO megalakulása, 1949. Április 4. Washington, Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO), - Eredetileg a nyugati hatalmak szovjetellenes katonai szövetsége volt., - Célja a béke fenntartása, a szabadság és a biztonság védelme., A nukleáris atomtöltetek számának alakulása 1945-1990, USA, Szovjetunió, A koreai háború 1950-1953, Nyugati blokk, Keleti blokk

Kapcsolódó extrák

A sztálini Szovjetunió

A Sztálin által kiépített kommunista diktatúra létrejöttének körülményei, és annak következményei.

Az űrhajózás története III. - A Csillagháborús-terv

Az 1980-es évek elejére mind a Szovjetunió, mind az Egyesült Államok hatalmas mennyiségű atomfegyvert halmozott fel.

Berlini fal (1961-1989)

A megosztottság és az elnyomás szimbóluma, a Fal nem csupán egy várost, hanem számos családot is szétszakított.

A békekötések után

Közvetlenül az első világháborút lezáró békekötések után zajló események összefoglalása.

A berlini olimpia

Az 1936. évi nyári olimpiai játékokat Berlinben rendezték. Számos éredekesség miatt került be a történelemkönyvekbe.

A kétpólusú világ kialakulása

Az ENSZ megalakulása és a második világháború utáni események.

A nagy gazdasági világválság

Mi okozta 1929-ben a gazdasági világválság kitörését, és hogyan rendeződött a helyzet?

A Párizs környéki békeszerződések

Az első világháborút lezáró versailles-i békekonferencia történéseinek bemutatása.

Az első világháború befejezése

Kik győztek és kik voltak az első világháború vesztesei? Miként változtatta meg a háború Európa életét?

Az első világháború kibontakozása

Az elhúzódó háború egyre nagyobb terhet rótt a hadviselőkre és a civilekre egyaránt.

Az első világháború kitörése

Miért tört ki az első világháború? Kik álltak egymással szemben a hadszíntéren?

Az űrhajózás története I. - A végtelenbe és tovább

Az alábbi videó az űrhajózás kezdetét, valamint az űrverseny kezdeti szakaszát mutatja be.

Az űrhajózás története II. - Harc a Holdért

A hidegháborús harc tovább folytatódik a két szuperhatalom között: a kérdés csupán az, hogy ki éri el először a Hold felszínét?

Európa az első világháború után

Az első világháború társadalmi, gazdasági és politikai következményei az egyes országokban.

Hitler Sasfészke

A táj festői. Hegyek és tavak, ameddig csak a szem ellát. A helyszín: Bajorország délkeleti csücske. Ebben a csodálatos környezetben található Adolf Hitler...

Recsk

A magyar gulágként is emlegetett táborba körülbelül 1500 embert deportáltak a Rákosi-diktatúra időszakában.

Szocialista realizmus

A Rákosi-korszak alatt élte virágkorát hazánkban az ún. szocreál művészet. Hogyan követte a művészet az ideológiai elveket?

Úton az újabb háború felé

Milyen események előzték meg a második világháború kitörését, és hogyan terjeszkedtek a nácik Európában?

Kosárba helyezve!