A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

A korfa

A korfa

A korfa egy adott ország népességének kor és nemek szerinti megoszlását szemlélteti.

02:49

Földrajz

Címkék

korfa, demográfia, korcsoport, öregedés, életkor, élettartam, népességrobbanás, népességváltozás, születési adatok, halálozási adatok, nemek, tinédzser, felnőtt, gyermek, férfiak, nők, születés, fejlett ország, fejlődő ország, háború, egészségügy, társadalmi problémák, társadalomföldrajz, társadalom, grafikon, szalagdiagram, népsűrűség, földrajz

Kapcsolódó extrák

Narráció

A korfa
A korfa egy adott ország népességének kor
és nemek szerinti megoszlását szemlélteti.
A fejlődő országok korfája széles alapokon nyugvó,
felfelé elkeskenyedő, háromszög alakú.
A születésszám tartósan magas,
az idősebb korosztályok létszáma
pedig erőteljesen csökken.
A korfa a fiatalodó társadalom képét tükrözi.
Ezekben az országokban a születéskor várható élettartam
45–55 év.
A fejlett országok korfájának alapja
keskenyebb.
Tartósan kevés az újszülött,
ugyanakkor a korszerű egészségügyi ellátás, a kiegyensúlyozott életmód,
a biztos anyagi helyzet magasabb életkort tesz lehetővé.
Ezért nő a munkaképes-
és az öregkorúak aránya.
Ezek a folyamatok a társadalom öregedését eredményezik.
Az elöregedő társadalom összetételét tükröző korfa
előbb oszlopszerű, majd gomba alakú.
A fejlett országokban fokozatosan nő
a születéskor várható élettartam.
Ma ez 75–85 év között alakul.
Ilyen pl. Németország, vagy Svédország.
A „szabálytalan” beszűkülések és kiugrások
különböző történelmi-társadalmi okokra vezethetők vissza.
Ezek lehetnek háborúk, éhezések, járványok,
egészségügyi ellátottságban bekövetkező változások egyaránt.
A korfa a nemek közötti megoszlást
is szemléletesen ábrázolja.
A függőleges tengely jobb oldalán a nők,
bal oldalán a férfiak számát tünteti fel.
Földünkön eltérő a férfiak és a nők
születési és halálozási aránya.
Bolygónkon több fiú születik, mint lány.
Ez a fiútöbblet a fiatalabb korosztályoknál is megmarad.
A férfiak halandósága azonban nagyobb,
ezért a legtöbb országban fokozatosan nőtöbblet alakul ki.
A fejlett országokban a nõk 5-8 évvel magasabb életkort élnek meg.
Ennek okai pl.
a nõi szervezet biológiai jellemzői,
illetve a férfiak túlhajszolt, gyakran egészségtelenebb életmódja.

Belső feliratok (labels)

korfa, egy fejlődő ország korfája, egy fejlett ország korfája, szabálytalanságok egy korfán, férfi, nő

Kapcsolódó extrák

Nagyrasszok

Mi emberek, külsőre mindannyian hasonlítunk egymásra, ám ha jobban elmerülünk a részletekben, mégiscsak nagy különbségeket fedezhetünk fel.

Szuburbanizáció

A városi magterület népessége csökken a városi magot körülvevő területek javára.

A falu

A falu kis lélekszámú település, általában kevés központi funkcióval rendelkezik.

A Föld népessége 2150-ben

Földünk lakói hihetetlen népességrobbanás szemtanúi. Néhány éven belül elérjük a 8 milliárd főt, ám ez még csak a kezdet.

A népesség földrajzi eloszlása

Földünk népessége rendkívül aránytalanul helyezkedik el. Egyes területek lakatlanok, míg más helyen hatvanezer fő is élhet négyzetkilométerenként.

Európai népek keveredése

Az évezredek során sokféle nép telepedett meg itt Európában. Életmódjuk a természeti feltételekhez igazodott.

Kosárba helyezve!