A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

A népesség földrajzi eloszlása

A népesség földrajzi eloszlása

Földünk népessége rendkívül aránytalanul helyezkedik el. Egyes területek lakatlanok, míg más helyen hatvanezer fő is élhet négyzetkilométerenként.

02:50

Földrajz

Címkék

népesség, lakosság, Föld, népsűrűség, népességváltozás, népességrobbanás, demográfia, Kína, India, egyenlőtlen eloszlás, mérsékelt öv, hideg övezet, forró öv, lakatlan, eloszlás, halálozási adatok, születési adatok, migráció, korfa, társadalom, földrajz

Kapcsolódó extrák

Narráció

A népesség földrajzi eloszlása
A világ népességének földrajzi elhelyezkedése
igen nagy térbeli különbségeket mutat.
A Föld átlagos népsűrűsége 51 fő/km2.
Az átlag még egy-egy ország esetében is
összemossa az eltéréseket,
fokozottan érvényes
ez a Föld egészére,
ez az átlagérték nem tükrözi a népesség
rendkívül aránytalan eloszlását.
Elfedi a Föld hatalmas, csaknem lakatlan területei
és az alig elképzelhető zsúfoltságú többmilliós világvárosok
közötti egyenlőtlenségeket.
Bolygónk lakosságának 90%-a
az északi félgömbön él.
A Föld lakóinak egyenlőtlen elhelyezkedésében
természeti és társadalmi okok összegződnek.
Ázsia egyes területein
1000 főnél is több lakos él km2-enként.
A világ népességének csaknem 3/4 része
Eurázsiában él.
Bár az ember megtelepedett mindkét félgömbön,
s mindhárom földrajzi övezetben,
a mérsékelt övezet
a legsűrűbben lakott.
A folyóvölgyek, ezek közelében és a keskeny tengerparti sávban
kialakult alföldek, a tagolt partvidékek,
kedvező természeti környezetet biztosítanak a letelepedés számára.
Az ember mindig előnyben részesítette a vízpartokat
– a Föld lakosságának kb. fele folyó-,
illetve tengerpartokon telepedett le.
A gazdálkodás, az életfeltételek
az alacsonyabb tengerszint feletti területeken kedvezőbbek,
ezért a 0 és 500 m közötti magasságban települt le
a népesség közel 80%-a.
Európában a 2000 m feletti magasságú területeken
már csaknem hiányoznak az állandó települések.
Ugyanakkor Tibet fennsíkján
még 4000 m-en is
jelentős számú népesség él.
A Föld lakatlan vagy gyéren lakott területeinek elhelyezkedése
és jellemzői egyaránt nagyon eltérőek.
A hideg övezet sarkvidéki tájai, a forró és a mérsékelt övezet sivatagai,
áthatolhatatlan erdőségei
és a magashegységek
általában ritkán lakottak.

Belső feliratok (labels)

Föld: 51 fő/km2, a népesség 90%-a az északi félgömbön él, A világ népességének 3/4-ed része Eurázsiában él, déli mérsékelt övezet, északi mérsékelt övezet, A Föld lakosságának 50%-a vízpart közelében él, 0 és 500 m között él a népesség 80%-a

Kapcsolódó extrák

A Föld népessége 2150-ben

Földünk lakói hihetetlen népességrobbanás szemtanúi. Néhány éven belül elérjük a 8 milliárd főt, ám ez még csak a kezdet.

A korfa

A korfa egy adott ország népességének kor és nemek szerinti megoszlását szemlélteti.

A lakótelepek

Az 1970-es években házgyári technológiával több százezer panellakást építettek.

Európai népek keveredése

Az évezredek során sokféle nép telepedett meg itt Európában. Életmódjuk a természeti feltételekhez igazodott.

Fejlett észak, fejlődő dél

Az északi és a déli félgömb társadalmi-gazdasági különbségei között hatalmas a szakadék. Ennek földrajzi és történelmi okai vannak.

Szuburbanizáció

A városi magterület népessége csökken a városi magot körülvevő területek javára.

Kosárba helyezve!