A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Úton az újabb háború felé

Úton az újabb háború felé

Milyen események előzték meg a második világháború kitörését, és hogyan terjeszkedtek a nácik Európában?

05:04

Történelem

Címkék

II. világháború, Hitler, világháború, Mussolini, Molotov–Ribbentrop-paktum, müncheni konferencia, élettér, háború, Harmadik Birodalom, Anschluss, Szudéta-vidék, Nagy gazdasági válság, versailles-i békeszerződés, náci, Németország, területi igény, paktum, korridor, szövetségesek, tengelyhatalmak, diktatúra, Spanyolország, polgárháború, Olaszország, gyarmat, Japán, hadsereg, Ausztria, Csehszlovákia, megszállás, Lengyelország, modernkor, történelem

Kapcsolódó extrák

Narráció

Úton az újabb háború felé
Az 1930-as években Európa számos országában felszámolták a demokráciát.
A diktatúrák létrejöttének több oka volt.
Elsőként említhetjük a nagy gazdasági válság hatásait.
Ezen leggyorsabban a náci Németország
tudott úrrá lenni, ezért számos ország követni akarta a német utat.
A diktatórikus fordulat egyik legismertebb példája Spanyolország.
Az 1936-os választások a baloldal sikerét hozták.
A demokratikus változásokat
bevezető új kormány ellen jobboldali katonatisztek
felkelést robbantottak ki.
Az ország véres polgárháborúba sodródott.
A felkelőket Hitler és Mussolini,
a kormányt pedig a Szovjetunió támogatta fegyverrel,
illetve emberekkel.
A baloldal hívei végül vereséget szenvedtek.
Az 1930-as években
Európán kívül is egyre több helyen dörögtek a fegyverek, Németország szövetségesei
ugyanis terjeszkedni kezdtek.
Mussolini a régi Római Birodalmat akarta feltámasztani.
Legfőbb célja egy olasz birodalom kiépítése volt a Földközi-tenger térségében.
Emellett Afrikában is növelni kívánta gyarmati területeit.
Japán az Ázsia feletti uralmat követelte magának.
Az 1930-as évek elején csapatai megszállták Kína egyik tartományát.
Néhány évvel később ez a konfliktus nyílt háborúvá szélesedett.
Az 1930-as évek második felében
Berlinben elérkezettnek látták az időt
az élet- tér meghódítására.
Megindult a német hadsereg felkészítése a háborúra.
Hitler látszólag még mindig Versailles ellen lépett fel,
amikor követelni kezdte a német nemzet egy államban való egyesítését.
Ezt a célt szolgálta Ausztria bekebelezése (az Anschluss).
1938 tavaszán a németek bevonultak Ausztriába. Az országot a Harmadik Birodalomhoz csatolták.
Hitler ezután
Csehszlovákiától követelte a német lakta területek,
azaz a Szudéta-vidék átadását.
A prágai kormány azonban nem mondott le a kért területekről.
A kérdés megoldására
1938 őszén Münchenben négyhatalmi konferencia
ült össze, melyen
Anglia,
Franciaország,
Olaszország és Németország vett részt.
A leginkább érintett csehszlovákokat azonban meg sem hívták a tárgyalásra.
Hitler megfogadta, hogy ez az utolsó területi igénye.
Ennek hatására a franciák és az angolok belementek az alkuba.
Azt hitték, hogy megmentették a békét...
Hogy Hitler mennyire nem gondolta komolyan ígéretét, az már fél év múlva nyilvánvalóvá vált.
A németek megszállták Csehországot, Szlovákia pedig elvileg független ország lett.
Hitler ezután Lengyelország ellen fordult.
A német érdekeket ugyanis sértette az ún. lengyel korridor.
Ez kettévágta Németországot, ráadásul a területén jelentős számban éltek németek.
Követelte Lengyelországtól, hogy a
németek szabadon járhassanak át Németország 2 része között a korridoron keresztül.
A lengyelek ezt nem fogadták el, hiszen remélték a nyugati hatalmak támogatását.
Hitler ekkor úgy döntött, hogy fegyverrel oldja meg a vitát.
Előtte azonban biztosítani akarta, hogy a Szovjetunióval ne keveredjen háborúba.
Célját sikerült elérnie:
1939 augusztusában a szovjet és a német külügyminiszter
megnemtámadási szerződést kötött.
Tartalmazott egy titkos záradékot is.
A két ország közötti területeket (benne Lengyelországot) felosztották
egymás között.
Küszöbön állt egy újabb háború kitörése.

Belső feliratok (labels)

A spanyol polgárháború 1936-1939, Kanári-szigetek, Zöld- foki szigetek, Olaszország és gyarmatai (1936), Japán, Kína, Ausztria bekebelezése, az Anschluss 1938. március, A müncheni konferencia 1938. szeptember, Csehszlovákia, lengyel korridor, A Molotov-Ribbentropp paktum 1939. augusztus 23.

Kapcsolódó extrák

A békekötések után

Közvetlenül az első világháborút lezáró békekötések után zajló események összefoglalása.

A berlini olimpia

Az 1936. évi nyári olimpiai játékokat Berlinben rendezték. Számos éredekesség miatt került be a történelemkönyvekbe.

A harmadik birodalom

A náci párt hatalomra kerülésének és annak megszilárdításának körülményei Németországban.

A hidegháború kibontakozása

A második világháború után felosztották Németországot, majd leereszkedett a vasfüggöny.

A kétpólusú világ kialakulása

Az ENSZ megalakulása és a második világháború utáni események.

A Párizs környéki békeszerződések

Az első világháborút lezáró versailles-i békekonferencia történéseinek bemutatása.

Az első világháború befejezése

Kik győztek és kik voltak az első világháború vesztesei? Miként változtatta meg a háború Európa életét?

Az első világháború kibontakozása

Az elhúzódó háború egyre nagyobb terhet rótt a hadviselőkre és a civilekre egyaránt.

Az első világháború kitörése

Miért tört ki az első világháború? Kik álltak egymással szemben a hadszíntéren?

Európa az első világháború után

Az első világháború társadalmi, gazdasági és politikai következményei az egyes országokban.

Hitler Sasfészke

A táj festői. Hegyek és tavak, ameddig csak a szem ellát. A helyszín: Bajorország délkeleti csücske. Ebben a csodálatos környezetben található Adolf Hitler...

Recsk

A magyar gulágként is emlegetett táborba körülbelül 1500 embert deportáltak a Rákosi-diktatúra időszakában.

Kosárba helyezve!