A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Történelem 7.

A Szovjetunió megalakulása
1918 nyarán Oroszországban kitört a polgárháború. A forradalommal szemben fellépő ellenforradalmárok, a fehérek célkitűzése a régi, magántulajdonon alapuló polgári Oroszország visszaállítása volt.
Ehhez támogatást kaptak külföldről, hiszen a cári Oroszország óriási hiteleket vett fel főképp francia és angol pénzügyi köröktől, ám e hiteleket a Lenin vezette új Oroszország nem akarta és nem is tudta volna törleszteni. A nyugat félt a bolsevik eszmék terjedésétől is. Fokozta a polgári világ riadalmát, hogy a bolsevikok parancsára a letartóztatott orosz cárt és családját lemészárolták.
A polgárháborút a vörösök, azaz a bolsevikok nyerték meg. 1922 decemberében a régi Oroszország helyett Szovjetunió néven új államot hoztak létre.
A cári család. A bolsevikok valamennyiüket kivégezték
Lenin szónokol a szovjetek képviselői előtt
A cári család. A bolsevikok valamennyiüket kivégeztékLenin szónokol a szovjetek képviselői előtt

Az alábbiakban részleteket olvashatsz az Ideiglenes Kormány programjából. Milyen alapelveken nyugszik?
„- Szólás-, sajtó-, egyesülési, gyülekezési és sztrájkszabadság, valamint a szabadságjogok kiterjesztése azokra a személyekre, akik katonai szolgálatot teljesítenek, amennyiben a katonai szolgálat megengedi.
- A meghatározott rendekhez, vallási közösségekhez és nemzetiségekhez való tartozásból származó minden hátrányos különbség megszüntetése.
- Az általános, egyenlő, titkos és közvetlen választójog alapján azonnali előkészületek az Alkotmányozó Gyűlés összehívására, amely az ország igazgatási és alkotmányos rendjét meghatározza.
- A rendőrség felváltása választott vezetőséggel rendelkező népi milíciával, mely a helyi önkormányzati szerveknek van alárendelve.
- A helyi önkormányzati szervek megválasztása az általános, közvetlen, egyenlő és titkos választójog alapján.”
1. Miért omlott össze a cári Oroszország 1917 februárjában?
2. Miért bukott meg az Ideiglenes Kormány?
3. Mi volt a bolsevikok programja?
4. Mi a szocialista forradalom tartalma?
5. Szólalj fel a szovjetek egyik képzeletbeli ülésén! Bíráld az Ideiglenes Kormány politikáját!
Kosárba helyezve!