A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Történelem 7.

A bolsevik kormány propagandaplakátja. Próbáld meg értelmezni!
A bolsevik kormány propagandaplakátja. Próbáld meg értelmezni!

A bolsevik hatalomátvétel
1917 nyarára, alig néhány hónappal a sikeres februári forradalmat követően az Ideiglenes Kormány hiteltelenné vált az emberek szemében. Nem tudott úrrá lenni az éhezésen, nem adott földet a parasztoknak, a béke helyett pedig a háború folytatása mellett döntött. Ráadásul a fronton támadó hadműveletet indított, amely összeomlott, és súlyos veszteségeket okozott.
Ezzel a politikával fordultak szembe a marxista Vlagyimir Iljics Lenin vezette bolsevikok. 1917 októberében (a mai naptár szerint november 7-én) megbuktatták az Ideiglenes Kormányt, és átvették a hatalmat.
A bolsevik kormány intézkedései
Lenin vezetésével Népbiztosok Tanácsa néven új kormány alakult, amely beváltotta ígéreteit. Kiszállt a háborúból, békét kötött, és földet osztott a parasztoknak. Ezáltal több millió orosz ember vágyát teljesítette.  
A bolsevikok meghirdették a szocialista forradalmat. Végső céljuk a magántulajdon megszüntetésével egy olyan társadalom megteremtése volt, ahol mindenki jólétben él. Azt vallották, hogy ezt csak a diktatúra bevezetésével lehet megvalósítani.
Lenin jellemzése
Lenint így jellemezte egyik politikai ellenfele 1917 áprilisában: „Lenin képességei alapján nagy ember, akit azonban az illegális munka abnormális körülményei borzalmasan tönkretettek és megnyomorítottak. Lenin is elmondhatja magáról az ismert mondást: »Nem tudom, hová igyekszem, de oda határozottan megyek.« Lenin feltétlenül hű a szocializmushoz, de ez a hűség nála saját személyében testesül meg (»Az állam – én vagyok«), számára nincs különbség a személyes politika és a párt érdekei, a szocializmus érdekei között. Lenin átlagon felül értelmes, de értelme egyoldalú. Lenin feltétlenül tiszta ember, de akarata oly egyoldalú, hogy erkölcsi érzéke eltompult. Lenin szocializmusa otromba szocializmus; Lenin otromba baltát használ, amikor sebészkésre lenne szükség.”
Leckéhez tartozó extrák

Auróra cirkáló (1900)

Az orosz páncélos cirkáló nevét az 1917-es forradalom írta be a történelemkönyvekbe.

Auróra cirkáló (1900)

Kosárba helyezve!