A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

A Föld, amelyen élünk 8.

Az alábbi tartalmat jelenleg INGYENES hozzáféréssel tekinted meg.
Amennyiben szeretnél teljes hozzáférést az oldalhoz, kérlek, regisztrálj, jelentkezz be, és vásárold meg a szükséges elektronikus licencet vagy írd be a nyomtatott könyv hátuljában található kódot!
A fejlődés kárpáti útvesztői
Mely nagytájaink folytatódnak Szlovákia és Románia területén?
Mit tudsz a két ország és hazánk közös történelmi múltjáról? Elevenítsd föl!
Mit tudsz Szlovákia és Románia hazánkkal való mai kapcsolatáról?
Szlovákia
Területe: 49 034 km2
Népessége: 5,4 millió fő (2006)
Népsűrűsége: 110 fő/km2
Fővárosa: Pozsony (Bratislava)
Hivatalos nyelve: szlovák
Kényszerű szomszédság vagy együttműködés
Értékeld Szlovákia földrajzi fekvését és természeti adottságait!
Nézz utána, hogy hol vannak Szlovákia legkedveltebb turistaközpontjai! Mit gondolsz, hasonlítanak-e alpi társaikhoz? Vajon miért?
69. ábra. Az Északnyugati-Kárpátok külső, homokkőből álló övezetéhez belülről a mészkőszirtek övezete tapad. A mintegy négyezer szirt olyan szabályos vonal mentén sorakozik, mintha gyöngysorként lenne felfűzve. A legszebbekre Árpád-házi királyaink várakat és erődöket építettek a középkorban. A Felvidék festői tájának legszebb mészkőszirtjén áll Árva csodálatos vára. Legfelső tornya olyan meredek sziklafokon dől ki a Vág fölé, hogy a szóbeszéd szerint, amikor a toronyban dorbézolók a kellemetlen vendéget kihajították az ablakon, az egyenesen a folyóba zuhant. A vár a 13. században épült, a Magyar Királyság Lengyelország felőli határát védte.
69. ábra. Az Északnyugati-Kárpátok külső, homokkőből álló övezetéhez belülről a mészkőszirtek övezete tapad. A mintegy négyezer szirt olyan szabályos vonal mentén sorakozik, mintha gyöngysorként lenne felfűzve. A legszebbekre Árpád-házi királyaink várakat és erődöket építettek a középkorban. A Felvidék festői tájának legszebb mészkőszirtjén áll Árva csodálatos vára. Legfelső tornya olyan meredek sziklafokon dől ki a Vág fölé, hogy a szóbeszéd szerint, amikor a toronyban dorbézolók a kellemetlen vendéget kihajították az ablakon, az egyenesen a folyóba zuhant. A vár a 13. században épült, a Magyar Királyság Lengyelország felőli határát védte.

69. ábra. Az Északnyugati-Kárpátok külső, homokkőből álló övezetéhez belülről a mészkőszirtek övezete tapad. A mintegy négyezer szirt olyan szabályos vonal mentén sorakozik, mintha gyöngysorként lenne felfűzve. A legszebbekre Árpád-házi királyaink várakat és erődöket építettek a középkorban. A Felvidék festői tájának legszebb mészkőszirtjén áll Árva csodálatos vára. Legfelső tornya olyan meredek sziklafokon dől ki a Vág fölé, hogy a szóbeszéd szerint, amikor a toronyban dorbézolók a kellemetlen vendéget kihajították az ablakon, az egyenesen a folyóba zuhant. A vár a 13. században épült, a Magyar Királyság Lengyelország felőli határát védte.

68. ábra. Szlovákia három arca: a Kárpátok lábához termékeny alföld simul, és közéjük a tájba nem illő, új lakótelepek tolakodnak.

68. ábra. Szlovákia három arca: a Kárpátok lábához termékeny alföld simul, és közéjük a tájba nem illő, új lakótelepek tolakodnak.

72. ábra. A Duna egyik legjelentősebb mellékfolyója Szlovákiában a Vág. Az Alacsony-Tátrában eredő folyó festői szépségű felső szakaszán olykor magas szirtek közt kanyarog. Itt és ilyen távolságból nem is látszik, hogy az ipari termelés milyen durván átalakította a tájat.

72. ábra. A Duna egyik legjelentősebb mellékfolyója Szlovákiában a Vág. Az Alacsony-Tátrában eredő folyó festői szépségű felső szakaszán olykor magas szirtek közt kanyarog. Itt és ilyen távolságból nem is látszik, hogy az ipari termelés milyen durván átalakította a tájat.

Északi szomszédunk, Szlovákia, rövid múltú közép-európai ország. Gazdasági élete két, elkülönülő nagytáján különböző alapokon áll. A hegyvidék, az Északnyugati-Kárpátok iparának fénye már a múlté. A középkorban művelt arany- és ezüstbányái (Besztercebányán, Selmecbányán és Körmöcbányán) kimerültek. A Gömör–Szepesi-érchegység vasérce csak részben tudja ellátni alapanyaggal Kassa (159) hatalmas kohóit. A hiányt ukrán és orosz érccel pótolják. Ga­ram­szent­ke­reszt alumíniumkohói Magyarorszá­gon készült timföldet kohósítanak a Garam víz­e­ner­gi­á­já­val. A legtöbb vízerőmű a nagy esésű Vágon épült. A Vág völgyében Trencséntől Zsolnáig fiatal ipari körzet húzódik. Gépipari, vegyipari és textilipari üzemei közül több hadfelszerelést gyárt. Az iparvidék központja Zsolna. Az egykori hangulatos kisvárosokból a szocializmus idején jellegtelen iparvárosok lettek, és környezetük is erősen károsodott.
Az ország fővárosa, Pozsony (70) alföldi tájon fekszik, a Kisalföld északi felén. A dunai ki­kö­tő­vá­ros­nak egykor kitűnő fekvése volt. Ám amikor 1918 után a Kisalföld északi részét Ma­gyar­or­szág­tól Csehszlovákiához csatolták, a város az ország peremére került, ami lelassította a fejlődését. E tájon hagyományosan a mezőgazdaság je­len­tet­te a megélhetést, csakúgy, mint a Duna ma­gyar­or­szá­gi oldalán. Az itt termelt gabonát, zöld­ség­fé­lé­ket és sokféle gyümölcsöt, valamint a sertés-, szarvasmarha- és baromfihúst sokoldalú élel­mi­szer­i­par dolgozza fel. Természetesen a folyóvíz az ipar fejlődését is segítette. A Kárpátokban kivágott erdők faanyagát a papírgyárak, az Oroszországból vásárolt kőolajat pedig a vegyipari üzemek dolgozzák fel. A kohászat után ma is a vegyipar a legjelentősebb iparág.
70. ábra. A Kárpát-medence nyugati kapujában a Kisalföld és a Kis-Kárpátok találkozásában épült Pozsony (Bratislava) 1541–1848 között Magyarország fővárosa volt. Ma a szlovák gazdasági és politikai élet központja, Szlovákia fővárosa.
71. ábra. A Vág torkolatánál fekszik Révkomárom (Komarno), a régi magyar kereskedő- és erődváros.
70. ábra. A Kárpát-medence nyugati kapujában a Kisalföld és a Kis-Kárpátok találkozásában épült Pozsony (Bratislava) 1541–1848 között Magyarország fővárosa volt. Ma a szlovák gazdasági és politikai élet központja, Szlovákia fővárosa.71. ábra. A Vág torkolatánál fekszik Révkomárom (Komarno), a régi magyar kereskedő- és erődváros.
Rögzítsd a munkafüzetben Szlovákia két nagytája gazdasági életének különbségeit! (Mf. 34/b.)
Figyeld meg alaposan a 68. ábrán látható tájat! Készíts róla tájleírást, amelyben bemutatod, hogyan alakult műtájjá a vidék! Szempontokat a munkafüzet 34/c. feladatában találsz.
Szervezzetek idegenforgalmi börzét az osztályban! Mutassátok be a következő tájak, városok értékeit és magyar vonatkozásait: Magas-Tátra, Szlovák-paradicsom, Csallóköz, Kassa, Pozsony, Lőcse!
Érdemes elolvasni!
Egy régi szláv nép új hazát épít
A szlovákok, vagy ahogyan a köznyelv mondja, a tótok a Magyar Királyság idején formálódtak külön néppé. Az I. világháború után megalakult Csehszlovákiában alárendelt szerepük volt, csak a cseh iparcikkek vásárlóit és az ország élelmiszertermelőit látták bennük. A II. világháború után azonban a bőséges munkaerő és a Szovjetunióval való szomszédság miatt a szlovákok lakta országrészbe telepítették a nagy hadiüzemeket. Nehézipari gyárai fogadták a szovjet kőolajat és vasércet. A szocialista rendszer összeomlása után munkanélküliek ezreit bocsátotta sorsára a nyersanyag és megrendelés híján maradt ipar. Az elkeseredés felerősítette a nemzeti önállósodási törekvéseket, így Szlovákia 1993-ban önálló államként kilépett a kényszerű csehszlovák szövetségből. Harcát most az ország területén élő magyar kisebbséggel a gazdaság talpra állásáért és az Európai Unióban való sikeres helytállásért egyszerre vívja.
Leckéhez tartozó extrák

Északi szomszédunk, Szlovákia

Szlovákia, az Észak-Kárpátok területén számos történelmi nevezetesség és kirándulóhely országa.

Északi szomszédunk, Szlovákia

Kosárba helyezve!