A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Történelem 7.

Az első világháborúban több mint hatszázezer Magyarország területéről származó katona esett el. A képen az áldozatok emlékére állított egyik emlékművet láthatod. Nézz utána, hogy a környéketeken van-e ilyen emlékmű?
Az első világháborúban több mint hatszázezer Magyarország területéről származó katona esett el. A képen az áldozatok emlékére állított egyik emlékművet láthatod. Nézz utána, hogy a környéketeken van-e ilyen emlékmű?

A háborús hátország
Magyarország és a Monarchia nem volt felkészülve egy hosszan elnyúló háborúra, amely egyébként is nagyon komoly terheket rótt a hátországra.
Többmilliós hadsereget kellett élelmiszerrel, fegyverrel, munícióval ellátni, miközben a munkaképes férfiak jelentős részét elvitték a frontra.
A kormánynak jogában állt hadiérdekű kényszermunkára kötelezni a lakosságot.
A legfontosabb nyersanyagok, élelmiszerek felvásárlását központosították, hogy szükség szerint oszthassák el azt. Rövidesen bevezették a jegyrendszert, a legfontosabb élelmiszerek árait pedig maximálták. A munkaerőhiányt hadifoglyok munkába állításával próbálták ellensúlyozni.
Az életkörülmények folyamatosan romlottak, az emberek   sok helyen nélkülöztek, télen pedig nem volt fűtőanyag. A háború alatt kb. tizenötszörösére nőtt a kibocsátott papírpénz mennyisége, aminek gyors infláció* lett a következménye. Az életszínvonal átlagosan a felére csökkent. Egyre több család kapott hírt arról, hogy a fronton elesett a férj vagy a katonafiú, s a gyász tovább növelte az elkeseredést.
Útban az összeomlás felé
1916-ban elhunyt az uralkodó, Ferenc József. Látványos külsőségek közepette magyar királlyá koronázták utódját, IV. Károlyt.
A szertartás pompája azonban nem tudta elleplezni az ország belső bajait: a Monarchia kimerült. A király különbékét szeretett volna kötni az antant hatalmaival, de próbálkozása nem járt sikerrel.
A politikai életben egyre hangosabban hallatták szavukat a békepártiak, az utcán pedig a nélkülözést egyre nehezebben tűrő munkások. Sztrájkok, békét követelő felvonulások követték egymást. A nemzetiségek vezetői pedig nyíltan szervezkedtek önálló nemzetállamaik megteremtése érdekében.
Hamarosan bekövetkezett az elkerülhetetlen katonai összeomlás. Magyarország sorsa így a győztes hatalmak kezébe került.
Az új király, IV. Károly (balra) kitüntetett katonákkal beszélget

Az új király, IV. Károly (balra) kitüntetett katonákkal beszélget

IV. Károlynak 1917 nyarán a német császárhoz írt leveléből idézünk. Mivel indokolta a békekötés szükségességét?
„Csapataink emberfeletti teljesítményei ellenére a belső helyzet a háborúnak feltétlenül még a tél előtt való befejezését követeli. Ez Németországra nézve éppúgy áll, mint reánk vonatkoztatva. Törökország már csak igen rövid ideig tarthat velünk, s vele elvesztjük Bulgáriát is, akkor ketten egyedül maradunk, s a jövő tavasz majd Amerikát és egy megerősödött antantot hoz magával.”
1. Miért nem támogatta kezdetben a háborút a magyar miniszterelnök?
2. Keresd meg a térképen, milyen frontokon harcoltak magyar honvédek?
3. Miért volt súlyos a hátország helyzete a háború évei alatt?
4. Milyen problémákkal kellett szembenéznie a magyar kormánynak a háború utolsó évében?
5. Mondj beszédet egy háborúellenes tüntetésen, amelyet 1918 őszén Magyarországon tartottak!
Kosárba helyezve!