A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Anyanyelv szakképzősöknek 10.

A hibás szöveg javítása
Újságot lapozva, könyvet olvasva, saját írásmunkáinkat ellenőrizve igen gyakran helyesírási, szóválasztási, mondatfűzési és egyéb hibákra bukkanunk. Előfordul, hogy meg se tudjuk állapítani egy-egy szövegről, vajon mi a szerepe. Csak hosszas nyomozás után derül ki, hogy a hiba nem a címzettben, hanem a feladóban van. Még az is lehetséges, hogy írója maga sem tudta, mit akart, akart-e egyáltalán valamit közölni.
Hasznos ismeret
Gárdonyi Géza ezt javasolja:
Javításra idődet ne sajnáld. A javítás is alkotás. Gyöngy, gyémánt, ha csak borsónyi is, értékesebb magánál a koronánál. S ha egy nap csak egy gyémántszemet alkotsz is, egy mondatban vagy csak egy szóban: gyűrűbe illesztettél drágakövet.
(A javítás is alkotás)
Kosztolányi Dezső más oldalról közelíti meg a kérdést:
Hidd el, nincs nagyobb művészet a törlésnél. Elhagyunk valamit, ezer millió dolgot, melyet mellékesnek tartunk, és kiemelünk valamit, egyetlenegy dolgot, melyet fontosnak tartunk.
Aki tudja, hogy mit ne mondjon, az már félig tudja, hogy mit mondjon!
(Káté az írásról)
Ilyen útravaló után hogyan vélekedjünk a modern irodalom újításairól, a központozás, a nagybetűk elhagyásáról, az oldalakon át folytonosan tekergő mondatkígyókról és társaikról? Hibák, melyeket javítanunk kell, vagy írói lelemények?
Tanács
Tekintsd ezt a fejezetet ismétlésnek, amelyben áttekintjük és alkalmazzuk a szövegről eddig tanultakat! Ezzel könnyebbé, gördülékenyebbé tesszük az általad végzendő fogalmazási műveleteket, segítjük felkészülésedet a hamarosan időszerűvé váló felmérő dolgozatra.
Hasznos ismeret
A továbbiakban sorra vesszük a „bicegő” szövegek helyesbítésének módjait. Mindig a javítandó szövegből indulunk ki.
1.
Kivették a kutya varratait. Megharapta az állatorvost, de biztosan hozzászokott már.
(Sue Towsend / Ford.: Békés Pál: Adrian Mole minden kínszenvedései)
Megállapítás: egyik mondatrész hiánya miatt nehezen követhető vagy félreérthető a szöveg. Nem világos, ki a második mondat alanya (Ki szokott hozzá?).
Javítás pótlással: …Kedvencem megharapta az állatorvost, de a szakember már biztosan hozzászokott a hasonló kellemetlenségekhez.
Javítás névmásozással: Megharapta az állatorvost, aki (vagy: de ő) már biztosan…
2.
– Hová lesz a fuvar, uram? … Mit mondott, uram, hová menjek?
– A gyárba . Mért, van valami probléma?
– De hisz az ide csak egy köpésre van…
– Mondja, mit törődik maga azzal, hogy az utast milyen messzire kell fuvarozni! Tudtommal szolgáltatást végez, vagy odáig nem bírja ki ez a tragacs? Vagy nem talál oda? Akkor vegyen elő egy térképet!
– Hapsikám, aki nálad hülyébb, az már igazán hibbant! – morogja a sofőr, de csak a bajusza alatt.
(Kordás József: Fakírképző)
Megállapítás: zavaró a hangnemváltás (társalgási, durva, lekezelő, sértő-bizalmaskodó), az önözés helyetti tegezés.
Javítás: helyettesítés(sel) a helyzetnek megfelelő udvarias, távolságtartó stílusban.
3.
„Eladó: használt kanapé két fotellal, ugyanitt franciaággyá alakítható ülőgarnitúra eladó."
(Apróhirdetés)
Megállapítás: indokolatlan az ismétlés.Javítás törléssel, a fölösleges szó (vagy részlet) kihagyásával: Eladó: használt kanapé két fotellal, franciaággyá alakítható ülőgarnitúra.
Javítás törléssel és pótlással: …fotellal és egy franciaággyá…
4.
„Úgy gondolom, egyelőre várnunk kell a döntéssel.”
(Apróhirdetés)
Megállapítás: hibás a szóhasználat, a hasonló hangzású, de eltérő jelentésű szavak felcserélése.
Javítás szócserével: Úgy gondolom, egyelőre várnunk kell a döntéssel.
5.
„Alsó tagozatosokat javítóvizsgára felkészítés.”
(Apróhirdetés)
Megállapítás: Hiba a túlzott tömörség.Javítás egyeztetéssel: Alsó tagozatosokat javítóvizsgára felkészítek.
Javítás birtokos szerkezettel: Alsó tagozatosok(nak) javítóvizsgára (való) felkészítése.
6.
A mi házunk tiszta roggyant, a plafon roggyant, a butorok roggyantak […]. Mégis lakjuk, mert ez a mi házunk, pénz meg nincs. […]
Amit eszünk tiszta moslék, egymás szemibe pöködjük ha meg kell enni, és kinn a seggünk a nadrágból. […]
Tegnap beszereltük az új csengőt. Amikor eljönnek a barátaim, […] a végin mindig az én tyúkjaimmal játszanak!
Szeretem ezt az én roggyant házunkat, egész a szivemhez nőt, én is roggyantnak érzem benne magunkat. De ha megütöm a főnyereményt, vásállok egy tiszta uj házat […].
(Marcello D’Orta / Ford.: Magyarósi Gizella: Én, reméljük, megúszom)
Megállapítás: a szöveg megértését igen sok különböző hiba akadályozza.
Javítás átszerkesztéssel és a helyesírási, nyelvhelyességi hibák kiiktatásával lehetséges.
Feladat
Javítsd ki a hibákat Marcello D'Orta szövegében!
Írj 5 mondatot a képen látható házról!
Kosárba helyezve!