A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Történelem 7.

Tartalomjegyzék
A hírhedt kivégzőeszköz, a nyaktiló vagy guillotine (gijotin). Nevét egy francia orvosról, Guillotin doktorról kapta. Ő javasolta a nemzetgyűlésben, hogy a korabeli kivégzési módok – pl. a kerékbetörés, akasztás – helyett ezzel az „emberségesebb”, gyorsan és biztosan ölő eszközzel hajtsák végre a halálbüntetéseket. A forradalom idején több ezer ember végezte a guillotine bárdja alatt
A hírhedt kivégzőeszköz, a nyaktiló vagy guillotine (gijotin). Nevét egy francia orvosról, Guillotin doktorról kapta. Ő javasolta a nemzetgyűlésben, hogy a korabeli kivégzési módok – pl. a kerékbetörés, akasztás – helyett ezzel az „emberségesebb”, gyorsan és biztosan ölő eszközzel hajtsák végre a halálbüntetéseket. A forradalom idején több ezer ember végezte a guillotine bárdja alatt

A jakobinus diktatúra
A köztársaság kikiáltását követően a gironde-iaké lett a hatalom. Politikájuk azonban kudarcba fulladt. Nem tudtak úrrá lenni az éhínségen, a királypárti felkelésen, sőt, 1793 tavaszától katonai összeomlás fenyegetett. Ebben a válságos helyzetben népfelkelés robbant ki. A gironde-iak vezetőit letartóztatták, majd kivégezték.
Ezután a jakobinusok kerültek hatalomra, akik diktatúrát vezettek be. A terrort alkalmazták a forradalom ellenségeivel szemben. Már a gyanúsakat is bíróság elé állították, amely csak kétféle ítéletet hozott: felmentést vagy halált. Tízezrek váltak a diktatúra áldozatává.
Gazdaságpolitikájuk fő célkitűzése az éhínség felszámolása volt. Központilag meghatározták, hogy egy-egy árucikknek mennyi lehet a legmagasabb ára. Az árulók vagyonát elkobozták, földjeiket szétosztották a parasztok között. Ezért sokan támogatták őket.
A jakobinusok ütőképes, új hadsereget szerveztek. Véres és könyörtelen küzdelemben sikerült felszámolniuk a királypárti zendüléseket. Hamarosan a külső ellenfelek ellen is győzelmet győzelemre halmoztak. E harcok közben tűnt föl először egy Bonaparte Napóleon nevű tehetséges fiatal tüzértiszt.
A katonai sikereket követően a diktatúra feleslegessé vált. A vagyonos polgárok számára elfogadhatatlan volt az árak szabályozása, a tulajdonjog korlátozása. A terror is egyre többeket fordított el a jakobinusoktól. Vezetőik közül Danton is fellépett a terror enyhítése érdekében, Robespierre azonban kivégeztette a népszerű szónokot. Így amikor a nemzetgyűlés 1794 nyarán letartóztatta Robespierre-t és társait, a párizsi nép nem mozdult. Néma sorfaluk között vezetett az út a vérpadig, ahol a jakobinus vezetőket kivégezték.
Élet a diktatúra után
Egy korabeli párizsi újság így írt a diktatúrát követő időszakról: „A diktatúra idején a párizsiak megnémultak, s kishitűen remegtek... Egyszerre a falakon kivirítottak a plakátok, s táncmulatságot hirdettek... Minden bálterem mellett játékszoba, büfé frissítőkkel, ragyogó kivilágítás... Ez itt az átlátszó ruhák, a csipkétől remegő kalapok, az arany, a gyémánt, a fátylak, a selyemsálakba burkolódzó állak fejedelmi gálája... Minden nő fehérbe borult, s a fehér minden nőnek jól áll.”
Leckéhez tartozó extrák

Guillotine

A korábbiaknál „emberségesebb” kivégzőeszköz, a nyaktiló feltalálójáról, egy francia orvosról kapta a nevét.

Guillotine

Kosárba helyezve!