A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Közlekedési ismeretek

A járművezetés személyi és tárgyi feltételei
Vezető: az a személy, aki az úton járművet vezet, vagy állatot hajt, vagy vezet.
Járművezető mindenki, aki közúti szállító vagy vontató eszközt működtet – a működtetés miatt halad –, és irányít.
Ebből következik, hogy a kerékpárt, segédmotoros kerékpárt, motorkerékpárt toló személy nem minősül vezetőnek. Az állatot vezető – hajtó – személy vezetői tevékenysége egy vagy több állatnak hozzáértő terelését, vezetését, irányítását jelenti.
Kerékpár: olyan két- vagy háromkerekű jármű, amelyet egy vagy két személy emberi ereje, illetőleg legfeljebb 300 Watt teljesítményű motor hajt. A kerékpáron egy 10 éven aluli gyermek szállítására alkalmas pótülés, illetve kerékpár-utánfutó vontatására alkalmas berendezés helyezhető el.
A betegszállító kocsi nem minősül kerékpárnak.
Ki vezethet kerékpárt?
A kerékpár vezetése nincs külön járművezetői engedélyhez kötve, de:
A kerékpáros csak akkor vehet részt a közúti forgalomban, ha a kerékpározás készségét megszerezte, képes kellőképpen uralni kerékpárját a forgalomban, továbbá önmaga és mások veszélyeztetése nélkül tud közlekedni.
Fontos szabály, hogy főútvonalon csak 12. életévét betöltött személy ke­rék­pá­roz­hat. Egyéb útvonalakon a kerékpározás nincs korhoz kötve, azonban a 6 éven aluli gyereknek csak szülői felügyelettel tanácsos kerékpározni.
Ki vezethet segédmotoros kerékpárt?
Segédmotoros kerékpár (Smkp): olyan két- vagy háromkerekű jármű, ill. négykerekű betegszállító kocsi, amelynél a hajtómotor hengerűrtartalma az 50 cm3-t nem haladja meg, sík úton 40 km/h sebességnél gyorsabban haladni nem képes, és a vezetőn kívül személyszállításra nem alkalmas.
Segédmotoros kerékpárt csak az vezethet:
akinek érvényes járművezetői igazolványa van,
aki „A”, „A korl.”, „A1”, „B”, „C”, „C1”, „D”, „D1” és „Tr” vezetői engedéllyel rendelkezik. Ebben az esetben akkor is szabad vezetnie segédmotoros kerékpárt, ha az orvosi alkalmasság határideje lejárt.
Segédmotor-vezetői igazolványt csak az szerezhet, aki megfelel a következő feltételeknek:
tud írni, olvasni,
betöltötte a 14. életévét,
az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott,
a tanfolyamon gyakorlati oktatásban részesült, és erről igazolást kapott, sikeres járműkezelési és forgalmi vizsgát tett.
Figyelem, a tanfolyamot már 13 és fél éves kortól meg lehet kezdeni!
A járművezetést kizáró okok:
Nem vezethet járművet az,
akit a jármű vezetésétől eltiltottak,
akinek a szervezetében alkohol van,
aki gyógyszer, illetve kábítószer hatása alatt áll,
aki képtelen a biztonságos vezetésre (pl. felkötött kar, gipszelt láb),
aki lázas, beteg, fáradt.
Gyógyszer szedése esetén kérjük ki az orvos véleményét arról, hogy vezethetünk-e.
A kerékpárok és A segédmotoros kerékpárok
felszerelései
Aki ilyen járműveket vezet, annak tisztában kell lennie azzal, hogy milyen felszerelésekkel vehetnek részt e járművek a közúti forgalomban.
A közlekedésben igen fontos a látni és látszani elv, ezért célszerű olyan eszközöket is alkalmazni, amelyeknek a felszerelése megengedett és a biztonságot növelik. Ilyenek pl: a pedálokra beépített sárga színű fény­vissza­ve­rő prizma.
Igen kiváló szolgálatot tesz a biztonság érdekében, ha a ruházat feltűnő színű, és különféle fényvisszaverő szalaggal el van látva.
A kerékpár felszerelései:
kormányberendezés,
két – egymástól függetlenül működtethető – fékberendezés,
csengő,
első lámpa (fehér vagy sárga fényt adó),
hátsó lámpa (piros színű), valamint fényvisszaverő prizma (piros színű).
A segédmotoros kerékpár felszerelései:
kormányberendezés,
első és hátsó kerékre ható – egymástól független – fékberendezés,
elöl egy tompított fehér vagy sárga fényű fényszóró,
hátul helyzetjelző lámpa és egy piros színű fényvisszaverő prizma,
hangjelző készülék (csengő vagy elektromos kürt),
hatásos kipufogócső és hangtompító,
legalább egy (bal oldali) visszapillantó tükör,
elsősegélynyújtó felszerelés,
támasztó berendezés.
tartalékizzó,
Személyszállítás
A kerékpáron a személyszállítás csak bizonyos feltételekkel megengedett. Kerékpáron 18 éven felüli személy szállíthat egy 10 éven aluli gyermeket, ha a kerékpárra felszereltek egy rögzített támlával ellátott pótülést, ka­pasz­ko­dó­val és két biztonságot nyújtó lábtartóval.
Segédmotoron személyt szállítani tilos!
Teherszállítás, csomagszállítás
A csomagszállítás feltétele: a kerékpáron és segédmotoros kerékpáron a jól rögzített csomagtartó.
Tilos oldalra, előre vagy hátra 1 m-nél hosszabban kinyúló, a vezetőt a vezetésben akadályozó, a személy- és a vagyonbiztonságot veszélyeztető tárgyat szállítani! Nem akadályozhatja a kormány elfordulását, nem takarhatják el a jármű lámpáit. A kormánynál szélesebb tárgyat keresztben szállítani nem szabad!
Kosárba helyezve!