A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Anyanyelv felsősöknek 6.

A kérdő és a vonatkozó névmás
Emlékeztető
A kérdő névmással kérdezünk, a vonatkozó névmással összetett mondatok egységeit fűzhetjük össze.
A kérdő névmás
Új kérdés
Mire kérdezhetünk a kérdő névmással?
Hé, paraszt! melyik út megyen itt Budára?
(Arany János: Toldi)
Ki és mi vagy?
(Petőfi Sándor: Arany Jánoshoz)
Milyen a háztájék? a pitvar? a konyha?
Mindezekben ismert csinos gazdasszonyra.
(Arany János: Toldi)
Mit ér a büntetés?
Mennyi szelídgesztenyét ettél?
Hány éves vagy?
A kiemelt szavakkal személyre (Ki?), dologra (Mi?, Mit?), tulajdonságra (Melyik?, Milyen?), mennyiségre (Mennyi?, Hány?) kérdezünk.
Tanulnivaló
A kérdő névmással   főnévre, melléknévre, számnévre kérdezhetünk (Ki?, Milyen?,
Mennyi?). Használhatjuk őket toldalékkal (Kit?, Mivel?, Milyenek?) vagy névutóval együtt (Mi miatt?) egyes és többes számban.
Kommunikációs ismeretek
A kérdő névmás a kérdezés, tudakozódás szófaja, amelyre a mindennapi kommunikáció során gyakran van szükség. Az iskolában, otthon, panaszaink felsorolásakor az orvosnál, vásárláskor, jegyváltáskor, beszélgetéskor, feladatlap vagy nyomtatvány kitöltésekor, rejtvényfejtéskor, találós kérdések megoldásakor, vetélkedőkben találkozunk velük.
Okoskodó
Milyen helyesírási alapelvek érvényesülnek a kérdő névmások körében?
A vonatkozó névmás
Új kérdés
Mi a szerepük a szövegben a vonatkozó névmásoknak?
Legkülönb ember, aki bátor,
S csak egy különb van, aki: bátrabb.
(Ady Endre: A Tűz csiholója)
De áldott a kemény kéz, mely a jövőbe szánt.
(Tóth Árpád: Őszi szántás)
Amennyi hó száll télben
a földnek színére,
Annyi áldás szálljon
jó anyám fejére!
(Népköltés)

A kiemelt szavak a szövegben előbb vagy később megnevezett élőlényekre, élettelen tárgyakra, elvont fogalmakra, azok tulajdonságára vagy mennyiségére utalnak. Előre (amennyi hó...) vagy utólag (... a kéz, mely...) teremtenek kapcsolatot az összefüggő dolgok között.
Tanulnivaló
A vonatkozó névmás főnévre, melléknévre vagy számnévre vonatkozik. Többnyire összetett mondatban áll kötőszóként.
Okoskodó
Vonatkozó vagy kérdő névmás található az alábbi közmondásokban?
Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát.
Mit Jancsi tanult, János sem felejti.
Feladat
Figyeld meg és alkalmazd a vonatkozó névmásokat illető nyelvhelyességi szabályokat!
1. Az aki csak személyre vonatkozhat:
Csak testvér marad az, aki egyszer testvér.
(Arany János: Toldi)
2. Az ami általában főnévvel pontosan meg nem nevezett dologra vonatkozik:
Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!
3. Az amely névmás főnévvel pontosan megnevezett tárgyra, elvont dologra, gyűjtőnévre (katonaság) és személyekből álló csoportra (cég, iskola, testület) vonatkozik:
Visszahoztam a lemezt, amelyet tegnap kértem kölcsön.
Az a házaspár, amellyel a hajón ismerkedtem meg, ma meglátogatott.
4. Ha a vonatkozó névmás többes számban álló, de csak egy dolgot jelentő főnévre vonatkozik, akkor egyes számban kell használni:
A Fővárosi Gázművek, amely késve javította meg az eltörött csöveket, a kényelmetlenségért elnézést kért a lakóktól.
Kosárba helyezve!