A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Anyanyelv felsősöknek 6.

A melléknévi igenév
Új kérdés
Mit kell tudnunk a melléknévi igenevekről?
Mi a dicsőség?... tündöklő szivárvány.
(Petőfi Sándor: Mi a dicsőség?...)
Egy titkos vágy betege lettem,
Nem szabadulhat tőle lelkem (...).
Tovariasztja álmom’, gyötör ébren
S én fájó csókkal csüngök rajta...
(Endrődi Sándor: Egy titkos vágy betege lettem)
Tort ülök az elillant évek
Szőlőhegyén (...).
(Ady Endre: Elillant évek szőlőhegyén)
Erre királyné, az udvara-járókkal,
Indul ki a gyepre aranyos hintókkal;
Maga ült az elsőn s Örzsike mélázva,
Feketében, mint már leendő apáca (...).
(Arany János: Toldi)
A kiemelt szavak melléknévi igenevek. Olyan átmeneti szófajok, amelyek az igére jellemző cselekvést, történést, létezést a melléknévre jellemző tulajdonságként mutatják be.
A melléknévi igenévnek három fajtája van: folyamatos, befejezett, beálló.
Az igéből -ó, -ő képzővel alkotott folyamatos melléknévi igenév a közléssel egyidejű tulajdonságra utal: világító fáklya. Az igéből -t, -tt képzővel alkotott befejezett melléknévi igenév a közlésnél korábbi tulajdonságra utal: az elillant évek.
Az igéből -andó, -endő képzővel alkotott beálló melléknévi igenév a közlésnél később bekövetkező tulajdonságra utal: befizetendő költség.
Tanulnivaló
A melléknévi igenév   igéből származik. Valakinek vagy valaminek a tulajdonságát úgy fejezi ki, mint a vele kapcsolatos cselekvést, történést, létezést, miközben utal az időre is: tündöklő szivárvány, megérdemelt kenyér, eljövendő évek.
Kérdése: Milyen?, Melyik?
Valamennyi melléknévi igenévnek fontos szerepe lehet a mondatban.
Foglaljuk táblázatba a tudnivalókat!
Figyelemkeltő
Helyesírási tudnivalók:
A folyamatos és a beálló melléknévi igenév végén hosszú a magánhangzó: síró-pityogó, eldöntendő, lefordítandó.
A befejezett melléknévi igenév helyesírásakor úgy járunk el, mint a múlt idejű igénél: járt út, leesett kő.
Nyelvi csodabogarak
A melléknévtől az különbözteti meg a melléknévi igenevet, hogy NEM fokozható!
(Nincs jártabb út, eljövendőbb élet!)
Kommunikációs ismeretek
A melléknévi igenevekben jól érezhető az idővel kapcsolatos igei tulajdonság.
A folyamatos melléknévi igenév a jelen időre utal, a befejezett a múltra, a beálló a jövőre. A különböző kommunikációs helyzetben való felhasználásuk nagyrészt ezzel függ össze.
Folyamatos melléknévi igenévvel az elbeszélés idején tartó cselekvéssel összefüggő tulajdonságokat fejezünk ki: Az unokáinak divatos pulóvereket kötögető nagymama új mintákat is kipróbál.
A befejezett és beálló melléknévi igenevek a mindennapi és művészi közléseken kívül szakmai (A megfertőződött faágakat haladék nélkül el kell égetni.) és hivatalos szövegekben is helyet kapnak (A megkötött szerződéseket időnként meg kell újítani). Előfordulnak újsághírben is (A keleti városrészben felépítendő új üzem sok helybelinek ad majd munkát).
Kosárba helyezve!