A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Történelem 7.

Tartalomjegyzék
A polgárság megerősödése
A 18. század folyamán alapvető változások zajlottak a gazdaságban és a társadalomban egyaránt. Egyre többen fogtak vállalkozásokba. A sikeres vállalkozás kulcsa a szorgalom mellett a kitartás, a találékonyság, az ötletek, és mindenekelőtt a szükséges pénz, a tőke.
Európa jelentősebb városai a 18. század végén. Melyek a legnépesebb városok? (Mellettük egy „emberke” százezer lakost jelöl.) Azonosítsd ezeket a történelmi atlasz segítségével!

A polgárság a vállalkozások révén gazdaságilag egyre jobban megerősödött. Tagjai azonban ennél többet szerettek volna elérni. A felvilágosodás eszméit követve szabadságjogokat követeltek maguknak, és szembefordultak az uralkodók zsarnoki hatalmával. Ettől kezdve a királyok Európája védekezésre kényszerült a hatalomra törő polgársággal szemben.
Az alábbiakban a Nagy Enciklopédiából olvashatsz egy részletet. Mi a mű fő célkitűzése?
„...egy enciklopédiának az a célja, hogy összegyűjtse a föld színén szétszórt ismereteket, feltárja az ismeretek általános rendszerét azoknak az embereknek, akikkel egy korban élünk, s átadja őket azoknak, akik majd miutánunk jönnek; az elmúlt századok munkái ily módon nem lesznek fölöslegesek az eljövendő századoknak; unokáink nemcsak műveltebbek, hanem erényesebbek és boldogabbak is lesznek; s mi magunk se halunk meg anélkül, hogy ne használnánk az emberiségnek... A művészetek és tudományok egy ily általános szótárát úgy kell nézni, mint egy végtelen nagy mezőt, melyet hegyek, síkok, sziklák, folyók, erdők, állatok borítanak s csupa oly tárgy, ami egy nagy táj változatosságát biztosítja. Mindent az égbolt fénye világít meg; de mindent más-más oldalról.”
A Nagy Enciklopédia első kiadása 1751-1765 között 17 kötetben látott napvilágot. Alcíme ez volt: „A tudományok, a művészetek és a mesterségek értelmező szótára”

1. Mi a felvilágosodás lényege? Képviselői szerint mikor szabad az ember?
2. Miért kell szétválasztani a három hatalmi ágat? Mi az alkotmány? Mit tartalmaz?
3. Mutasd be a Nagy Enciklopédiát!
4. Mit jelent a népfelség elve?
5. A felvilágosodás eszméit vallod. Tarts beszédet a zsarnoki királyi hatalom ellen!
Kosárba helyezve!