A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Anyanyelv felsősöknek 6.

A számnév
Emlékeztető
A számnév számot, mennyiséget jelöl. A sorban elfoglalt helyet szintén számnévvel jelöljük.
A szegedi egyetem történészei tizenöt kötetben adták közre az államalapítás és a honfoglalás utáni három évszázad sok fontos kérdését. Kristó Gyula István király megkoronázásának 1000. évfordulójára szerkesztett egy ötödfél (négy és fél) száz oldalas könyvet. Néha csupán egyetlen mondat kapcsolódik az említett korhoz. A dokumentumok zöme egy vagy alig pár lapos, de akad több tucat oldalból álló is. A negyvenöt latin, négy görög és egy ószláv nyelvű forrást tartalmazó kötetet másfél ezer jegyzet és névmutató egészíti ki.

A könyvismertetés azt bizonyítja, mennyire fontosak a mennyiséget, sorrendiséget jelentő szavak. A pontos vagy csak hozzávetőleges adatokról a különböző számnevek tudósítanak bennünket.
Tanulnivaló
A számnév élőlények, tárgyak, fogalmak számát, sorban elfoglalt helyét vagy az egésznek bizonyos hányadát (részét) jelenti. A határozott számnév pontos mennyiségre vonatkozik. A határozatlan számnév hozzávetőleges mennyiséget jelöl. A határozott számnév lehet tőszámnév (hat), sorszámnév (hatodik) és törtszámnév (hatod). A tőszámnév az egész számokat jelöli. A törtszámnév az egésznek a törtrészére vonatkozik. A sorszámnév pedig a sorrendiséget nevezi meg. A számnév a mondatban állhat rag nélkül (három, negyedik) és raggal (négyszer, öten).
Kérdése: Hány?, Mennyi?, Hányadik?, Hányad?
Helyesírása: a számneveket számmal vagy betűvel írhatjuk. Valamennyit kisbetűvel kezdjük. A számmal írt sorszámnevek végére pontot teszünk: 5, 5., 2/5 (öt, ötödik, kétötöd).
Milyen számnevet képezhetünk tőszámnévből?
Alkoss összetett tőszámnevekből sorszámneveket!
Kosárba helyezve!