A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Anyanyelv felsősöknek 6.

A számnév helyes használata
Emlékeztető
A számnév helyesírása
BETŰVEL jelöljük:
Egybe kell írni: 1–2000-ig minden számot (harmincnégy, ötszázegy). 2000 fölött csak a kerek számokat (ötezer, kilencmillió) írjuk egybe.
Kötőjellel kell írni a 2000 fölötti nem kerek számot hármas tagolás szerint (négyezer-hatszázharmincegy, ötszáznégyezer-háromszáztizenöt).
SZÁMMAL jelöljük:
Az öt vagy annál több tagból álló tőszámneveket hármas csoportokra tagoljuk betűközzel (972 428).
A tizedes törteket vesszővel jelöljük betűköz nélkül (9,25).
A sorszámnevek végére pontot teszünk (6. osztály, 6.-ba jár).
A KELTEZÉS írása a szokásosnál nagyobb odafigyelést igényel. Több gyakorlással elsajátíthatod a szükséges írásjelek használatát:
1994. 01. (január vagy jan.) 15.
1994. január 15-én (pont nélkül!)
1994 januárjában (pont nélkül!)
Fogalmazz a minta alapján új meghívót egy iskolai ünnepélyre vagy versenyre!
Írd helyesen a tulajdonneveket és a keltezést!
Mikor számmal, mikor betűvel?
A számokat köznapi és irodalmi szövegekben általában betűvel, kimutatásokban, szakmai szövegekben pedig számmal írjuk. Hivatalos elismervényeken, nyugtákon és egyéb nyomtatványokon számmal is, betűvel is ki kell írni. A postai utalványokon megkövetelik a nagybetűvel való kezdést. Ez azonban más esetben kerülendő.
Egy kézzel kitöltött postai utalvány:
A számnév szerkezete szerint lehet:
– egyszerű szó: hat, nyolc,
– toldalékos egyszerű szó: ötször, hatan, nyolcadik,
– összetett szó: kilencvennégy, hetvenhat, negyven-ötven,
– toldalékos összetett szó: kilencvennégyen.
Figyelemkeltő
A 2 tőszámnév kétféle alakban használatos:   két   pár, a mennyisége: kettő.
Néhány sorszámnevet más tőből képezünk: első, második, de: nyolcadik, tizenegyedik, tizenkettedik.
A számnevek egy része azonos alakú szó: század, ezred (főnév, törtszám), hét (főnév, tőszám), egy (tőszám, határozatlan névelő), fél (ige, törtszámnév), hat (ige, tőszámnév).
A határozatlan számnevek egy része többjelentésű (rengeteg, tenger, pár, csomó).
Két határozatlan számnév fokozható: sok – több – legtöbb, kevés – kevesebb – legkevesebb.
Kommunikációs ismeretek
Határozott számnevekkel közlünk árakat, menetrendi időpontokat, személyi, termelési, statisztikai és egyéb adatokat, az ellenőrzőben, a naplóban, a bizonyítványban az osztályzatokat, az újságban, a rádióban és a televízióban a várható időjárást, másutt a telefon- és házszámot.
Történelemórán évszámokhoz kötjük az eseményeket, a magánéletben a név- és születésnapokat és persze a matematika-, fizika-, földrajzóra sem múlik el számadatok közlése nélkül. Megszámoljuk a fizetést, a zsebpénzt, a boltban a visszajárót, és tudjuk, mi hol mennyibe kerül. Ha pedig elég csak megbecsülni a mennyiségeket, akkor a határozatlan számnevek közül választhatunk.
Kosárba helyezve!