A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Anyanyelv felsősöknek 6.

A személyes és a birtokos névmás
Emlékeztető
A személyes és a birtokos névmás
mindig főnév helyett áll.
Új kérdés
Milyen szófajt helyettesít a személyes és a birtokos névmás a szövegben?
A személyes névmás
Én én vagyok magamnak,
s neked én te vagyok.
S te én vagy magadnak,
két külön hatalom.
S ketten mi vagyunk.
De csak ha vállalom.
(Radnóti Miklós: Előhang egy monodrámához)
Mindegyik kiemelt személyes névmás egy-egy főnevet helyettesít. Az én, te egyes szám első és második személyű, a mi többes szám első személyű személyes névmás, a neked alak pedig az első szám második személyű te névmás ragozott formája.
Tanulnivaló
A személyes névmás   főnevek, tehát személyek, tárgyak, gondolati dolgok neve helyett áll. Kérdései: Ki?, Mi?, Kik?, Miket? stb.
EGYES SZÁMTÖBBES SZÁM
Az 1. személy a beszélő: énmi
A 2. személy a hallgató (beszélgetőtárs): teti
A 3. személy jelenlévőre és távollévőre egyaránt utalhat: őők
A személyes névmás a mondatban előfordulhat ragtalan (te, ti), ragos, (engem, veled) és nyomósított alakban (tebenned, őhozzá stb).
A birtokos névmás
Tiéd vagyok, szép angyalom, tiéd, és
Te az enyém vagy mindörökre!
(Petőfi Sándor: Hol a leány, ki lelkem röpülését...)
Mindenik embernek a lelkében dal van;
és a saját lelkét hallja minden dalban.
(Babits Mihály: A második ének)
Az enyém, tied, saját szó főnévi névmás, a birtokos nevét helyettesíti.
Tanulnivaló
A birtokos névmás a birtokos neve helyett áll. Kifejezi a birtokos személyét, számát, és utal a birtok számára.
A mondatban raggal (enyémben) vagy anélkül (övék) fordul elő.
Figyelemkeltő
A birtokos tulajdonosa valaminek (Éva kabátja).
A birtok az, amit birtokosa magáénak tart (Éva kabátja).
A birtokos és a birtoka között birtokviszony áll fenn.
A birtokos és a birtok között szoros összetartozás is előfordulhat (a tanítvány hálája).
Okoskodó
Hogyan függ össze a birtokos névmás a birtokviszony tagjaival?
Kommunikációs ismeretek
Birtokos névmást használunk a mindennapi társalgásban, kisebb-nagyobb vitákban, ha a tulajdonos személyét kell pontosítanunk. Szerepe lehet két szomszéd közt felmerülő kérdés tisztázásakor, ha például egyikük kutyája átment a másik udvarára. Szükség van birtokos névmásokra elveszett vagy elcsent tárgyak azonosításakor vagy éppen saját tárgyaink elajándékozásakor, eladásakor is.
Kosárba helyezve!