A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Anyanyelv szakképzősöknek 10.

A szöveg tartalmi összefüggései
Mikor mondhatjuk el egy szövegről, hogy tartalmilag összefüggő? Nézzünk meg néhány példát!
Felvinc és Enyed között egy kis bérci patak vágja keresztül az utat, melyen most tartós kőhíd van építve. A híd mellett kétfelől a patak oldalában emelkedik két roppant fűzfa, és ezen két fűzfának históriai emléke van. Hét emberivadék látta azokat felnőni, s ivadékról ivadékra szállt a történet, s máig is úgy emlékeznek arra, mintha csak a mi életünkben történt volna.
(Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa)
Hasznos ismeret
Jókai Mór kisregényének a bevezetését olvastuk. Címe: A nagyenyedi két fűzfa. Első pillantásra szemünkbe ötlik, hogy a cím és ez a néhány sor ugyanarról szól, megegyezik a témája. A helyszín (Felvinc és Enyed között) is ugyanaz. A tartalmi összefüggést az ismétlődő szavak (patak, híd, két, fűzfa, ivadék) mellett a később kifejtendő történet és a megírás idejének hasonlóságára utaló mintha kötőszó adja.
József Attila Születésnapomra című, emlékezetes versének két versszaka egyetlen mondatból álló szöveg.
Harminckét éves lettem én –
meglepetés e költemény
csecse
becse:
ajándék, mellyel meglepem
e kávéházi szegleten
magam
magam.
A cím magyarázata az első sorban található. A meglepetés, meglepem szavak használata az ajándékozással függ össze. A versszakok végének játékossága, zenei hatása a rímszók hasonló hangzásából, illetve a többjelentésű szó különböző értelmeinek összecsengéséből adódik. A rövid szöveg szálai tartalmilag tehát ezúttal is szorosan összefonódnak.
Tanulnivaló
A szövegösszefüggés a mondatok egymásba fonódása, a gondolatok összekapcsolódása. A szöveg egységét a cím, a téma és a tartalmi-logikai viszonyok hálója teremti meg.
Feladat
Keress 3 ötletes, találó címet a kedvenc újságodból! Miért tetszettek?
Hasznos ismeret
Miből ismerhetők föl az összefüggések?
Először a cím hívja föl rájuk a figyelmet:
Írj egy rövid fogalmazást a fantáziádat leginkább megmozgató címről!
A szöveg többnyire elejétől a végéig egy témáról szól, melyhez a különböző részek mindig hozzátesznek valamit.
Ha a szöveg több témát dolgoz föl, arra jól láthatóan szoktak utalni alcímmel, fejezetekre, énekekre bontással, számozással, dátumozással vagy közléssel.
Tanács
Előbb tisztázd gondolatban az összefüggések fajtáit, csak utána vesd papírra őket!
Kosárba helyezve!