A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Történelem 7.

Abraham Lincoln élete (Olvasmány)
Abraham Lincoln, az USA tizenhatodik elnöke egyszerű emberek gyermekeként született. Édesanyját korán elvesztette. Művelt mostohaanyja azonban nagyon megkedvelte a csöndes, értelmes kisfiút, akit írni és olvasni is megtanított.
Lincoln emlékműve az Egyesült Államok fővárosában, Washingtonban. Az elnök egyik mondása szerint: „A jellem olyan, mint a fa, a hírnév pedig mint az árnyéka. Az árnyékra gondolunk, pedig a fa a lényeg.”

A fiatal Lincoln kitanulta az ácsmesterséget, majd révészként dolgozott egy kompon. Később New Salemben (nyú szálem) telepedett le. Itt hamar megkedvelték a 193 cm magas fiatalembert. Nemcsak írni és olvasni tudott, ami ritkaságszámba ment ebben az időben, hanem hatalmas testi erővel is rendelkezett. Tekintélye tovább nőtt, amikor a városka egyik hírhedt, kötekedő rendbontóját úgy elverte, hogy annak többé a szavát sem igen lehetett hallani.
Kitartó szorgalommal önerőből jogot tanult. 1836-ban Springfieldbe (szpringfild) költözött, ahol már ügyvédként lett híres és vagyonos ember. Eközben a rabszolgák felszabadításért harcolók és a rabszolgatartás hívei között már egyre ádázabb küzdelem folyt. Amerika-szerte mindennapossá váltak az összecsapások, amelyek gyakran emberéletet is követeltek. Abraham Lincolnt ekkor már a rabszolgák felszabadításáért küzdők szószólójaként tartották számon. Politikai karrierje felfelé ívelt, s hamarosan megválasztották a washingtoni törvényhozás tagjává.
1860-ban Lincoln lett a frissen alakult Republikánus Párt elnökjelöltje. A választási kampányáért felelős szakemberek – mert már akkor is voltak ilyenek – azt tanácsolták neki: növesszen szakállt, hiszen ez tekintélyt és méltóságot kölcsönöz hórihorgas alakjának. Azt, hogy ez mennyiben járult hozzá a republikánusok győzeleméhez, ma már nem lehet tudni, de tény: Lincoln rövidesen az első republikánus elnökként beköltözött a Fehér Házba.
Abraham Lincoln a lelke mélyén mindig irtózott az erőszaktól. A közelgő polgárháború kapcsán figyelmeztette honfitársait: „Az önök kezében van, elégedetlen polgártársaim, a polgárháború roppantul súlyos kérdése, és nem az enyémben.” Mintha az utolsó pillanatig nem akarta volna vállalni a testvérháború iszonyú tehertételét. Abban bízott, hogy valami csoda folytán elkerülhető lesz.
1864-ben másodszor is az Amerikai Egyesült Államok elnökévé választották. Egy hónappal azután, hogy másodszor is beiktatták elnöknek, a déliek utolsó katonái is letették a fegyvert. A győzelmet megérte, de az Egyesült Államok újjáépítésének nagy feladatát már nem végezhette el. 1865. április 14-én ugyanis egy színész, Dél fanatikus híve, a washingtoni Ford-színházban közvetlen közelről fejbe lőtte az elnököt. Lincoln néhány órával később meghalt.
Abraham Lincoln egész életútja a végtelen lehetőségek Amerika-mítoszának eleven példája, hiszen az amerikai demokrácia tette lehetővé, hogy egy írástudatlan apa és egy egyszerű kocsmai felszolgálónő gyermekéből az Amerikai Egyesült Államok elnöke válhasson. Ezt ő így fogalmazta meg: „Most éppen én lakom ebben a nagy Fehér Házban. Én vagyok rá az élő tanú, hogy bármelyikük gyermeke eljuthat idáig, mint ahogy az én apám fiának is sikerült.”
A szövetek ára
Lincoln felesége, Mary csinos fiatalasszony volt. Természetesen imádott szép ruhákban járni, amelyeket egyébként saját maga tervezett és varrt. A finom ruhaszövetek azonban sokba kerültek. Így aztán Springfieldben gyorsan híre ment, hogy Mary a konyhapénzből „spórolja el” magának a drága szövetek árát.
Egy szép napon persze e pletyka eljutott az asszonyka fülébe is. „Pénz, ugyan! A férjem sohasem ad nekem pénzt. Kint hagyja mindig a pénztárcáját, így annyit veszek ki belőle, amennyit akarok!” – reagált a vádra.
Leckéhez tartozó extrák

Abraham Lincoln élete

Kosárba helyezve!