A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Történelem 7.

Tartalomjegyzék
A forradalom egyik jelképe, a kokárda. Feliratának – liberté, egalité – jelentése: szabadság, egyenlőség. Hasonlítsd össze a színeit a mai francia nemzeti lobogóéval!
A forradalom egyik jelképe, a kokárda. Feliratának – liberté, egalité – jelentése: szabadság, egyenlőség. Hasonlítsd össze a színeit a mai francia nemzeti lobogóéval!

Alkotmány Franciaországban
A király nem akarta, hogy életbe lépjen az alkotmány. Ezért végső kétségbeesésében megpróbált elszökni az országból, ám a belga határ közelében felismerték, és visszavitték Párizsba. Ekkor már nem tehetett mást, aláírásával szentesítette az alkotmányt. Ez azt jelentette, hogy a hatalom a polgárság kezébe került.
Az 1791-es alkotmány a népfelség és a hatalommegosztás elvén nyugodott. Kimondta, hogy a hatalom legfőbb birtokosa a nép. Az alkotmány értelmében a törvényhozó hatalom a nemzetgyűlésé, a végrehajtó hatalom a király által kinevezett kormányé lett. A bírák pedig nem függtek a másik két hatalmi ágtól. Ezzel Franciaország alkotmányos királysággá vált.
A királyság bukása
Az európai uralkodók döbbent félelemmel tekintettek Franciaországra. Amit Rousseau a népfelség elvéről írt, immár valósággá vált. Ezért úgy gondolták, hogy katonai erővel tiporják le az új Franciaországot.
Titokban erre kérte őket XVI. Lajos is. Az uralkodó ugyanis abban bízott,   hogy az új Franciaország hetek leforgása alatt elveszíti a háborút. Ezt követően pedig sikerül majd visszaállítania a régi, forradalom előtti hatalmát.
A rövidesen kitörő háború azonban beláthatatlan katonai és politikai következményekkel járt. A katonai vereségek hatására Párizsban újabb tömegmegmozdulásra került sor. A nép benyomult a királyi palotába, XVI. Lajost letartóztatták, és börtönbe zárták.
1792 szeptemberében a francia seregek megvívták első győztes csatájukat. Amikor ennek híre megérkezett Párizsba, az új törvényhozás, az ún. Konvent első rendeletével kikiáltotta a köztársaságot.
XVI. Lajos szökése. Az inasnak öltözött királyt a határ közelében felismerték, és visszakísérték Párizsba
A forradalmi hadsereg első győzelmét Valmy-nál (valmi) aratta, ahol feltartóztatták a Párizs felé masírozó poroszokat
XVI. Lajos szökése. Az inasnak öltözött királyt a határ közelében felismerték, és visszakísérték PárizsbaA forradalmi hadsereg első győzelmét Valmy-nál (valmi) aratta, ahol feltartóztatták a Párizs felé masírozó poroszokat

Valmy: mítosz és valóság
Az 1792-es hadjárat során a poroszok megszokták, hogy a franciák már a csata kezdetén visszavonulnak. A francia sereg ugyanis nagyrészt népfelkelőkből állt, akik roppant lelkesek voltak, ám a harcmezőn az első ágyúszóra elszaladtak.
Valmynál aztán a francia parancsnok gondolt egy merészet: U alakzatba állította fel a jól kiképzett katonáit, az alakzat közepét pedig telerakta népfelkelőkkel.
Rövidesen tüzérségi párbajjal elkezdődött a csata. Szegény népfelkelők nem tudtak elfutni, hiszen az U alakzat katonái nem moccantak. Végső kétségbeesésükben elkezdtek előre rohanni. A poroszok ettől annyira meglepődtek, hogy visszavonultak. Ez az esemény Valmy diadalként ismert a történelemben.
1. Melyek voltak a francia rendek? Kik tartoztak a harmadik rendbe?
2. Milyen okok vezettek a rendi gyűlés összehívásához?
3. Miért alakult át a rendi gyűlés nemzetgyűléssé?
4. Milyen dokumentum fogalmazta meg a készülő alkotmány alapelveit?
5. Hogyan tükrözi a hatalommegosztás elvét az 1791-es alkotmány?
6. Hogyan akarta visszaállítani a régi Franciaországot XVI. Lajos? Hogyan bukott meg a királyság?
7. Készítsetek panaszlevelet a király számára, amelyben felsoroljátok a harmadik rend sérelmeit!
Leckéhez tartozó extrák

Bastille (Párizs, 18. század)

A párizsi erődbörtön az 1789-es forradalom eseményei miatt vált legendává.

Bastille (Párizs, 18. század)

Kosárba helyezve!