A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Anyanyelv felsősöknek 6.

Az ige alakja, jelentése, szerkezete
Emlékeztető
A szónak van alakja és jelentése (SZÓ = H + J). Ez a megállapítás az igére is vonatkozik.
Az ige alakja és jelentése
Egyjelentésű ige: vitatkozik, elmosogat, vásárol
Többjelentésű ige: keres, vezet, működik
Azonos alakú ige: fagy, fél, érted
Rokon értelmű ige: dolgozik, munkálkodik,
tevékenykedik
Ellentétes jelentésű ige: jön – megy, esteledik – virrad
Hasonló hangzású ige: szível – szívlel, csukom – csuklom
Hangutánzó ige: zizzen, csörömpöl,
Hangulatfestő ige: ólálkodik, szöszmötöl
Alkoss mondatokat a táblázat azonos alakú és hasonló hangzású igéivel!
Az ige szerkezete
Mind az egyszerű, mind az összetett ige kaphat különböző toldalékokat.
Az igető egyszerű szó: jár. Képzett alak: járhat, jelezett alak: járna, ragozott alak: jártok.
Az igető összetett szó: ázik-fázik. Képzett alak: ázhat-fázhat, jelezett alak: ázna-fázna, ragozott alak: áztok-fáztok.
Nyelvi csodabogarak
Az igekötős ige összetett szó.
Annak megfelelően, tehát a szóhatáron választjuk el őket: át-ázik, meg-érint, fel-üvölt.
Kosárba helyezve!