A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Anyanyelv felsősöknek 6.

Tartalomjegyzék
Az alábbi tartalmat jelenleg INGYENES hozzáféréssel tekinted meg.
Amennyiben szeretnél teljes hozzáférést az oldalhoz, kérlek, regisztrálj, jelentkezz be, és vásárold meg a szükséges elektronikus licencet vagy írd be a nyomtatott könyv hátuljában található kódot!
Az igekötő
Emlékeztető
Az igékhez és a belőlük származó más szófajokhoz gyakran kapcsolódnak igekötők. Sokat tudunk már többféle jelentésükről, helyesírásukról.
Új kérdés
Hogyan befolyásolják az igekötők a tartalmas igék jelentését?
Én nem mehetek el innen soha-sehova (...)
Én megtaláltam azt a pontot, legalább is önmagam számára.
Ez a föld, amelyen élünk:
a sziksós puszta, a ragadós televény, a szaladó homok
és a tízmillió magyar, aki benne él.
Hogy szép-e a mi hazánk, szebb-e, mint másoké,
nem tudom, nem is keresem:
hogy fegyverrel hódítottuk, vagy munkával szereztük,
beköltöztünk-e, vagy a földből nőttünk:
mindegy ma már – egyek vagyunk vele.
Napunk közös a többiekkel, de a mi csiráinkat is felébreszti,
a felhők elszállnak, de esőjüktől a mi füveink is nőnek (...)
gondjaim lehúznak a földre, vágyaim fölemelnek a felhők fölé (...)
ide kell hoznunk mindent, ami szép, ami jó, ami nemes és amit érdemes.
(Veres Péter: Én nem mehetek el innen)
Okoskodó
1. Milyen igekötős igék jutnak eszedbe a képről?
2. Írd le felszólító mód, jelen idő E/2. személyű alakjaikat!
3. Idézd föl az igekötő helyesírásának szabályait!
A fel, le, ide, be, meg stb. igekötő az igéhez (mehetek, találtam) vagy az igéből képzett más szóhoz (hoznunk) kapcsolódik. Szerepe sokféle. Az alapszó jelentését módosítva megmutatja a cselekvés irányát (mehetek el, beköltözünk, ide kell hozni), eredményét (megtaláltam, felébreszti). Van olyan igekötő is, amely megváltoztatja az ige jelentését (gondjaim lehúznak, vágyaim fölemelnek).
Az igekötők helyesírása attól függően változik, hogy az igéhez képest hol helyezkednek el.
Tanulnivaló
Az igekötő módosítja, ritkábban megváltoztatja az igének vagy a belőle származó főnévnek, melléknévnek, igenévnek a jelentését.
Például: lefut, visszafordul, áttérés, megfagyva, elfogadhatatlan.
Igekötőink: abba, agyon, alá, át, be, bele, benn, egybe, el, ellen, elő, előre, fel (föl), félbe, félre, felül (fölül), fenn (fönn), hátra, haza, helyre, hozzá, ide, oda, össze, rá, rajta, széjjel, szembe, szerte, szét, tele, tova, tovább, tönkre, túl, újjá, újra, utána, végbe, végig, vissza.
Az igekötő helyesírása:
1. Egybeírjuk az igekötőt az igével, ha előtte áll: abbahagy, beszegi.
Egybeírjuk az igekötőt az igéből képzett szavakkal: kijárat, visszatérés.
2. Különírjuk az igekötőt az igétől, ha utána áll: hagyd abba, szegjétek be.
Különírjuk az igekötőt az igétől, ha közöttük egy vagy több szó áll: bele se szeretnék nézni.
3. Kötőjellel írjuk az ismétlődő igekötőket: ki-kinéz, el-elbóbiskol.
4. Az igekötős szót a szóhatáron választjuk el: meg-áll, át-ismételni.
Figyelemkeltő
Az igekötő legtöbbször módosítja a szó jelentését.

Megmutatja a cselekvés irányát: lemegy, kinéz, belép.
Megmutatja a cselekvés kezdetét: elindul, pillant, megmozdít.
Megmutatja a cselekvés végét: elolvas, megköszön, befejez.
Megmutatja a cselekvés tartósságát: elnézeget, elbeszélget, végigül (egy előadást).
Megmutatja a cselekvés eredményét: szétvág, becsomagol, felöltözik.
Megmutatja a cselekvő hibázását: elszab, elsóz, mellélő.
Az igekötő megváltoztathatja a szó jelentését. Ilyenkor új szót hoz létre.
Például: összement a tej = megtúrósodott, megromlott,
kibeszél valakit = rosszat mond róla, pletykál.
Ha az igekötő nem tesz hozzá az eredeti jelentéshez semmiféle többletet, akkor fölösleges: kikézbesít, lerendez, leadózik, leellenőriz. Ilyenkor igekötő nélkül kell használni!
Ha az igekötő másik, elfogadott igekötő helyét veszi át, ne engedjünk a rossz divatnak!
Helytelen: időpontot, ügyet lebeszél,átbeszél, helyes: megbeszél.  
Nyelvi csodabogarak
Vannak rokon értelmű igekötők: szerte – szét.
Vannak ellentétes jelentésű igekötők: ki – be, oda – vissza.
Vannak más szófajú szóval összetéveszthető igekötők:
Önálló határozószó: Tovább nem lehet menni! Igekötős ige: Ági továbbtanul.
Névutó ragos főnévvel: A hídon át jutunk el a városba. Igekötős ige: Vedd át a levelet.
Névutó számnév után: Négy körül érkezem. Igekötős igenév: Körülállva hallgatták.
Kosárba helyezve!