A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

A Föld, amelyen élünk 8.

Az unió tartópillére, Németország
NÉMETORSZÁG
Területe: 356 020 km2
Népessége: 82,4 millió fő (2006)
Népsűrűsége: 231 fő/km2
Fővárosa: Berlin
Hivatalos nyelve: német
Hasonlítsd össze Németország területi és népességi adatait Európa többi országáéval! Mivel magyarázható nagy népsűrűsége?
Mely országokkal kötik össze nagy folyói Németországot? Melyik tengerrel teremtenek kapcsolatot?
Olvasd le a térképről az ország természetes határait!
Figyeld meg a népesség eloszlását az atlasz népsűrűségi térképén!
Mely országokból érkezett ide a legtöbb bevándorló az 1990-es évek nagy népvándorlási hullámai során (14)?
AZ EGÉSZ VILÁGGAL KERESKEDŐ GAZDASÁGI NAGYHATALOM
Kiérdemelte a „technoország” nevet
Keress a függelékben olyan tényeket, amelyekkel bizonyíthatod, hogy Németország az Európai Unió legmeghatározóbb gazdaságú tagállama!
Figyeld meg a 2. táblázatban, hogy Németország mely iparágakban ért el különösen jelentős eredményeket! Mely termékeivel találkoztál már Magyarországon? Milyen nyersanyagokra van szükség ezek előállításához?
Nézd meg a 15. ábrán, hogy milyen arányban vesznek részt ezek a termékek az ország kivitelében!
17. ábra. E díszesen faragott kövekbe foglalták földrészünk második leghosszabb folyójának forrását Németországban, a donaueschingeni kastélyparkban. Innen, a Fekete-erdő szívéből indul Európát keresztülszelő útjára a Duna.

17. ábra. E díszesen faragott kövekbe foglalták földrészünk második leghosszabb folyójának forrását Németországban, a donaueschingeni kastélyparkban. Innen, a Fekete-erdő szívéből indul Európát keresztülszelő útjára a Duna.

Földrészünk minden 9. lakója Né­met­or­szág­ban él, az Európai Unió termelésének egyharmad része innen származik. Az Amerikai Egyesült Államok és Japán mögött a világ harmadik gazdasági hatalma. Közel áll ahhoz, hogy a világkereskedelemben elhódítsa az USA-tól az első helyet. Igen fejlett technológiával dolgozó iparának és mezőgazdaságának termékeit világszerte szívesen látják. Hogy ilyen előkelő helyre jutott a világgazdaságban, abban nagy szerepe van kitűnő fekvésének. Hosszú északi partszakaszán országokat összekötő, tekintélyes folyók torkollanak az Északi- és a Balti-tengerbe. A nagy iparvidékeket felfűző Rajna Európa leg­for­gal­ma­sabb folyója, de szabályozott mellékvizein is sok árut, főleg ásványkincseket fuvaroznak. Mivel a folyók többnyire észak–déli futásúak, ke­reszt­i­rá­nyú csatornák építésével teremtettek közöttük kapcsolatot pl. a Rajna és az Elba, illetve az Odera között. A Kieli-csatorna a két északon fekvő tengert köti össze. Az 1992-ben átadott Duna – Majna – Rajna vízi úton (16) pedig a majd 3500 km-re lévő Fekete-tengerre is kijárat nyílt. A gazdasági sikerhez ezenkívül szükség van még a szakképzett és fegyelmezett mun­ka­e­rő­re és a hagyományosan fejlett műszaki kul­tú­rá­ra is.  
Németország elsősorban gép- és vegyipari termékeivel kereskedik a világban   (15). Legtöbb iparcikke Franciaország, USA, Olaszország és Hollandia piacain talál gazdát. Óriásvállalatai minden földrészen ismertek. Az országszerte megtalálható csúcstechnológiai üzemek szoros kapcsolatokat alakítottak ki az oktatási intézményekkel, szakembereiket maguknak képezik.
Érdemes elolvasni!
Az európai ütőér
Az európai vízi közlekedés gerince a 3500 km-es Duna–Majna–Rajna vízi út, amely összeköti az Északi-tenger menti Rotterdamot a Fekete-tenger partján fekvő Sulinával. A kontinenst átszelő hajóút álma már Nagy Károly idejében (a 8. században) felmerült, de megvalósítására csaknem 1200 évet kellett várni! Részben azért, mert a Majna és a Duna a Frank-Alb hegyvidékén egymástól messze, egy 300-400 m magas vízválasztó két oldalán kanyarog. A két folyó összekapcsolása sok gondot okozott. 52 vízlépcsőt, 62 vízerőművet és 122 hidat kellett építeni a Bamberg és Kelheim közötti 53 km-es, kritikus szakaszon. Örültek a nagy építkezésnek a vállalkozók és a helyi kisiparosok, nem kevésbé azok a telektulajdonosok, akik az építkezés miatt kisajátított földjeikért jelentős kárpótlást kaptak. Aggódtak viszont a környék természetszerető lakói, hiszen féltették a szép táj nyugalmát és élővilágát. Ezért a lakosság összeszövetkezett. Akciójukkal elérték, hogy a csatorna építői a természetvédelem érdekeit is figyelembe vegyék. Ennek köszönhetően a mesterséges meder a szokásos beton helyett kőből rakott ágyat kapott, a töltésekre helyben honos növényeket ültettek, és az újonnan kialakult életközösségeket azonnal védelem alá helyezték. A hoszszú várakozás másik oka annak találgatása volt, hogy vajon lesz-e a nemzetközi vizeken akkora forgalom, amiért megéri az építkezés. Ezt még ma sem tudja senki megmondani, mert Közép-Európa gazdasági átalakulása nem fejeződött be. Ráadásul az európai vízi út nem hajózható teljes hosszában. A déli, jugoszláviai szakaszon a délszláv háború alatt romok, hídpillérek kerültek bele, amelyek akadályozzák a közlekedést. A felső szakaszon pedig műszaki akadályok vannak a meder egyes részein.
16. ábra. A Duna–Majna–Rajna vízi út 11 országot érint és két tengert köt össze.

16. ábra. A Duna–Majna–Rajna vízi út 11 országot érint és két tengert köt össze.

15. ábra. Németország kivitelében és behozatalában is az ipari termékeké a vezető szerep. Ám a fejlett feldolgozóiparhoz szükséges nyersanyagokat és ipari termékeket nem tudja teljes mértékben önmaga biztosítani.
2. táblázat. A legnagyobb éves bevételt, jövedelmet elérő németországi iparvállalatok nemcsak a földrész, hanem a világ gazdasági életében is meghatározóak. Bár sorrendjük évről évre változhat.
15. ábra. Németország kivitelében és behozatalában is az ipari termékeké a vezető szerep. Ám a fejlett feldolgozóiparhoz szükséges nyersanyagokat és ipari termékeket nem tudja teljes mértékben önmaga biztosítani.2. táblázat. A legnagyobb éves bevételt, jövedelmet elérő németországi iparvállalatok nemcsak a földrész, hanem a világ gazdasági életében is meghatározóak. Bár sorrendjük évről évre változhat.
Leckéhez tartozó extrák

Politikai és gazdasági tömörülések

Az elmúlt években számos politikai és/vagy gazdasági tömörülés alakult ki a Föld országai között.

A világ városai

Az animáció a Föld fontosabb városainak elhelyezkedését és fontosabb adatait foglalja össze, és játék segítségével segíti a gyakorlást.

Politikai és gazdasági tömörülések

A világ városai

Kosárba helyezve!