A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Közlekedési ismeretek

Az úttal kapcsolatos fogalmak
Út: a gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület (közút), illetőleg magánterület (a közforgalom elől el nem zárt magánút).
Az utak többsége közterületen fekszik, ezek a közutak, míg magánszemélyek területén elhelyezkedő utak a magánutak. Ez utóbbiak lehetnek közforgalom elől elzárt magánutak is.
Útkereszteződés: két vagy több útnak azonos szintben való kereszteződése, egymásba torkollása, ill. elágazása. (1. ábra)
Vasúti átjáró: az út és a vasúti pálya azonos szintben levő kereszteződése. Vasúti átjárónak minősül az is, ha a vasúti pályát, a járda, a gyalogút, vagy a kerékpárút keresztezi.
Osztott pályás út: az olyan út, amelynek a két forgalmi irány céljára – egymástól járdaszigettel, növényzettel, zárt villamospályával vagy más hasonló módon elválasztott – két külön útteste van. (pl. autópálya)
Háromúttestű út: az olyan út, amelynek középső úttestjén kétirányú, a két szélső úttestjén egyirányú forgalom van.
Az út részei 
(2. ábra)
Úttest: az útnak a közúti járművek közlekedésére szolgáló része. Az úttest része a kerékpársáv, az autóbuszöböl, a forgalmi sáv, a kapaszkodó sáv, a nyílt villamospálya is.
Járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló – az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel vagy más látható módon elhatárolt része.
A gyalogút azonban nem járda.
A járda az úttesttel egy szintben is lehet, ha attól korláttal, növényzettel vagy más hasonló módon elválasztották.
Lakott területen levő olyan úton, amelyen az úttest kerékpár-közlekedésre alkalmatlan, kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül, és legfeljebb 10 km/h sebességgel, a járdán is lehet közlekedni.
A kerékpárt és segédmotoros kerékpárt a járdán és gyalogúton tolni is szabad, de csak egy sorban.
Leállósáv: az útnak az úttesttel azonos szintben levő, attól útburkolati jellel elválasztott és útburkolattal ellátott része, szélessége 2 m-nél kevesebb nem lehet!
A leállósávon a kerékpárosok, segédmotorosok egymás mellett is közlekedhetnek a menetiránynak megfelelően.
Útpadka: az útnak az úttest mellett levő, útburkolati jellel el nem látott, földes, füves, sokszor zúzott kővel terített része.
Ha az útpadka kerékpározásra alkalmas, kerékpárral és segédmotoros kerékpárral ott kell közlekedni, de csak egy sorban.
Tehát az úttesten és az útpadkán a kerékpárosok és segédmotorosok csak egy sorban közlekedhetnek!
Járdasziget: az útnak az úttesten levő, attól kiemelt szegéllyel elválasztott és körülhatárolt – a járműforgalom elől elzárt, a gyalogosok védelmére vagy a járműforgalom irányítására szolgáló – része.
Várakozóhely: az úton útburkolati jellel, jelzőtáblával, vagy mindkettővel kijelölt, a járművek várakozására kialakított terület.
Ahol a várakozóhelyet útburkolati jel jelzi, ott egy gépkocsi részére szolgáló helyen pl. két kétkerekű jármű is várakozhat.
Kerékpárút: jelzőtáblával kerékpárútként megjelölt út. A kerékpárutat az úttesttől mindig szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel, korláttal, növényzettel vagy más módon választják el.
Gyalogút: jelzőtáblával gyalogútként megjelölt út, illetőleg olyan út, amely kizárólag a gyalogosok közlekedésére szolgál, és az úttesttől tartós fizikai akadály, vagy két méternél nagyobb távolság választja el.
Gyalog- és kerékpárút: jelzőtáblával gyalog- és kerékpárútként megjelölt út. A gyalogosok és kerékpárosok a táblával jelzett úton közlekedve egymást nem akadályozhatják. Segédmotoros kerékpárral – a kerékpárútra vonatkozó szabályok megtartásával – a gyalog- és kerékpárúton is szabad közlekedni.
Az úttest részei 
(3. ábra)
Forgalmi sáv: az úttestnek egy gépkocsisor biztonságos közlekedésére elegendő szélességű – akár útburkolati jellel megjelölt, vagy meg nem jelölt – része.
Az útburkolati jellel kijelölt forgalmi sáv lehet olyan, amely kizárólag egyes járművek közlekedésére vagy az általánostól eltérő célokra szolgál. Ilyenek:
Autóbusz forgalmi sáv: a menetrend szerint közlekedő közforgalmú autóbuszok, és trolibuszok közlekedésére szolgál. Ez a sáv útburkolati jellel és jelzőtáblával is ki van jelölve.
Kapaszkodó sáv: emelkedő útszakaszon, a menetirány szerinti jobb oldalon, a lassan haladó járművek közlekedésére szolgál. Ez a sáv útburkolati jellel és jelzőtáblával is jelzett.
Kerékpársáv: a kerékpárosok közlekedésére szolgáló, a menetirány szerint egyirányú forgalmú, sárga színű útburkolati jellel jelölt forgalmi sáv.
A kerékpársávon csak kerékpárral szabad közlekedni, és csak az úttest menetirány szerinti jobb oldalán, a haladási irányával azonos irányban!
A kerékpárosok egymás mellett is közlekedhetnek!
Lassítósáv: az úttesten egy másik úttal való kereszteződés előtt, a többi forgalmi sávtól útburkolati jellel elválasztott rész, amely az eddig igénybe vett forgalmi sávból, az ott kialakult sebességgel történő kiválásra, és a továbbiakban a lassításra szolgál.
Gyorsítósáv: az úttesten egy másik úttal való kereszteződés után, a többi forgalmi sávtól útburkolati jellel elválasztott rész, amely a mellette levő forgalmi sávba, a kialakult sebességgel történő sávváltás elősegítésére szolgál.
Kanyarodósáv: útkereszteződés előtt, útburkolati jellel kijelölt olyan forgalmi sáv, amelyre a bekanyarodó járművek kötelesek a bekanyarodás megkezdése előtt besorolni.
Autóbuszöböl: a menetrend szerint közlekedő autóbuszok és trolibuszok megállóhelye, az erre a célra kialakított úttest kiöblösödése.
Nyílt villamospálya: olyan villamospálya, amely az útburkolatba van beépítve, és amelyen a vonatkozó szabályok megtartásával más járművek is közlekedhetnek.
Zárt villamospálya: olyan villamospálya, amely nincs burkolattal ellátva, vagy amely az úttest más részeitől szegéllyel vagy más módon, szintkülönbséggel van elválasztva.
A menetirány szerinti jobb oldal: az úttestnek az a része, amely – a menetirányt tekintve – az úttest útburkolati jellel megjelölt, vagy képzeletbeli felezővonalától jobb oldalra esik.
Figyelem, az egyirányú forgalmú út, a körforgalmú út és az osztott pályás úttest teljes szélességében jobb oldalának tekintendő!
Kosárba helyezve!