A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

A Föld, amelyen élünk 8.

Az alábbi tartalmat jelenleg INGYENES hozzáféréssel tekinted meg.
Amennyiben szeretnél teljes hozzáférést az oldalhoz, kérlek, regisztrálj, jelentkezz be, és vásárold meg a szükséges elektronikus licencet vagy írd be a nyomtatott könyv hátuljában található kódot!
Boldogulás alpi környezetben
A gazdaság ereje az emberben rejtőzik
59. ábra. A magashegységek völgyeit átívelő viaduktokon autópályák vezetnek.

59. ábra. A magashegységek völgyeit átívelő viaduktokon autópályák vezetnek.

Figyeld meg, hogy milyen domborzatú tájon van Ausztria, Svájc és Szlovénia területe! Melyek a legsűrűbben lakott vidékeik?
Lapozz vissza az 53. ábrához! Állapítsd meg, hogy milyen szerepe van az iparnak az alpesi országok gazdasági életében!
Az idegenforgalom szerepét a 3. táblázatban láthatod. Keresd természeti és társadalmi okait!
Ausztria, Svájc és Szlovénia lakóinak é­let­szín­vo­na­la magas. Ez csaknem akkora vonzerő, mint tájaik szépsége. Így idegenforgalmuk bevételei jelentősen gazdagítják az államkasszát és a vállalkozók bankszámláit. A vendégfogadáshoz jó közlekedési feltételeket is biztosítani kell. A hegyvidéki magasságkülönbségeket alagutakon és völgyhidakon gyakran átfutó remek a­u­tó­pá­lyák­kal és szerpentinekkel küzdik le. Maradéktalanul villamosított vasúthálózatuk is nagy szerepet tölt be a turisták és a munkába igyekvők szállításában. A sűrűn lakott völgyek népessége a nagy szaktudást igénylő iparágakban dolgozik, hiszen ezekben az országokban kevés a nyersanyag.
3. táblázat. Az alpi országok természeti szépsége, fejlett, kiegyensúlyozott gazdasága turisták millióit vonzza. Idegenforgalmuk bevételéből jólétüket még inkább erősíthetik.

3. táblázat. Az alpi országok természeti szépsége, fejlett, kiegyensúlyozott gazdasága turisták millióit vonzza. Idegenforgalmuk bevételéből jólétüket még inkább erősíthetik.

SVÁJC
Területe: 41 285 km2
Népessége: 7,5 millió fő (2006)
Népsűrűsége: 182 fő/km2
Fővárosa: Bern
Hivatalos nyelve: német, francia, olasz, Rétoromán
Svájc kicsi, de erős
Olvasd le a térképről Svájc természetes határait és szomszéd országait! Értékeld társadalmi környezetét!
Hasonlítsd össze Svájc területét és népesség­számát a többi közép-európai országéval!
Sorolj fel olyan, Magyarországon is kapható termékeket, amelyeket a svájci ipar állított elő!
Érdemes elolvasni!
Megtelt kantonok
Svájc nevét hallva a boldog, nyugodt gazdagság jut a legtöbb ember eszébe. Pedig történelme nem volt ilyen békés, hiszen a római hódítás és a népvándorlás meg-megújuló rohamai sokféle népet sodortak a hegyvilágba. Így ma a kantonok laza szövetségéből álló államban négy hivatalos nyelvet is elismernek: a németet, a franciát, az olaszt, valamint a kelta őslakosság leszármazottainak rétoromán nyelvét. Svájc mindig befogadta a menekülteket: a 16. században a francia protestánsok, a 17. században a hugenották, a 19.-ben pedig a németek találtak itt új hazát. Ugyanakkor manapság gazdaságukban nagy részt vállal a 700 000 olasz, spanyol és az egykori Jugoszláviából érkező vendégmunkások áradata. Igaz, ez azzal is jár, hogy kiakaszthatnák a táblát az ország határárára: „Svájc megtelt”.
Svájc területének nagy részén a Nyugati-Alpok uralkodik. Lakosságának zöme azonban a magashegység és a középmagas Jura hegység közötti dombvidéken, Mittelland városaiban, pl. Bernben (61), Zürichben (cürih) él. Szántóföldi növénytermesztésre csak ezen a tájon nyílik lehetőség. Az ország kiválóan kiépített közútjai jelentős átmenő forgalmat bonyolítanak Európa nyugati és keleti része között (59). A kamionokat gyakran vasúton fuvarozzák, ezzel is óvják a környezet tisztaságát. A falvak népessége a legeltetés mellett fa- és kézműiparból él. A kézműiparból nőtt híressé a svájci óragyártás és mérőműszeripar (Genfben, Schaffhausenben), később a gyógyszergyártás. Kezdetben családi kisüzemekben készültek a termékeik. Ma már számos svájci óriásvállalat van, amelyek uralják a világpiacot (pl. a Sandoz a gyógyszer- és a Nestlé az élelmiszeriparban). A gépipar egykor főként a kisüzemek berendezéseit készítette. Ma már közlekedési, erőművi és szerszámgépei is világszerte ismertek. A 19. század eleje óta őrzött politikai semlegesség, a titokbiztos bankélet és az ügyes pénzforgatás sok külföldi pénzt csábít a svájci pénzintézetekbe (pl. Baselba, Bernbe, Zürichbe).
61. ábra. Svájc fővárosa, Bern az Aare folyó mellé telepedett. A természet adta lehetőségekkel összhangban terjeszkedett, belső városképe egységes. A barokk házsorokat muskátlik és zászlók díszítik. Komorságukat árkádsorok és óratornyok törik meg.
60. ábra. Svájc természeti adottságainak egyik jelképe a Nyugati-Alpok különös gránitpiramisa, a Matterhorn. Négy éle 4478 m tengetszint feletti magasságban fut össze. Hosszú ideig meghódíthatatlannak tartották.
61. ábra. Svájc fővárosa, Bern az Aare folyó mellé telepedett. A természet adta lehetőségekkel összhangban terjeszkedett, belső városképe egységes. A barokk házsorokat muskátlik és zászlók díszítik. Komorságukat árkádsorok és óratornyok törik meg.60. ábra. Svájc természeti adottságainak egyik jelképe a Nyugati-Alpok különös gránitpiramisa, a Matterhorn. Négy éle 4478 m tengetszint feletti magasságban fut össze. Hosszú ideig meghódíthatatlannak tartották.
A sok lábon álló nyugati szomszéd
AUSZTRIA
Területe: 83 858 km2
Népessége: 8,3 millió fő (2006)
Népsűrűsége: 99 fő/km2
Fővárosa: Bécs (Wien)
Hivatalos nyelve: német
Hasonlítsd össze Ausztria fekvését Magyarországéval! Mi következik a kü­lönb­sé­gek­ből?
Mit tudsz Ausztria és Magyarország közös történelméről?
Mely országok területén folytatódnak Ausztria nagytájai?
Keresd meg a 62. ábra műholdfelvételén Ausztria nagytájait a domborzati térkép segítségével!
Sorolj fel olyan dolgokat, amelyek meg­is­me­ré­sé­ért vagy megszerzéséért sok magyar ember utazik Ausztriába!
Olvasd le a térképről, hogy hol összpontosul Ausztria ipara! Miért ott?
62. ábra. Ausztria műholdfelvételére a vékony, fehér vonalakat számítógép rajzolta, hogy mutassa az országhatárokat. Szépen kirajzolódnak a Keleti-Alpok vonulatai és havas csúcsai (fehér), a rétek és a lombos erdők (világoszöld), valamint a fenyvesek (sötétzöld).
63. ábra. A Duna völgyétől északra fekvő Freistadt óvárosa ma is őrzi a közép-európai kisvárosok jellegzetes szerkezetét.
62. ábra. Ausztria műholdfelvételére a vékony, fehér vonalakat számítógép rajzolta, hogy mutassa az országhatárokat. Szépen kirajzolódnak a Keleti-Alpok vonulatai és havas csúcsai (fehér), a rétek és a lombos erdők (világoszöld), valamint a fenyvesek (sötétzöld).63. ábra. A Duna völgyétől északra fekvő Freistadt óvárosa ma is őrzi a közép-európai kisvárosok jellegzetes szerkezetét.
Érdemes elolvasni!
Túl az Óperencián
Ki ne hallott volna a mesebeli Óperenciáról, arról a csodavilágról, ahol állítólag „a kurta farkú malac túr”, vagy „még azon is túl”, ahol vége van a világnak, ahol lelógathatjuk lábunkat a végtelen semmibe. De vajon ráismernél-e, ha ott járnál? Hiszen a név valóságos helyet jelöl, méghozzá nem is oly messze: Ausztriában, az Alacsony-Tauernben eredő Enns folyó felső vízvidékétől (németül Ober Enns) a Felső-Duna völgyéig terjedő tájat. A középkor hazatérő kalandorai, vándorai azt mondhatták a kíváncsiskodóknak, hogy ők bizony az „Oberenszen” is túljutottak. Talán a szájról szájra szálló idegen hangzású név változott Óperenciává az idők folyamán.
64. ábra. Kétezer év óta csábítja az embereket és nyújt nekik megélhetést az Erzberg Eisenerznél. A körülbelül 30% vasat tartalmazó kőzetet külszíni fejtéssel bányásszák.
	65. ábra. Bécs és Budapest, mintha csak ikertestvérek lennének, fekvésük és szerkezetük, sőt városképük is annyira hasonlít egymáshoz.
64. ábra. Kétezer év óta csábítja az embereket és nyújt nekik megélhetést az Erzberg Eisenerznél. A körülbelül 30% vasat tartalmazó kőzetet külszíni fejtéssel bányásszák. 65. ábra. Bécs és Budapest, mintha csak ikertestvérek lennének, fekvésük és szerkezetük, sőt városképük is annyira hasonlít egymáshoz.
66. ábra. A kis Ausztria túlméretezett fővárosának, Bécsnek országon belüli jelentősége egyre csökken, ám nemzetközi szerepe a „Kelet kapujában” felértékelődött. Feltűnik ez utcáit járva is.

66. ábra. A kis Ausztria túlméretezett fővárosának, Bécsnek országon belüli jelentősége egyre csökken, ám nemzetközi szerepe a „Kelet kapujában” felértékelődött. Feltűnik ez utcáit járva is.

Ausztria területén a Keleti-Alpok húzódik, északi előterében, a Közép-európai-rögvidék peremén a Duna folyik. A hordalékkal feltöltött Bécsi-medence és a délkeleti Grazi-medence már a Kárpát-medence része. Az osztrákok földje jelentős ásványkincseket rejt, így az ipar több lábon áll, mint nyugati szomszédjánál. Erre történelmi sorsa is rákényszerítette az I. világháború után alakult országot. Az Osztrák–Magyar Monarchia éléstára Magyarországon, ipari műhelye pedig a mai Csehország területén volt. A birodalom felbomlása után Ausztriának új gazdaságot kellett teremtenie nyersanyagain szakképzett munkaerejével. Ezt segítette, hogy a 20. század közepén semleges állammá vált. Termelékeny kis- és középüzemekben folyt a termelés. Hamarosan fejlett ipar és mezőgazdaság jött létre. 1995-ben az Európai Unióba is belépett az ország. A kelet-közép-európai országokhoz is fontos szálak fűzik. Magyarországon sok pénzt fektet be, ezáltal kelet felé terjeszti gazdasági kapcsolatait.
Az Alpokon átkelő és a Duna völgyében vezető útvonalak már az újkor hajnalán „Európa országútjává” tették Ausztriát. Különösen azok az országrészek élvezték ennek előnyeit, amelyek ásványkincseket is birtokoltak. Salzburgot kősóbányászata virágoztatta föl, amire később jelentős vegyipar települhetett. Linz mint fontos dunai kikötő, nemcsak nyugat és kelet között teremtett kapcsolatot, hanem az óidei rögvidék és a gyűrthegység között is. Részben itt kohósítják az Eisenerz (64) környéki vasércet. Közelében, Steyrben épült fel a híres traktor- és járműgyár. Ugyanez az érc alapozta meg Stájerország vaskohászatát a Mura-völgyi Leobenben és gépiparát Grazban. Az olcsón előállított vízenergia következtében az alumíniumkohászat is kifejlődött, noha külföldi nyersanyagot dolgoz fel. A kedvező földrajzi fekvés előnyeit mindenekfelett a Habsburg Birodalom idején világvárossá vált Bécs (66) tudta kihasználni. A főváros az Alpok és a Kárpátok közötti medencében fekszik, az ország népességének egyharmad része itt él. Itt minden olyan iparág megtelepedett, amihez nagy szaktudásra van szükség. A hazánkkal szomszédos, lankás Burgenland tartomány mezőgazdasági vidék.
Hasonlítsd össze az osztrák és a magyar főváros fekvését és szerkezetét a térkép és a 65. ábra segítségével!
Melyek a középkori közép-európai városok legfőbb jellemzői? Miért ilyen a városszerkezetük? Segít a 63. ábra.
Szlovénia
Területe: 20 253 km2
Népessége: 2 millió fő (2006)
Népsűrűsége: 99 fő/km2
Fővárosa: Ljubljana
Hivatalos nyelve: szlovén
Kicsi szomszéd a magashegységben
Miért előnyös Szlovénia fekvése közlekedési, idegenforgalmi és politikai szempontból?
Kísérd végig történelmi atlaszodban Szlovénia államformáinak változását az egyes korokban!
67. ábra. Ljubljana a Száva közelében, az ókori Borostyánkő-út mentén, egy medencében fekszik. A 19. században még erős osztrák hatás alatt állt, amit a belváros középületei hűen tükröznek.

67. ábra. Ljubljana a Száva közelében, az ókori Borostyánkő-út mentén, egy medencében fekszik. A 19. században még erős osztrák hatás alatt állt, amit a belváros középületei hűen tükröznek.

Szlovénia a legkisebb területű, ám a legszerencsésebb sorsú jugoszláv utódállam. Kedvező helyen, változatos vidéken fekszik. Nemzetiségi ellentétek nem feszítik. (A 8600 főnyi magyar kisebbség a határ mentén, a Muravidéken él.) Történelmi szálai Bajoroszághoz és Ausztriához fűzik. Az egységes Jugoszlávia idején a legfejlettebb tagköztársaság volt.
Elsősorban fejlett műszaki kultúrájának, szakképzett munkaerejének köszönhetően személygépkocsi, villamossági- és elektronikai berendezések, háztartási gépek gyártásával jeleskedik, főként Ljubljanában (67) és Mariborban. Az előállításukhoz szükséges fémötvözeteket a modern kohászat részben hazai ércekből (ólom-, cink- és vasércből) állítja elő. Az építőipar kulcsrakész, elegáns szállodák, áruházak építésével van jelen a világ piacain. Ebben jelentős szerepe van a hegyvidékek fáit feldolgozó fa- és bútoriparnak és a nagy hagyományú szlovén lakáskultúrának. Az Alpok keleti nyúlványai között megbúvó takaros kisvárosok, a muskátlifüzérekkel díszített, fából épült parasztházak szemmel láthatóvá teszik, hogy alpi ország.
Leckéhez tartozó extrák

Ausztria

Fejlett szomszédország, mely a gazdasági és hadi semlegességre törekszik. Magas életszínvonal és kiemelkedő környezetvédelem jellemzi.

A császárok városa

Kávé, Sacher-torta, fiákerek, udvari pompa. Mi más lehetne úti célunk, mint a legélhetőbb világváros, Bécs!

Burgenland

Az első világháborút követő trianoni döntés alapján Ausztriához csatolták. Mivel egy osztrák tartomány sem kívánta magába beolvasztani, ezért önálló...

Szlovénia

A kis területű volt jugoszláv utódállamot alig 2 millió fő lakja. Az ország változatos éghajlatú tájakkal rendelkezik.

Ausztria

A császárok városa

Burgenland

Szlovénia

Kosárba helyezve!