A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Történelem 7.

II. József aranypénze. Figyeld meg rajta, hogy mi volt a Habsburgok címerállata!
II. József aranypénze. Figyeld meg rajta, hogy mi volt a Habsburgok címerállata!

A nevezetes tollvonás
Az uralkodó háborút kezdett az oszmánokkal, s ez újabb terheket rótt a jobbágyokra. A búzában mindig is bővelkedő Magyarországra gabonát kellett behozni, s több megyéből jelezték, hogy félnek a közelgő éhínségtől.
A társadalom nagyobb része szembefordult II. József politikájával, amely a hagyományokat megsértve, sokszor türelmetlenül akarta megújítani Magyarországot. A nagybeteg uralkodó a tiltakozások hatására 1790-ben – halála előtt nem sokkal – a jobbágy- és a türelmi rendelet kivételével egyetlen tollvonással (aláírásával) valamennyi intézkedését visszavonta. Ez korábbi elgondolásainak csődjét is jelentette. Rendeletei hatására azonban sokan jutottak arra a következtetésre, hogy a fennálló viszonyokon változtatni kell.
Az alábbi szöveg II. József azon rendeletéből való, amelyben visszavonta korábbi intézkedéseinek többségét. Mivel indokolja ezt? Mely rendeletei maradtak érvényben?
„...kegyelmesen elhatároztuk, hogy az ország politikai s igazságügyi igazgatását... egészen azon állapotba helyezzük vissza, amelyben akkor volt, midőn 1780-ban... az ország kormányát átvettük. Kormányra lépésünk idején ugyanis jónak láttuk a közigazgatás némely intézményeit a közboldogság előmozdítása iránti buzgalomból... megváltoztatni. Most azonban bizonyossá tétettünk abban, hogy ti a régi igazgatási módot inkább akarjátok..., nem késünk ebben is megfelelni kívánságotoknak. Mert semmit sem óhajtunk sürgetőbben, mint a kormányunkra bízott nemzeteknek boldogságát... Türelmi rendeletünk, valamint azok is, melyek... a jobbágyokra vonatkoznak, teljes egészében érvényben maradjanak...”
1. Milyen céljai voltak II. Józsefnek? Miért nevezték „kalapos király”-nak?
2. Mely rendeleteiben ismerhető fel a felvilágosodás hatása?
    Melyek célozták az egységes állam megteremtését?
    Melyek sértették a magyar nemesség érdekeit?
3. Miért vonta vissza két kivétellel összes rendeletét?
4. Képzeljétek magatokat a 18. századi magyar nemesség és jobbágyság helyébe! Vitassátok meg II. József intézkedéseit!
Leckéhez tartozó extrák

Magyar koronázási ékszerek

A középkori uralkodók hatalmát jelképező öt magyar koronázási jelvény közül talán a Szent Korona a legismertebb.

Magyar koronázási ékszerek

Kosárba helyezve!