A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Sokszínű matematika 11.

Feladatok
1.
Egy háromszög két oldalának hossza a = 10 cm , b = 15 cm . A két oldal által bezárt szög γ = 60° . Határozzuk meg a harmadik oldalt és a másik két szöget!
2.
Egy háromszög oldalainak aránya 5 : 4 , az általuk bezárt szög 120° , a harmadik oldala 20 cm . Mekkorák az ismeretlen oldalak és szögek?
3.
Egy trapéz párhuzamos oldalai 1 , illetve , a szárai , illetve hosszúak. Mekkorák a trapéz szögei?
4.
Egy konvex négyszög oldalainak hossza rendre 14 cm , 6 cm , 10 cm , 12 cm . A 12 cm -es és 7 cm -es oldalak által bezárt szög 41,9° . Mekkorák a négyszög ismeretlen szögei?
5.
Egy reptérről 1 perc eltéréssel száll fel két repülő. Az egyik dél felé, a másik északkelet felé repül 600 km/h sebességgel. Mennyi idő múlva lesznek egymástól 200 km távolságra?
6.
Egy háromszög oldalainak hossza 13 , 14 , illetve 15 egység. Mekkora annak a körnek a sugara, amelynek a középpontja a háromszög leghosszabb oldalán van, és a kör érinti a háromszög másik két oldalát?
*7.
Van-e olyan háromszög, melyben bármelyik két oldal négyzetösszege kisebb a harmadik oldal négyzeténél?
*8.
Melyek azok a háromszögek, amelyekben bármelyik két oldal négyzetösszege legalább akkora, mint a harmadik oldal négyzetének kétszerese?
*9.
Igazoljuk, hogy a koszinusztétel és szinusztétel a háromszögekben egymással ekvivalens állítások.
Kosárba helyezve!