A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Történelem 7.

Festetics György (1755–1819) portréja
Festetics György (1755–1819) portréja

Festetics György és a Georgikon (Olvasmány)
A Festetics család nem tekinthetett vissza dicső főnemesi múltra, hiszen Festetics Pál csak az 1770-es években kapott grófi rangot. Fia, Festetics György mégis kiemelkedő helyet foglalt el a 18. század végének felvilágosult arisztokrata gondolkodói között.
Az ifjú György gróf kiváló iskolákba járt. Bécsben államigazgatási, pénzügyi, jogi ismereteket szerzett. A magyar mellett megtanult latinul, németül, olaszul, franciául, sőt az angol nyelvvel is foglalkozott. Ezután apja akarata ellenére katonai pályára lépett, aki ezért örökségéből is ki akarta tagadni.
1790-ben ezrede tisztjeinek nevében egy beadványt fogalmazott. Ebben egy magyar tisztképző intézet felállítását, és a Magyarországról toborzott ezredekben a magyar szolgálati nyelv bevezetését kérték, valamint azt is, hogy ezeket az ezredeket magyar tisztek vezessék. Emiatt hadbírósági eljárást kezdeményeztek ellene. Festetics belátta, hogy a hadseregben nem folytathatja pályáját, ezért leszerelését kérte.
Hazatérve hozzálátott súlyos adósságokkal terhelt birtokai rendbehozatalához. Felismerte, hogy komoly bevételekre csak akkor számíthat, ha új, modern eljárásokat alkalmaz. Ehhez azonban mezőgazdasági szakemberekre lett volna szükség, de ilyeneket nem képeztek ekkoriban Magyarországon.
A Georgikonban akkoriban még újdonságnak számító gépeket is használtak. A képen egy vetőgép makettjét láthatod
A Georgikonban akkoriban még újdonságnak számító gépeket is használtak. A képen egy vetőgép makettjét láthatod

E hiány pótlására – Európában is elsőként – 1797-ben Keszthelyen felsőfokú mezőgazdasági és állatgyógyászati ismereteket adó tanintézetet alapított, a Georgikont*. A hallgatók itt vallásra és származásra való tekintet nélkül ingyen látogathatták az órákat.
A Georgikon többféle iskolatípust elegyített. Ezek közül a felsőfokú mezőgazdasági szakképzést adó volt a legfontosabb. Ebben a hallgatók a három év alatt növénytermesztéssel, kert-, rét-, szőlő- és erdőműveléssel kapcsolatos ismereteket sajátítottak el, valamint birtokigazgatási és jogi kérdésekkel is foglalkoztak.
Egy korabeli mezőgazdasági tankönyv címoldala
A keszthelyi Festetics-kastély
Egy korabeli mezőgazdasági tankönyv címoldalaA keszthelyi Festetics-kastély

Az intézetben erdészeket, kertészeket, lovászokat, sőt mérnököket és a birtokok jogi ügyeinek intézésére alkalmas szakembereket is képeztek.
Festetics György címere
Festetics György címere

A Georgikon keretein belül egy uradalmi cselédeket képző alsófokú iskolát is létrehoztak. Tehetséges jobbágy- és zsellérfiúk tanulhattak itt, akik számára ezek a foglalkozások a felemelkedés lehetőségét nyújtották.
Rövid ideig alsófokú leányiskola is működött Keszthelyen. Ennek célja „takarékos, művelt háziasszonyok” képzése volt. Írást, olvasást, illemtant, főzési ismereteket és zenét oktattak számukra.
Festetics bőkezűen támogatta a művészeteket. Halála előtt pár évvel kísérletet tett arra, hogy Keszthelyt irodalmi központtá tegye. Az általa szervezett Helikon-ünnepségeken* költők, írók gyűltek össze a kastélyában, és irodalmi, gazdasági, valamint nyelvújítással kapcsolatos kérdéseket vitattak meg. A zeneiskola diákjai pedig koncerteket adtak.
Halálakor a magyar nemzet olyan főnemesét gyászolta, aki szinte mindenkinél többet tett a hazai művelődés, az anyanyelv és az irodalom fejlesztéséért.
Festetics, a mecénás
Festeticset, a művészetek támogatóját talán a költő, Berzsenyi Dániel jellemezte legtalálóbban: „Midőn egy olyan ember, kinek jövedelme 3 millió körül van, egy ily ünnepre 30 000 frt-t költ, az semmi; de nem semmi az, midőn az ősz Festetics a szegény Berzsenyinek az utcára kalap nélkül eléje szalad. Oly népnél, ahol a nyelvet és a poétát lenézik, Festetics nagy ember, vagy ami még több, jó ember.”
Leckéhez tartozó extrák

Festetics György és a Georgikon

Kosárba helyezve!