A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Történelem 7.

A győzelmet ünneplő tömeg Párizsban, 1918 novemberében
A győzelmet ünneplő tömeg Párizsban, 1918 novemberében

Győztesek és vesztesek
A világháború mérhetetlenül sok szenvedéssel és pusztítással járt. Közel tízmillió katona halt meg a frontokon, a civil lakosságból pedig majd ugyanennyien estek a járványok és az éhezés áldozatául.
A háború alaposan felbolydította a világot. Forradalmak robbantak ki, a régi társadalmi rend felborult. Eltűnt a térképekről az Osztrák–Magyar Monarchia és az Oszmán Birodalom. Európa-szerte zűrzavaros állapotok uralkodtak.
A fegyverszünetek után a hadviselő feleknek még alá kellett írni a békefeltételeket tartalmazó megállapodásokat is. Erre 1919-től került sor Franciaországban. A Párizs környéki békerendszer súlyos feltételeket szabott ki a központi hatalmak egykori országaira.
A győztes hatalmak közül Angliát és Franciaországot is kimerítette a háború. Az igazi nyertes az Egyesült Államok lett, amely a világ legerősebb gazdasági és politikai hatalmává vált. A Távol-Keleten Japán is megerősödött. A korszak politikusai számára azonban az volt a legfontosabb kérdés, hogy mi lesz Oroszország sorsa.
A legjelentősebb hadviselő államok embervesztesége. Melyik ország veszítette a legtöbb halottat? Hol volt a legnagyobb az elesettek  aránya a mozgósítottakhoz képest?
A legjelentősebb hadviselő államok embervesztesége. Melyik ország veszítette a legtöbb halottat? Hol volt a legnagyobb az elesettek aránya a mozgósítottakhoz képest?

Egy magyar katona, aki megjárta az orosz, majd az olasz frontot is, naplójában az alábbiakat írta az első világháborúról. Hogyan változott a harcmodor az évek folyamán?
„Az orosz harctéren mind a magyar, mind az orosz katonaság a lövészárokkal és más födözékekkel védelmezte önmagát. A mai háború azonban már annyira kifejlődött, hogy mindenféle irtó dolgok vannak használatban.
1914-ben a fő fegyvernem a gyalogság volt. Gyalogság lőtte a gyalogságot, a tüzérség a tüzérséget. A mostani olasz hadjáratban eddig már a tüzérség volt a fő fegyvernem. Rendes, megszokott dolog lett a pergőtűz, melyet a tüzérség összes erejéből adtak le; a pergőtűz a legjobban pusztított mindent...
1914-ben az első támadásokat gyalogsági tűzzel és rohammal kezdték. Kevéssel később a puska és az ágyú tüzét is alkalmazták. Később a technikai tisztek eltalálták a kézi- és puskagránátot. A kézigránátnak nemcsak a széjjelrepedt darabjai okoztak halált, hanem a nagy légnyomás, mely az agyrázkódást is okozta. ...ez ellen megtette a hadvezetőség mindkét részről a védekezést. Ástak mély árkot, dróthálót hoztak. A talián [olasz] felküldött száz meg száz repülőgépet. Ezek a bombákat úgy dobták lefelé, hogy ott menthetetlenül el kellett pusztulni minden élő léleknek, ha csak a kavernába [sziklába vájt fedezék] nem bújt. Aki mint figyelő kint maradt, azt a talián repülő géppuskával lőtte agyon. Közben a gázt a tartályokból azonképpen engedték, mint a mi csapataink, és megkezdődött a támadás.”
1. Játsszatok el egy elképzelt katonabarátkozási jelenetet a fronton!
2. Miért az antant mellett lépett háborúba az USA?
3. Milyen új hadászati módszerekkel lehetett megszüntetni az állóháborút?
4. Milyen változások következtek be a nagyhatalmi viszonyokban az első világháborút követően?
5. Készítsetek egy plakátot, amellyel a háború értelmetlensége ellen tiltakoztok!
Leckéhez tartozó extrák

Francia katona (I. világháború)

A francia katonák az antant katonai tömbben harcoltak az első nagy világégés során.

Francia katona (I. világháború)

Kosárba helyezve!