A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Történelem 7.

Tartalomjegyzék
Katona Napóleon seregéből
Katona Napóleon seregéből

Napóleon külpolitikája
A császár külpolitikáját a folyamatos hódító háborúk jellemezték: világuralomra tört. A forradalom esztendeiben kialakult francia hadsereg legyőzhetetlennek tűnt. Napóleon győzelmet győzelemre halmozott. Hamarosan kialakult verhetetlenségének mítosza.  
Napóleon 1805 végén elfoglalta Bécset, majd Austerlitznél talán legfényesebb diadalát aratta. A következő években legyőzte a poroszokat, az osztrákokat és az oroszokat is. Kénye-kedve szerint rajzolta át Európa térképét. A meghódított országok trónjára gyakran rokonait vagy leghívebb tábornokait ültette.
Angliával azonban nem bírt. A brit flotta még 1805 őszén megsemmisítő vereséget mért a francia hajóhadra. Így az angolok maradtak a tengerek korlátlan urai.
Napóleon ekkor gazdasági eszközökkel akarta térdre kényszeríteni Angliát. Kiadta a kontinentális zárlatról szóló híres rendeletét. Ebben egész Európára kiterjedően megtiltotta a Brit-szigetekkel folytatott kereskedelmet. Abban bízott, hogy ha a szigetország elveszíti európai piacait, akkor gazdaságilag összeomlik. Ám Európa egyre nehezebben viselte az angol és a gyarmati áruk hiányát. Virágzott a csempészkereskedelem. Egyes országok gazdaságát igen súlyosan érintette a rendelet. Ide tartozott Oroszország is, amely vonakodott végrehajtani a kontinentális zárlatot, ezért Napóleon megtámadta.
A kontinentális zárlat rendelkezéseiből
„A kontinentális zárlat kimondja:
I. A Brit-szigetek blokád alatt lévőnek nyilváníttatnak.
II. A Brit-szigetekkel való mindennemű kereskedelem és kapcsolat tilos...
III. Minden angol alattvaló..., aki csapataink vagy szövetségeseink csapatai által elfogott területen találtatik, hadifogságba kerül.
V. Tilos az angol árukkal való kereskedés...
VII. Egyetlen kikötő sem fogadhat be olyan hajót, amelyik egyenesen Angliából vagy az angol gyarmatokról jön...”
Austerlitz mellett Napóleon legyőzte a túlerőben lévő orosz és osztrák csapatokat. A császár – ellenfeleit megtévesztve – jobbszárnyát szándékosan gyengének mutatta. Erre ők középről csapatokat vezényeltek át oda. Eközben a franciák a hajnali köd leple alatt a centrumba csoportosították erőiket. Támadást indítottak, és szétzúzták a meggyengült orosz–osztrák derékhadat. A kettévágott szövetséges sereg hamarosan menekülni kezdett

Az 1805-ös trafalgari csatában a britek szétzúzták Napóleon flottáját. Az ütközet során az angolok legendás parancsnoka, Nelson (nelzon) admirális (a kis képen) halálos sebet kapott

Leckéhez tartozó extrák

Napóleon katonája (19. század)

A kortársak „legyőzhetetlennek” tartották I. Napóleon hadseregét, a Grande Armée-t.

Trafalgari csata (1805)

A napóleoni háborúk alatt vívott csatában a Nelson admirális által vezetett angol flotta legyőzte a francia–spanyol flottát.

Angol hadihajó (18. század)

Az angolok élen jártak a vitorlás hadihajók építésében a 17-19. században.

Napóleon katonája (19. század)

Trafalgari csata (1805)

Angol hadihajó (18. század)

Kosárba helyezve!