A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Anyanyelv felsősöknek 6.

Részösszefoglalás - A névszók és a határozószók
Emlékeztető
A szófaj a szavak csoportja jelentés, nyelvtani tulajdonság és mondatbeli szerep alapján.
A névszó szófajcsoport, amely a főnevet, a melléknevet, a számnevet és az őket helyettesítő névmásokat fogja egybe.
Az alapszófaj az előbbinél tágabb szófajcsoport, amely a névszókat, a határozószókat, az igéket és az igeneveket is magában foglalja.
Tekintsük át az eddigi ismereteket táblázatok segítségével, melyek megmutatják az összefüggéseket is!
Egyéb tudnivalók
Tekintsd át a táblázat segítségével a névszókra vonatkozó korábbi ismereteket!
Okoskodó
Mire kell ügyelni a szavak elválasztásakor?
Melyek a betűrendbe sorolás szabályai?
Mit tudunk a névszók kezdőbetűiről?
Mely tulajdonneveket írjuk egybe, melyeket külön?
Melyek azok az összetételek, amelyekre a kötőjeles írásmód érvényes?
Kosárba helyezve!