Biológia 9.

Az alábbi tartalmat jelenleg INGYENES hozzáféréssel tekinted meg.
Amennyiben szeretnél teljes hozzáférést az oldalhoz, kérlek, regisztrálj, jelentkezz be, és vásárold meg a szükséges elektronikus licencet vagy írd be a nyomtatott könyv hátuljában található kódot!
A levegő és az élőlények, a légszennyezés
A levegő* a szárazföldi élőlények létezésének nélkülözhetetlen közege. Innen veszik fel a légzéshez és a táplálkozáshoz szükséges anyagok egy részét. A levegő összetétele és áramlása révén fejti ki hatását az élőlényekre.
A levegő tulajdonságai és hatásai
» Milyen összefüggést tudsz leolvasni az erdeifenyő fotoszintézisét ábrázoló grafikonról?

» Milyen összefüggést tudsz leolvasni az erdeifenyő fotoszintézisét ábrázoló grafikonról?

A levegő kémiai összetétele viszonylag állandó, bár egyes alkotóinak aránya időben és térben különbséget mutat. Közülük az oxigén, a szén-dioxid és a vízgőz játssza a legfontosabb szerepet az élőlények életében.
Mivel az oxigén mennyisége meghaladja az élőlények igényeit, többnyire nem korlátozza az élet lehetőségeit.
Valamennyi alkotó közül a legfontosabb a szén-dioxid koncentrációja, hiszen ez a növényi szervesanyag-termelés alapanyaga. Átlagos koncentrációja 0,033%. Ha a szén-dioxid mennyisége ennél alacsonyabb, a növények fotoszintézise csökken. Amikor a szén-dioxid koncentrációja nő, akkor a fotoszintézis intenzitása is fokozódik. Kezdetben a növekedés üteme erőteljes, később mérséklődik. Egy bizonyos szintet elérve a fotoszintézis intenzitása nem növelhető. (.1.)
A levegő vízgőztartalma elsődlegesen a növények párologtatására hat. Ha alacsony a levegő páratartalma, akkor a párologtatás fokozódik, ha magas, mérséklődik vagy megszűnik. A vízgőztartalom emellett befolyásolja az állatok mozgását, egyedfejlődésük idejét és ütemét.
A levegő fizikai tulajdonságai közül a légmozgás a legjelentősebb környezeti tényező. A függőleges irányú mozgás segíti a madarak repülését. A szél részt vesz a virágok megporzásában, a termések terjesztésében. Az erős szél akadályozza az állatok mozgását, magas hegységekben a fák megtelepedését és a kopár tengerpartok visszaerdősülését.
A légkör összetételében bekövetkező változások részben a természetben zajló folyamatokkal pl. vulkánkitörésekkel, erdőtüzekkel magyarázhatók. Lényegesen nagyobb mértékűek az emberi tevékenység hatásai. Az ipari termelés, a lakások fűtése és a közlekedés sokféle szennyeződést* juttatnak a légkörbe. Közöttük gázokat, finoman porított cseppfolyós anyagokat és szilárd részecskéket egyaránt találunk.
a Légszennyező gázok hatásai
 Az esők savassága Európában

Az esők savassága Európában

A legismertebb szennyező gázok a szén-monoxid, kén-dioxid, nitrogén-oxidok és a freongáz.
Az erősen mérgező hatású szén-monoxid az emberi szervezetben a hemoglobinhoz kötődik, ezáltal megakadályozza az oxigén szállítását. Feldúsulásáért főként a növekvő gépkocsiforgalom a felelős. Magas koncentrációja néhány világvárosban állandó veszély forrása annak ellenére, hogy 2-3 hónap alatt szén-dioxiddá oxidálódik.
A kén-dioxid és a nitrogén-oxidok az ásványi eredetű tüzelőanyagok (szén, kőolaj és származékaik) égésekor keletkeznek. Egy részük porszemcsékre tapadva leülepedik a felszínre. Más részük a légtérbe kerül. Innen belélegezve roncsolják a légzőszervet és a keringési rendszert. Többségük a széllel keletkezési helyéről meszszire eljut, és a vízpárával kénessavvá, illetve salétromossavvá egyesül. Gyakran a szennyeződés helyétől távol savas esőként* hullik a tájra. (.1., .2.)
A savas eső megtámadja a fák kérgét, feloldja a levelek viaszbevonatát, így azok védtelenné válnak a fertőzésekkel szemben. Zöld színanyaguk pusztul, a levelek sárgulnak. A fotoszintézis csökkenését a talaj elsavanyodása is elősegíti. A savas esők kioldják a tápanyagokat, és a felszabaduló mérgező fémek roncsolják a hajszálgyökereket. Hatalmas erdőségek esnek áldozatul a környezetszennyezésnek, főként Közép-Európában és Északkelet-Amerikában.
» Ismertesd a savas esők keletkezését és hatását!

» Ismertesd a savas esők keletkezését és hatását!

 Az ózonpajzs az Antarktisz fölött a legvékonyabb

Az ózonpajzs az Antarktisz fölött a legvékonyabb

A szennyező gázok nemcsak a Föld felszínéhez közel, hanem a felsőbb légrétegekben is kifejtik káros hatásukat. Bolygónkat 15–35 km magasságban ózonréteg védi az UV (ultraibolya) sugárzástól. Vastagsága az 1970-es évek óta csökken, ami különösen az Antarktisz és az Északi-sark területén észlelhető (.3.). Pusztulásáért elsődlegesen az ózont bontó freongáz a felelős, melyet az ipar széles körben használt a korábbi években (pl. hűtőgépgyártásban, szórópalackok hajtógázaként). Az ózonpajzs vékonyodásával* egyre nő a felszínre érkező UV sugár mennyisége, és vele együtt a bőrrák áldozatainak száma. Az emberiség felismerte a veszélyt, ezért ma már a freon kibocsátását nemzetközi egyezmények korlátozzák.
» Miként függ össze a levegő szén-dioxid-tartalma az évi középhőmérséklettel?

» Miként függ össze a levegő szén-dioxid-tartalma az évi középhőmérséklettel?

A szén-dioxid állandó alkotója a levegőnek. A szén-dioxid koncentrációjának jelentős emel­kedését a kőolaj, a földgáz és a szén fokozott felhasználása (égetése) és a növényzet pusztulása okozza. Mivel az üvegházhatásért* elsődlegesen a légkör szén-dioxid- és vízgőztartalma a felelős, a   szén-dioxid növekvőmennyisége megváltoz­tatja a Föld hőháztartását (.1.). A hőmérséklet néhány fokos emelkedése módosíhatja az éghajlati övek elhelyezkedését. Napjainkban egyre sokasodnak azok a vészjelek, melyek a klímaváltozás tényét erősítik. Időjárásunk szélsőségesebbé vált. Gyakoribbak az aszályok, az árvizek, pusztító viharok. A globális felmelegedés* jele, hogy a magashegységekben a hóhatár feljebb csúszik, visszaszorulnak a gleccserek. Műhold­felvételek bizonyítják, hogy a sarki jégtakarók olvadásnak indultak. A folyamat eredményeként a tenger szintje jelentősen megemelkedhet, így víz alá kerülnének egyes sűrűn lakott tengerparti települések.
Az éghajlat megváltozásával a legfontosabb termesztési övezetek északabbra, a rossz minőségű talajokra tolódnának. Hatására tovább romlana a Föld növekvő lakosságának élelmiszerellátása.
A katasztrófa az üvegházhatást fokozó szén-dioxid mennyiségének visszaszorításával megelőzhető. Ennek érdekében takarékosabban kell használni a szén-, kőolaj- és földgázkészleteinket. Előnyben kell részesíteni a megújuló energiaforrásokat, növelni kell az erdőségek területét.
Szilárd szennyező anyagok a levegőben
A szilárd szennyező anyagok füst és por alakjában találhatók a levegőben. Mivel a részecskék nagysága és kémiai tulajdonságai sokfélék, így hatásuk is különböző.
A nagyobb részecskék (20–40 mm) mint ülepedő por képeznek bevonatot a növényeken. Akadályozzák a fotoszintézist, a gázcserét és a párologtatást. A szálló por apró (0,25–10 mm) részecskéi az emberre ártalmasabbak, mert a légutakba lehatolva súlyos elváltozást okoznak a tüdőben.
A milliós nagyvárosok levegője egyre fojtogatóbb. Gyárak sokasága, autók tízezrei ontják a légszennyező anyagokat. Olykor a város felett napokra megül a füst, a mérgező gázok és a vízgőz sajátos keveréke, a szmog. Ilyenkor a légzési rendellenességek száma ugrásszerűen megemelkedik.
Tisztább levegőt!
A bioszféra sebezhetősége, részeinek egymástól való függése sehol sem válik olyan nyilvánvalóvá, mint a Földet borító légkörben.
A levegő védelme* égető szükségszerűség. Szigorú környezetvédelmi előírások kötelezik az ipari létesítményeket a szennyező anyagok kiszűrésére. Sok helyen korlátozzák a gépkocsiforgalmat. Megnőtt az igény a kis fogyasztású, kevés káros anyagot kibocsátó katalizátoros autók iránt.
A problémák azonban nem csak a nagyvárosokra jellemzők, hiszen a földi légkör szennyeződése mindannyiunk létét fenyegeti. A megoldáshoz világméretű összefogásra van szükség.
  ELLENŐRIZD TUDÁSOD!
1.
Miként befolyásolja a levegő összetétele az élőlények életműködéseit?
2.
Melyek a légszennyező gázok, és milyen az emberi szervezetre gyakorolt hatásuk?
3.
Hogyan akadályozhatjuk meg a levegő szén-dioxid tartalmának további emelkedését?
4.
Hogyan keletkezik a savas eső, és milyen pusztítást okoz?
5.
Miért veszélyes a légkör szén-dioxid koncentrációjának emelkedése?
6.
Melyek az ózonpajzs pusztulásának okai és következményei?
7.
Mi a szmog?
8.
Miként veszélyezteti a szálló és az ülepedő por környezetünket és az ember egészségét?
Leckéhez tartozó extrák

Levegőszennyezés

Az animáció a levegőszennyezés fő forrásait: a mezőgazdasági, ipari és települési...

Az ózonréteg

Az ózonréteg a Napból érkező veszélyes UV-sugárzást szűri ki, ezért a földi élethez...

Globális felmelegedés

A Föld légköre és éghajlata az évmilliók során sok-sok változáson ment keresztül.

Levegőszennyezés

Az ózonréteg

Globális felmelegedés

Kosárba helyezve!