Biológia és egészségtan 8.

Az emberi test tájai

Az emberi test tájai

» Ismertesd a bőr felépítését!

» Ismertesd a bőr felépítését!

» Miként lehet az ábrázolt serdülőkori bőrelváltozásokat orvosolni?

» Miként lehet az ábrázolt serdülőkori bőrelváltozásokat orvosolni?

» Melyik a helyes és melyik a helytelen testtartás? Indokold véleményed!
» Melyik a helyes és melyik a helytelen testtartás? Indokold véleményed!

» Melyik a helyes és melyik a helytelen testtartás? Indokold véleményed!

Helyes és helytelen fekvés

Helyes és helytelen fekvés

A tápcsatorna

A tápcsatorna

Szaporodási szervek, ivarsejtek

Szaporodási szervek, ivarsejtek

» Milyen küllemi változások jelzik a férfivé válást?
» Milyen küllemi változások jelzik a férfivé válást?
» Sorold fel a nőies testalkat jellemzőit!
» Sorold fel a nőies testalkat jellemzőit!
» Elemezd a képeken ábrázolt helyzeteket!

» Elemezd a képeken ábrázolt helyzeteket!

Amit már tudunk testi és lelki egészségünkről
Szervezetünk – éppúgy, mint más élőlényeké – kisebb-nagyobb egységekből, részekből épül fel. Mégis egységes egész, mert a részei összehangoltan működnek.
Az emberi test külső megjelenése, alkata rendkívül sokféle. Ennek ellenére felépítése, szerkezete és működése – a nem és a kor függvényében – alapvetően azonos.
Testünk születésünktől a halálunkig folyamatosan változik. Az egymást követő életszakaszokban eltérően alakul testépítő anyagaink mennyisége, összetétele. Változik növekedésünk, fejlődésünk üteme, testalkatunk és testtájaink aránya. A változások legizgalmasabb időszaka a kamaszkor.
Sorold fel az emberi test tájait!
Mely testtájak aránya változik látványosan az egymást követő életszakaszokban?
Hogyan alakul a növekedés, fejlődés üteme születésünktől a felnőttkorig?
Mely külső és belső tényezők befolyásolják szervezetünk mennyiségi és minőségi változásait?
Mettől meddig tart a kamaszkor?
Melyek a kamaszkori test jellemzői?
A testarányok változása mellett a bőr is jelzi a kamaszkort. A korábban bársonyos tapintású, szép színű bőrön mitesszerek, pattanások, szaruvastagodások jelennek meg. Többnyire zsírossá válik az arc, a haj, fokozódik az izzadás. Ennek oka a bőr rétegeinek és alkotóinak működésváltozása. Ahhoz, hogy a bőr elláthassa sokrétű feladatát, tudatos és rendszeres tisztálkodás és bőrápolás szükséges.
Sorold fel a bőr legfontosabb alkotóit és azok feladatát!
Mely bőralkotók megváltozott működésével magyarázhatók a felsorolt változások?
Mi a bőrápolás első és legfontosabb parancsolata?
Melyek a tisztálkodás napi és heti tennivalói?
Hogyan tudja a kiskamasz a fenti bőrelváltozások kellemetlenségeit csökkenteni, kiküszöbölni?
A bőr legalsó rétege közvetve vagy közvetlenül az izmokhoz kapcsolódnak. Az izmok a mozgás aktív szervei, melyek az ízületekkel és a csontokkal együttműködve hozzák létre változatos mozgásformáinkat.
A kamaszkori változások e szervekben is jelentősek. A csontok megnyúlnak, az izmok tömegükben gyarapodnak. Ez azonban nem jár együtt anyagaik és szerkezetük azonnali átalakulásával. A csontok még nem elég szilárdak, könnyen torzulnak. Az izmokban kevés az összehúzódásra képes elem, így munkavégző képességük gyenge, gyorsan fáradnak. Ezért fokozott figyelmet kell fordítani az egészséges testtartásra, a gerinc arányos terhelésére és a napi másfél órás intenzív mozgásra.
Sorold fel a mozgásszerveket, és ismertesd a mozgásban betöltött szerepüket!
Mi jellemzi kamaszkorban a csontokat és az izmokat?
Miként biztosítható a gerinc arányos terhelése?
Melyek az egészséges testtartás jellemzői álló, ülő és fekvő helyzetben?
Miért fontos kiskamasz korban elkezdeni a rendszeres sportolást?
Mely sportágaknak van kiemelkedő szerepe a mozgásszervek fejlődésében?
Mozgásszerveink működéséhez – éppúgy, mint más szervekéhez – energia szükséges. Ezt az energiát a táplálkozás során felvett és átalakított tápanyagokból nyeri szervezetünk. A tápanyagok lebontása, átalakítása a tápcsatornában zajlik. Az emésztőnedvek segítségével építőelemeikre bontott tápanyagok a felszívódás után az érhálózat útján jutnak el a sejtekhez.A kamaszkorban a tápcsatorna felépítése és működése is megváltozik. A fogzománc még vékony, sérülékeny. A tápcsatorna egyes szakaszainak ürege szűk, faluk vékony, izomzatuk gyenge. Az emésztőnedvek termelése sem egyenletes. Az ebből eredő rendellenességek egészséges táplálkozással, helyes táplálkozási szokások elsajátításával csökkenthetők.
Melyek a táplálkozás részfolyamatai?
Sorold fel a tápcsatorna főbb szerveit és feladatát!
Mit nevezünk emésztésnek és felszívódásnak?
Mi jellemzi a kamaszkori tápcsatornát?
Mit kell tudni a táplálék minőségéről és mennyiségéről?
Sorolj fel helyes táplálkozási szokásokat! Indokold véleményed!
A legnagyobb és legjelentősebb változás a szaporodás szerveinél figyelhető meg. A kamaszkor kezdetén felgyorsul a nemi szervek növekedése, megindul működése, amit fiúknál a pollúció, lányoknál az első menstruáció jelez. Az ivarsejttermeléssel együtt a petefészkekben és a herékben termelődő nemi hormonok hatására a két nem alkati elkülönülése is megkezdődik.
Sorold fel a fiúk nemi szerveit!
Melyek a fiús testalkat jellemzői?
Mit kell tenni a fiúknak nemi szerveik egészségének megőrzése érdekében?
Hol helyezkednek el a lányok nemi szervei, melyiknek mi a feladata?
Miben tér el a nőies testalkat a fiús testalkattól?
Miként biztosíthatják a lányok szaporító szerveik egészségének megőrzését?
A serdülő lányok, fiúk testi változásait szellemi és lelki átalakulás kíséri. Megváltozik érzelemviláguk, viselkedésük. Mindkét nemre jellemző, hogy érdeklődésük az új, az ismeretlen felé fordul. Megnő az önállóságra való igény és törekvés. Érzelmeiket gyakori hangulatváltozás jellemzi. Fokozódik kritikai készségük, vitatkozási kényszerük. Ugyanakkor túl érzékenyek, a bírálatot nehezen viselik. Módosul a felnőttek iránti tisztelet. Mindez egyre több konfliktushoz vezet.
Melyek a kamasz fiúk érzelmi életének és viselkedésének jellemzői?
Milyen a lányok lelki élete?
Melyek a leggyakoribb konfliktushelyzetek?
Miért szükséges a konfliktusok mielőbbi feloldása?
Illusztráld példákkal a konfliktusfeloldás lehetőségeit!
A konfliktusok mielőbbi feloldásának alapja a reális ön- és társismeret, embertársaink másságának elfogadása és az empátia. Természetesen sok segítséget nyújthatnak a barátok, rokonok, családtagok. Ez utóbbiaknak a kamaszkort végigkísérő veszélyhelyzetek elkerülésében és a káros szenvedélyek kialakulásának megakadályozásában is jelentős szerep jut. Hiszen a jól megválasztott baráti kör, a rendezett családi élet visszatartó ereje meghatározó.
Mit értesz önismereten?
Miért fontos a reális önismeret?
Mi a kommunikáció szerepe egymás megismerésében?
Miért fontos a másság elfogadása?
Mi a különbség a rokonság és a társaság között?
Mi a család szerepe a gyermek életében?
Miért könnyebb a többgyermekes családban élő fiatalnak az alkalmazkodás?
Melyek a jól működő család jellemzői?
Mit nevezünk szenvedélynek?
Sorolj fel hasznos és káros szenvedélyeket!
Milyen hatással van a dohányzás, az alkoholizálás és a kábítószerélvezet a szervezetre?
Hogyan előzhető meg e káros szenvedélyek kialakulása?
Sorold fel a kamaszkor leggyakoribb veszélyhelyzeteit!
Hogyan előzhető meg a baleset általában?
Mondd el, hogyan kell értesíteni a mentőt!
Melyek az elsősegélynyújtó legfontosabb tennivalói?
A kamaszkor testi és lelki átalakulása a növekedés, fejlődés természetes velejárója. Az, hogy mindez mennyi sérelmet, konfliktust okoz az egyén számára, az műveltségén, neveltségén és önuralmán múlik.
Kamaszok egymás között

Kamaszok egymás között

Leckéhez tartozó extrák

Testrészek

A jelenet a fej, a törzs és a végtagok részeit mutatja be.

A bőr rétegei, bőrérzékelés

Kültakarónk a bőr, melynek három fő rétege a hám, az irha és a bőralja.

A vékonybél felépítése

Bélcsatornánk leghosszabb szakasza, ahol az emésztés nagy része és a tápanyagfelszívás...

Férfi szaporító szervrendszer

A szaporító szervrendszert az utódnemzés szolgálatában álló szervek alkotják.

Női szaporító szervrendszer (középfok)

A szaporító szervrendszert az utódnemzés szolgálatában álló szervek alkotják.

Ivarsejtek

Az ivarsejtek egyesülésével létrejön az utódszervezet első sejtje, a zigóta.

Testrészek

A bőr rétegei, bőrérzékelés

A vékonybél felépítése

Férfi szaporító szervrendszer

Női szaporító szervrendszer (középfok)

Ivarsejtek

Kosárba helyezve!