Biológia és egészségtan 8.

 Az idegsejtek alakja rendkívül változatos

Az idegsejtek alakja rendkívül változatos

Nyugalmi állapot

Nyugalmi állapot

» Hogyan keletkezik az ingerületi állapot?

» Hogyan keletkezik az ingerületi állapot?

Az ingerület vezetése elektromos jelenség

Az ingerület vezetése elektromos jelenség

 Különböző működésű idegsejtek. » Miről ismerhetők fel az egyes sejtek?

Különböző működésű idegsejtek. » Miről ismerhetők fel az egyes sejtek?

Az ingerületvezetés sebessége (m/s) függ a velőshüvely vastagságától

Az ingerületvezetés sebessége (m/s) függ a velőshüvely vastagságától

A gliasejtek az idegsejtek működését segítik

A gliasejtek az idegsejtek működését segítik

Az idegsejtek felépítése és működése
Az élőlények egyik alapvető életjelensége az ingerlékenység. Ez teszi lehetővé, hogy a folyton változó környezet hatásait az élőlény szervezete felfogja, és válaszoljon, vagyis alkalmazkodjék azokhoz. A környezet hatásait, állapotváltozásait (fény, hang, hőmérséklet, kémhatás stb.) ingernek nevezzük. Az inger hatására bekövetkező anyagcsere-változás az ingerület*.
Az inger felvételére, az ingerület vezetésére és feldolgozására sejtek, szövetek, szervek specializálódtak, melyek a szervezet fő szabályozórendszerét, az idegrendszert alkotják.
Az idegsejtek felépítése
Az idegrendszer legkisebb egysége az idegsejt*. Központi részét a sejttest alkotja. Ebből erednek a sejt alakját meghatározó nyúlványok. A rövid nyúlványok általában nagy számúak és faágszerűen elágaznak. Ezzel szemben a hosszú nyúlványból, az ún. tengelyfonalból* többnyire csak egyet találunk. Nagy részét velőshüvely* fedi. A velőshüvellyel borított tengelyfonal az idegrost*. Az idegrost gazdagon elágazik, végső szakaszait idegvégződésnek nevezzük.
Az idegsejt részei

Az idegsejt részei

Az ingerület keletkezése, vezetése és átadása
Az idegsejtek nemcsak felépítésükben, de működésükben is eltérnek a szervezet többi sejtjétől. Az inger felvételét, az ingerület vezetését, feldolgozását az idegsejt hártyájának sajátos felépítése és az ionok egyenlőtlen eloszlása teszi lehetővé.
Nyugalmi állapotban* az idegsejt belsejében a negatív ionok, míg a sejten kívüli térben a pozitív ionok túlsúlya a jellemző. Az egyenlőtlen ioneloszlás következtében a sejthártya külső felszíne pozitív, a belső felszíne negatív töltésű.
A sejt belső felszínének negatív töltését főként a sejthártyán átlépni képtelen nagymolekulák okozzák. A sejten kívüli térben levő pozitív ionok közül a Na+ a legjelentősebb. Nyugalmi állapotban a sejthártya apró nyílásai átjárhatatlanok a Na+ ionok számára.
Inger hatására a sejthártya szerkezete megváltozik, áteresztővé válik, és nátrium ionok áramlanak a sejt belsejébe. Így a sejthártya külső felszíne negatív, míg belső felszíne pozitív töltésű lesz. Ez az ingerületi állapot*, mely átterjed a szomszédos sejthártya részletre, miközben a korábban ingerületi állapotban levő rész nyugalomba kerül. Az ingerület az ingerlés helyétől mindkét irányban hullámszerűen tovaterjed.
Az ingerület végighalad az idegsejten, és a tengelyfonal finom végágaiból ingerületátvivő anyagot* szabadít fel. Az átvivő anyag az idegvégződések apró hólyagocskáiban tárolódik, majd ingerület hatására a két idegsejt közötti résbe ürül. Ez váltja ki a szomszédos idegsejt ingerületét.
Az ingerületet rendszerint a rövid, faágszerű nyúlványok vagy a sejttest veszi fel, ezután átterjed a tengelyfonalra, majd az ingerület újabb idegsejttel létesít kapcsolatot. Egy idegsejt több száz vagy több ezer másikkal is kapcsolatban állhat.
Az ingerület átadása kémiai jellegű folyamat

Az ingerület átadása kémiai jellegű folyamat

Az idegrendszerünket felépítő több milliárd idegsejt bonyolult rendszert alkot. Azok a helyek, ahol az idegsejtek egymással kapcsolatban állnak, a szinapszisok. Ez az ingerületátadás helye. Idegrendszerünk fejlettsége a szinapszisok számával jellemezhető.
AZ IDEGSEJTEK TÍPUSAI
Az idegsejtek alakja összefügg működésükkel. Vannak érző-, mozgató- és átkapcsoló-idegsejtek*. Az érzőidegsejtek* az ingerületet az agyvelő és a gerincvelő felé szállítják. A mozgatóidegsejtek* a szervezet válaszát küldik a szervekhez. A kettő között teremtenek kapcsolatot az átkapcsoló-idegsejtek.
Az idegsejtek működése energiaigényes. Szerkezetük és működésük fenntartásához cukorra és oxigénre van szükségük. Mivel ezek raktározására az idegsejtek nem képesek, ezért állandó és folyamatos vérellátást igényelnek.
Az egymással sokirányú kapcsolatban álló idegsejtek milliárdjai látszólag kusza szövedéket alkotnak. Valójában erre a bonyolult hálózatra nagyfokú szervezettség jellemző. Így jön létre az idegsejtekből az idegszövet* és az idegrendszer szervei.
  ELLENŐRIZD TUDÁSOD!
1.
Rajzolj le egy idegsejtet és nevezd meg a részeit!
2.
Miben különbözik egymástól a sejthártya felszíne nyugalmi és ingerületi állapotban? Indokold állításod!
3.
Hogyan keletkezik és vezetődik az ingerület?
4.
Mit jelentenek a következő kifejezések: ingerlékenység, inger, ingerület?
5.
Miként terjed az ingerület egyik idegsejtről a másikra?
6.
Miért igényelnek az idegsejtek folyamatos vérellátást?
  OLVASD EL!
Az idegsejtek működését gliasejtek segítik. Ezek védik, táplálják, támasztják az idegsejteket, és szerepük van a velőshüvelyek képzésében is. Az idegsejtek és a gliasejtek a hajszálérhálózatban gazdag kötőszövettel szerves egységben alkotják az idegszövetet.
Leckéhez tartozó extrák

Ingerületátvitel

Az ingerületek kémiai és elektromos szinapszisokon keresztül terjednek az idegsejtek...

Idegsejt, idegszövet

Az idegsejtek elektromos jelek továbbítására specializálódott sejtek.

Az idegrendszer

A központi idegrendszert az agy és a gerincvelő, a környéki idegrendszert idegek és...

Ingerületátvitel

Idegsejt, idegszövet

Az idegrendszer

Kosárba helyezve!