Ének-Zene 5.

Magyar népi hangszerek
Általában a táncra alkalmas dalokhoz hangszeres kíséret készült. A régiek maguk készítette hangszereket használtak (pl. doromb, furulya, citera, duda, tekerő), de szívesen megszólaltattak más hangszereket is (pl. cimbalom, hegedű, bőgő, klarinét).
alföldi magyar duda

alföldi magyar duda


A duda
Állatbőrből készített egyszerű többszólamú fúvóshangszer. Három sípja van:
1.
dallamot játszó síp;
2.
kontrasíp, amelyik dó-szó, hangot ad;
3.
basszussíp, amelyik állandó dó,
hangot ad.
A duda már Mátyás király idejében is kedvelt hangszer volt. Általában a pásztorok közül kerültek ki a legjobb dudások. Nézz utána, mi az eredete és a jelentése az alábbi köz­mondásnak:
Két dudás nem fér meg egy csárdában.
jellegezetes magyar dudafej
Aki dudás akar lenni
jellegezetes magyar dudafej
Darnózseli (Moson megye), Volly István
„Alakuljunk át” dudává!
Énekeljük az Aki dudás akar lenni kezdetű dalt az alábbi módon!

1. padsor: úgy énekelje a dalt, mint a dallamot játszó síp!
2. padsor: dó-szó,-t hangoztassa nyolcadokban, mint a
              kontrasíp!
3. padsor: hangot énekeljen negyedekben, mint a
              basszussíp!
A tekerő (nyenyere, körhegedű, forgólant)
A tekerő a falu emberének kedvelt hangszere volt. Húros hangszer, melynek alakja a hegedűhöz hasonlít. Szélén kiáll egy kar, ennek forgatásával mozgásba lendül a belső kerék, amely megrezegteti a húrokat.
A hangszer a tekerő nyaki részén, a fejben található kulcsok segítségével hangolható. A húrokat fedél takarja. A fedél előtti billentyűk lenyomásával lehet a dallamot megszólaltatni.
A citera
A legelterjedtebb húros, pengetős hangszer. A legegyszerűbb a vályú alakú citera. A vályú két végén húrrögzítő, valamint hangoló szegek vannak. Ezek között feszülnek a dallamhúrok. Alattuk találhatók a rovátkák, amelyek a különböző magasságú hangok képzésére szolgálnak.
A citerás a jobb kezében tartott lúdtollból vagy szarudarabból készült pengetővel pengeti, míg a bal kezének ujjaival vagy rövidebb lúdtollal szorítja le a húrokat.
Nagyon kedvelt hangszere volt a falusi mulatságoknak. Még ma is sok helyen működnek hagyományőrző citerazenekarok.
Országos Citerazenekari Fesztivál: Eger, Petrence Citerazenekar – Szabadegyháza

Országos Citerazenekari Fesztivál: Eger, Petrence Citerazenekar – Szabadegyháza

Zenehallgatás
népdal: Aki dudás akar lenni (ének – duda)
Leckéhez tartozó extrák

Lant és tekerőlant

A húros hangszerek közé tartozó lant első ismert változata az ókori Mezopotámiában...

Citera

A magyar népzenére is jellemző citera húros hangszer, melyet pengetéssel szólaltatnak meg.

Vonósnégyes

A négy vonóshangszerből álló komolyzenei együttes a barokk idején jelent meg.

Furulya

A furulya az ajaksípos fúvóshangszerek közé tartozik.

Bárdos Lajos: Magos a rutafa

Összegyűltek, összegyűltek...

Gyere, fussunk

német dallam

Dobok

Az ütéssel megszólaltatható hangszernek rendkívül sok változata ismert.

Vonósnégyes

A négy vonóshangszerből álló komolyzenei együttes a barokk idején jelent meg.

Fafúvósok

A fafúvós hangszereket elsősorban fúvókájuk különbözteti meg a rézfúvós hangszerektől.

Bartók Béla: Concerto zenekarra

II. tétel – Párok játéka (Giuoco delle coppie)

Hárfa

A hárfa az egyik legősibb húros, pengetős hangszer.

Ókori görög vázatípusok

Az ókori hellén vázakészítők mesterművei napjainkban fontos történeti források is.

Pánsíp

Az ősi eredetű fúvós hangszer több összeillesztett ajaksípos hangkeltő eszközből áll.

Salve Regina

gregorián ének

Középkori lakóhíd (London Bridge, 16. század)

A Tudor-érában körülbelül 200 épület volt a Temze felett átívelő lakóhídon.

Händel: Tűzijáték-szvit

IV. tétel – Örömmámor

Kordé, a kereke

mari (csremisz) népdal

Mit bánkódol, sötét erdő?

mari (cseremisz) népdal

Fut a nyúl

mari (cseremisz) népdal

Ugorj, Bodri

csuvas népdal

Gingaló

kínai népdal

Megrakják a tüzet

Győri kanász a dombon

Fekete föld

Aki dudás akar lenni

Lant és tekerőlant

Citera

Hídló végén

Postaváró

Bárdos Lajos: Rétre hívó

Vonósnégyes

Furulya

Vargha Károly: Régi táncdal

Farkas Ferenc: Apor Lázár tánca

Bárdos Lajos: Magos a rutafa

Ó, jertek, énekeljünk

Gyere, fussunk

Dobok

Nagyszalontai köszöntő

A csitári hegyek alatt

Kitrákotty-mese

Kodály Zoltán: Kállai kettős

Vonósnégyes

Fafúvósok

Bartók Béla: Concerto zenekarra

Kodály Zoltán: Pünkösdölő

Hárfa

Ókori görög vázatípusok

Pánsíp

Salve Regina

Ifj. Somorjai József: Trubadúrmollban

Kis fürjecském

Palestrina: Fel dalra

Palestrina: Multum quidem pecca vimus

Lassus: Domine Deus

des Pres: Évszakköszöntő

Palestrina: Viva la Musica

des Pres: Szállj, kicsi pintyőkém

Kék ibolyácska

Monteverdi: Cantate Domino

Jeremiah Clarke: Trombitafanfár

J. S. Bach: G-dúr menüett

J. S. Bach: G-dúr menüett

J. S. Bach–Gounod: Ave Maria

J. S. Bach: Parasztkantáta

J. S. Bach: Már nyugosznak a völgyek

Händel: Júdás Makkabeus

Középkori lakóhíd (London Bridge, 16. század)

Händel: Tűzijáték-szvit

Sej, bádogolják

Fecske madár

Leszedik a szőlőt

Kordé, a kereke

Mit bánkódol, sötét erdő?

Fut a nyúl

Ugorj, Bodri

Vejnemöjnen muzsikál

Vejnemöjnen muzsikál

Gingaló

Édes fülemile

Kosárba helyezve!