Ének-Zene 5.

Az alábbi tartalmat jelenleg INGYENES hozzáféréssel tekinted meg.
Amennyiben szeretnél teljes hozzáférést az oldalhoz, kérjük, regisztrálj, jelentkezz be, és vásárold meg a szükséges elektronikus licencet vagy írd be a nyomtatott könyv hátuljában található kódot!
Zenetörténeti rejtvények
1.
Keressük meg a reneszánsz zene egyik kedvelt, énekes műfaját!
1. bibliai témájú, több-
    szólamú, latin nyel-
    vű, énekes műfaj
2. a reneszánsz korának
    szellemi eszméje
3. a XII. és a XIII. szá-
    zadban megjelenő,
    világi témájú, egy-
    szólamú ének
4. pápa, aki 600 körül
    rendszerezte a ke-
    resztény egyház szer-
    tartásainak énekeit
5. imitációs szerkezet
6. latin nyelvű, vallásos
    tárgyú, egyszólamú, énekes műfaj
7. az emberközpontúság kora
8. az 1450-től 1600-ig terjedő zenetörténeti korszak legkedveltebb hangszere
2.
Fedezzük fel a hangszeres muzsika egyik „gyöngyszemét”!

1. Viva la…!
2. Vivaldi keresztneve
3. a Júdás Makkabeus című ora-
    tórium szerzője
4. kiváló orgonista, német zene-
    szerző
5. a fúga előtt megszólaló beve-
    zető zene
6. divatos, barokk fúvós hangszer
7. tánctételek sorozata
8. francia eredetű szó, jelentése:
    körtánc
3.
Nevezd meg az alábbi művek zeneszerzőit, és határozd meg a keletkezésük korát!
R = reneszánsz, B = barokk
 
G-dúr menüett: .............................................
 
Négy évszak: .....................................................
 
Tűzijáték szvit: ..............................................
 
Domine Deus: ....................................................
 
Győzelmi dal: .................................................
 
Trombitafanfár: .................................................
 
Fel, dalra: .......................................................
 
h-moll szvit/badinerie: .....................................
Kosárba helyezve!