A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

A Föld, amelyen élünk 8.

Nehezen szerzett, könnyen vesztett termőföldek
129. ábra. A talaj termékenységét számos dolog gátolja. Egy részük természetes eredetű (pl. a domborzat, a talajlepel alatti kőzetek fizikai és kémiai tulajdonságai). Más részükért viszont az ember a felelős. Gyakran helytelenül műveli a talajt vagy nem körültekintően rendezi a vizeket. Így hazánkban a talajok háromnegyed része ma lepusztulásnak vagy szikesedésnek van kitéve.

129. ábra. A talaj termékenységét számos dolog gátolja. Egy részük természetes eredetű (pl. a domborzat, a talajlepel alatti kőzetek fizikai és kémiai tulajdonságai). Más részükért viszont az ember a felelős. Gyakran helytelenül műveli a talajt vagy nem körültekintően rendezi a vizeket. Így hazánkban a talajok háromnegyed része ma lepusztulásnak vagy szikesedésnek van kitéve.

A Kárpát-medence földrajzi helyzete következtében az egykori füves puszták alatt mezőségi talajok (130), a lombos erdők alatt barna erdőtalajok fejlődtek. E két talajtípus hazánk területének csaknem kétharmad részét borítja. Így a földművelés számára nagyszerű lehetőségek vannak. Azokon a területeken, ahol nincs elég idő a talajok kifejlődéséhez, elsősorban a humusz lebontásához, ott romtalajok vannak. A homokterületeken a szél mozgatja a homokot, összefüggő növénytakaró nem alakul ki, gyorsan kiszáradó, vékony és sovány homoktalajok (131) keletkeznek. A nagy folyókat gyengén termő öntéstalajok kísérik, mert az időközönként bekövetkező áradások újra és újra iszappal borítják be a bomlásnak indult növényzetet.
Azokon a tájakon, ahol a talaj a csapadékvízen kívül máshonnan is kap nedvességet, azonális (a földrajzi övezetességhez nem igazodó) talajok fejlődnek. Mai elterjedésük az emberi beavatkozások nyomát őrzi. Az egykori vízivilágra emlékeztetnek az év nagy részében vízzel borított területek láptalajai. A nád, a sás és a káka a vízben, oxigéntől elzárva bomlásnak indul, tőzegesedik. Az így képződő savanyú talajok területe a nagy lecsapolások nyomán jelentősen összezsugorodott. A kiszárított területeken hamarosan kiütött a sziksó. A nyári nagy szárazságban ugyanis az oldott sókat magukkal cipelő, a talajban felfelé áramló vizek elpárolognak, ám sótartalmuk útközben vagy a felszínen kicsapódik. Az így született szikes talajok a száraz évszakban kirepedeznek. Ezáltal elszakítják a növények gyökereit, így megkeserítik a szántóföldi művelést. A szikesek tehát a tájátalakítás következményei. Az emberi gondatlanság azonban más területeken is veszélyezteti a termőföldeket (129). Évente közel 100 millió tonna talajt veszítünk el. A benne rejlő szerves anyag hektáronként 20 tonna istállótrágyával lenne pótolható.
130. ábra. A szárazabb éghajlatú tájakon, a füves növényzet alatt fekete színű, kiváló termőképességű mezőségi talajok fejlődnek.
131. ábra. A művelésbe fogott vagy erdősávok ültetésével megállított homokterületeken humuszban szegény homoktalajok alakulnak ki.
132. ábra. A folyókat kísérő széles, ármentes síkságokon réti talajok alakulnak ki. Nehezen száradnak ki, mert a talajvíz alulról pótolja a nedvességet.
130. ábra. A szárazabb éghajlatú tájakon, a füves növényzet alatt fekete színű, kiváló termőképességű mezőségi talajok fejlődnek.131. ábra. A művelésbe fogott vagy erdősávok ültetésével megállított homokterületeken humuszban szegény homoktalajok alakulnak ki.132. ábra. A folyókat kísérő széles, ármentes síkságokon réti talajok alakulnak ki. Nehezen száradnak ki, mert a talajvíz alulról pótolja a nedvességet.
Leckéhez tartozó extrák

Magyarországi talajtípusok (térkép)

A magyarországi talajtípusok elhelyezkedését mutatja be az animáció.

Talajtípusok (talajszelvények)

A zonális, kőzethatású és vízhatású talajok szerkezetét mutatja be az animáció.

Magyarországi talajtípusok (térkép)

Talajtípusok (talajszelvények)

Kosárba helyezve!