A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Földrajz 10.

Az alábbi tartalmat jelenleg INGYENES hozzáféréssel tekinted meg.
Amennyiben szeretnél teljes hozzáférést az oldalhoz, kérlek, regisztrálj, jelentkezz be, és vásárold meg a szükséges elektronikus licencet vagy írd be a nyomtatott könyv hátuljában található kódot!
Éhezés és túlfogyasztás a Földön
FOGALOMTÁR
túlfogyasztás, mennyiségi és minőségi éhezés, fenntartható földművelés
Hasonlítsd össze a fejlett és a fejlődő országok fő mezőgazdasági termelési típusait!
Éhezők és túltápláltak. A túlsúlyos emberek száma napjainkban már meghaladja az éhezőkét
Éhezők és túltápláltak. A túlsúlyos emberek száma napjainkban már meghaladja az éhezőkét

Éhezők és túltápláltak. A túlsúlyos emberek száma napjainkban már meghaladja az éhezőkét

Túltápláltak és éhezők
Az adatok tanúsága szerint a világ élelmiszertermelésének növekedése – a népességrobbanás ellenére – meghaladta a népességszám gyarapodását.
A fejlett országok korszerű agrotechnikájának eredményee a világ egészére érvényes élelmiszer-túltermelés* . Egyes régiók a túltermelés okozta válsággal küszködnek. A lakosság táplálkozására itt a túlfogyasztás* jellem ző. Ez egyre súlyosbodó civilizációs ártalomnak bizonyul. A túlzott mértékű és egészségtelen összetételű táplálkozás (túl sok szénhidrát és fehérje fogyasztása), a kényelmes, mozgásszegény életmód veszélyt jelent a jólétben élők egészségére.
A fejlett országok lakóival ellentétben Földünk népességének nagyobbik csoportjában az élelemhiány okoz világméretű problémát. A fejlődő országok mezőgazdaságának termelése ugyanis nem tud lépést tartani a népességszám rohamos gyarapodásával. Ezekben a régiókban állandósult az élelmiszerhiány. A túlnépesedés* talán legkegyetlenebb következménye az éhezés*.
A harmadik nagy csoportot a „rejtett éhezők” alkotják. Ők nem az elfogyasztott élelmiszer mennyisége** , hanem annak minősége**, (a fehér jék, a mikroelemek, a vitaminok hiánya) miatt alultápláltak*.
Biológiai ismereteid alkalmazásával keress példákat az egyes étrendi tényezők és az általuk okozott betegségek, élettani következmények között! Gondold át, hogyan alakítják a táplálkozási szokásokat a reklámok, a gyorséttermi hálózatok!
Az éhező országokban nagymértékű a csecsemő- és a gyermekha landóság, alacsony a születéskor várható élettartam*. A gyerekekre jellemző a testsúly kóros mértékű csökkenése, ami az éhezés biztos jele. Legyengült szervezetük könnyen megbetegszik. A higiénia hiánya miatt is gyorsan terjednek a járványok.
Az éhezők és alultápláltak százalékos részesedése az országok össznépességéből (2005). (Forrás: FAO) Keress magyarázatot az éhségövezet* kialakulására!

Az éhezők és alultápláltak százalékos részesedése az országok össznépességéből (2005). (Forrás: FAO) Keress magyarázatot az éhségövezet* kialakulására!

Szegények és gazdagok
A túlfogyasztás és az éhezés, a fejlett térségekben állandósult túltermelés és a fejlődő országok élelmiszerhiánya egyaránt jellemzi bolygónkat. Mindezek a világgazdaság ellentmondásaira, működési zavarára vezethetők vissza.
Nemcsak arról van szó, hogy eltér egymástól a népességnövekedés és az élelmiszertermelés üteme a világon. Sokkal inkább arról, hogy az élelmiszerek feleslege és hiánya, kínálata és fizetőképes kereslete* élesen elkülönül a Földön.
A kereslet növekedésének feltétele a népességszám gyarapodása és a jövedelmek emelkedése. Az első feltétel – mint az előző fejezetben láttad – megvan. Az elmaradott fejlődő országokban élők jövedelme olyan alacsony, hogy nincs pénzük az élelmiszerek megvásárlására. Hiába bőséges a kínálat, nem tudnak vevőként megjelenni az élelmiszerpiacon. Az éhezés alapvető oka tehát leggyakrabban a szegénység.
A világ leggazdagabb és legszegényebb országainak GDP-je (PPP, USD/fő) (2007). Keresd meg az országokat a térképen! Mi a feltűnő a földrajzi helyzetükben?
Szegénység világszerte (millió fő). Számítsd ki, a Föld népességének hány százaléka él teljes szegénységben! Indokold a nagy területi különbségeket!
A világ leggazdagabb és legszegényebb országainak GDP-je (PPP, USD/fő) (2007). Keresd meg az országokat a térképen! Mi a feltűnő a földrajzi helyzetükben?Szegénység világszerte (millió fő). Számítsd ki, a Föld népességének hány százaléka él teljes szegénységben! Indokold a nagy területi különbségeket!

Miért mérséklődik az élelmiszertermelés üteme?
A biztonságos élelmiszer-ellátás összes fontos jelzőszáma (pl. az egy főre jutó gabonatermelés, a tengeri halfogás, az egyik évről a másikra megmaradt gabonatartalék csökkenése, a tengeri eredetű élelmiszerek és a gabona árának növekedése) az 1990-es évektől romlik .
2005 óta 75%-kal nőttek a világpiacon a mezőgazdasági termékek árai. A búzáé pl. 2006-ban és 2007-ben is csaknem a duplájára emelkedett. Az USA mezőgazdasági minisztériumának előrejelzése szerint 2007– 2008-ban a raktárakban őrzött gabonakészletek nagysága hat évtizedes mélypontra csökkenhet (a világ vezető gabonaexportőrének számító országban). A kedvezőtlen időjárás miatt Ausztráliában, Argentínában és Európában is kevés gabona termett. Ezért felerősödött a verseny az amerikai exportért.
A gabonaárak emelkedése megdrágította a takarmányt, az pedig a hús- és a tejtermékeket. Az árak elszabadulásának két fő oka van. Az egyik a gazdagodó latin-amerikai és ázsiai országokban hirtelen megnövekedett kereslet, a megváltozott étrend.
Kína, India, Brazília (és Oroszország) vagyonosodó rétegei több és jobb minőségű élelmiszert képesek megfizetni. (A kínaiak 1985-ben még 20 kg húst fogyasztottak személyenként egy év alatt, napjainkban pedig 50 kg-ot. 1 kg marhahús előállításához 8 kg gabona szükséges.)
A másik ok a bioüzemanyag elterjedése. A bioetanol elvonja a gabonaféléket az élelmiszerpiacról.
A magas élelmiszerár mind a fejlődő, mind a fejlett országokban kedvez a farmereknek.
A világ élelmiszer-ellátásának biztonságát befolyásoló fontos tényező, hogy a termést mekkora hányadban állítják elő fenntarthatatlan föld- és vízhasználattal. A gabonaföldek egy részén az erózió miatt nem lehet hosszú távon termeszteni. A termesztésből kieső földterü let következményeként erőteljesen csökken a termés mennyisége.
A szántóföldek* területét a talajerózión kívül erőteljesen csökkentik a gombamódra szaporodó gyárak és raktárak, az egyre nagyobbra duzzadó városok, az autóközpontú közlekedés, a bevásárlóközpontok.
Ázsiában az autó a legerősebb földigénylő. Kínában 1995-ben még csak 2 millió gépkocsi volt. Az előrejelzések szerint 2015-ben 100 millió lesz, ami hatalmas területet igényel az úthálózat, a parkolók, az üzemanyagtöltők számára. Hasonló a helyzet Indiában is. Ráadásul az iparosodás, az infrastruktúra gyakran a legjobb minőségű földekre tart igényt.
A gazdálkodóknak a termőföld hiánya mellett a fenyegető vízhiánnyal is szembe kell nézniük. A népességszám növekedésével csökken az egy főre jutó gabonaföld, de az egy főre jutó öntözött terület is. Az öntözött területek nagysága feltehetően elérte a maximumát. A világ vízfelhasználásának kb. 70%-a jut a mezőgazdaságra.
Mi lesz veled, emberke?

Mi lesz veled, emberke?

Unokáink kenyere
A következő évtizedekben nagy feladat vár a globális élelmiszer-termelő rendszerre. Gondoskodnia kell gyorsan szaporodó és egyre gazdagodó világnépességről.
A világnak stratégiai célként kell kezelnie a fenntartható földművelést*. Csak a földterületek megőrzésével biztosítható a következő nemzedékek megélhetése.
A szükségleteket kielégítő területnagyság a mezőgazdasági hozamoktól is függ. A hozam növelése egy ideig még járható út. A megoldás lehetőségeit pl. az agrárkutatások fejlesztése, a további nemesítés, a géntechnikák alkalmazása, a hatékonyabb öntözés, az édesvízi haltenyésztés kiterjesztése bővítheti.
A fejlődő országokban az élelmiszerválság alapvető okai: a tőke- és szakemberhiány, az elmaradott agrotechnika. Sok helyen ezt még tetézi a kedvezőtlen időjárás (árvíz, aszály) és egyéb természeti katasztrófák.
A fejlődő országok számára segélyek helyett a fejlesztés forrásait kell biztosítani a korszerű és környezetkímélő agrotechnikák, termelési rendszerek átvételéhez. Ezek alkalmazásának elemi feltétele azonban a lakosság oktatási színvonalának emelése, a termelők érdekeltségének megteremtése. Azt is be kell látni, hogy a korszerű amerikai és nyugat-európai termelés nem ültethető át a fejlődő országokba. Egyrészt az eltérő természeti adottságaik, másrészt a termékek rendkívül drága eszköz- és energiaigénye miatt sem.
Dráguló élelmiszerek, éhséglázadások, exportkorlátozások. (Forrás: Népszabadság, 2008. április 14.) Magyarázd meg az élelmiszerárak növekedését a következő fogalmak segítségével: kőolajár-emelkedés, szárazság, műtrágya, vízhiány, szállítás, exportkorlátozás, bioüzemanyag!

Dráguló élelmiszerek, éhséglázadások, exportkorlátozások. (Forrás: Népszabadság, 2008. április 14.) Magyarázd meg az élelmiszerárak növekedését a következő fogalmak segítségével: kőolajár-emelkedés, szárazság, műtrágya, vízhiány, szállítás, exportkorlátozás, bioüzemanyag!

GONDOLKODJ EL RAJTA! VÉGEZZ GYŰJTŐMUNKÁT!
Az energiatermelés egyre nagyobb mennyiségben használ fel pl. búzát, kukoricát, szóját, repcét, különféle energianövényeket. Ezek részint termőterületet vonnak el az élelmiszernövényektől, részint takarmányozás vagy élelmezés helyett energianyerésre hasznosítják a termést. Sokakban vetődik fel sarkítva a kérdés: mi a fontosabb – a globális felmelegedés mérséklése a biomassza segítségével vagy a biztonságos élelmiszer-ellátás, a földek fenntartható művelése? Hogyan oldható fel ez az ellentmondás?
Mi a véleményed a problémáról?
ELLENŐRIZD TUDÁSOD!
1.
Bizonyítsd a túlnépesedés és az élelmezési problémák összefüggéseit!
2.
Mi a társadalmi egyenlőtlenségek* szerepe a túlfogyasztásban és az éhezésben?
3.
Állíts össze megoldási javaslatokat az éhezés megszüntetésére!
4.
Gyűjts az élelmiszer-termeléssel kapcsolatos híreket, cikkeket, és ismertesd azokat!
5.
Értelmezd a mondásokat: „Az éhezőnek ne halat, hanem hálót adj, és tanítsd meg halászni!”
„Amíg a gazdagok világa egyre inkább globálissá válik, addig a szegények világa végletesen lokális marad.” (Zygmunt Bauman)
Leckéhez tartozó extrák

Afrikai menekülttábor (Dárfúr)

A szudáni fegyveres konfliktus miatt több millióan menekültek el lakóhelyükről.

Afrikai menekülttábor (Dárfúr)

Kosárba helyezve!