Fizika 8.

Az alábbi tartalmat jelenleg INGYENES hozzáféréssel tekinted meg.
Amennyiben szeretnél teljes hozzáférést az oldalhoz, kérlek, regisztrálj, jelentkezz be, és vásárold meg a szükséges elektronikus licencet vagy írd be a nyomtatott könyv hátuljában található kódot!
A fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása
Sorosan kapcsolt fogyasztók és kapcsolási rajzuk.

Sorosan kapcsolt fogyasztók és kapcsolási rajzuk.

Ha sorba kapcsolt izzók bármelyike kiég, a többi sem világít.

Ha sorba kapcsolt izzók bármelyike kiég, a többi sem világít.

Ha egy áramkörbe két vagy több fogyasztót egymás után, elágazás nélkül kapcsolunk, akkor soros kapcsolást hozunk létre. Ha az ilyen áramkört bárhol megszakítjuk, megszűnik az elektronok áramlásának lehetősége, azaz megszűnik az áram. A sorosan kapcsolt fogyasztók tehát csak egyszerre működtethetők.
Soros kapcsolásnál az elektronok áramlásának csak egy útja van. Tehát valamennyi fogyasztón ugyanakkora erősségű áram halad át.
Ezért a sorosan kapcsolt fogyasztók áramkörébe az árammérő bárhova beiktatható.
Ha egy csillár izzólámpái közül az egyiket kikapcsoljuk, a többi attól függetlenül világít. A csillár izzóit tehát nem sorosan kapcsolják.
Párhuzamosan kapcsolt fogyasztók

Párhuzamosan kapcsolt fogyasztók

Két vagy több fogyasztóval olyan áramkört is létrehozhatunk, amelyben az elektronok áramlásának több útja van. Ha a fogyasztók kivezetéseit mindkét oldalon egy-egy közös pontba, a csomópontba kapcsoljuk, akkor a kapcsolást párhuzamos kapcsolásnak nevezzük.
Két fogyasztó párhuzamos kapcsolásakor az elektronok az áramforrásból a főágba jutnak. A csomóponttól az elektronok egy része az egyik, másik része a másik mellékágon halad tovább. A mellékágakban lévő fogyasztókon át az elektronok ismét a főágba jutnak.
Ha az egyik mellékágat megszakítjuk, az áramkör zárt marad, mert az elektronok a másik mellékágon haladhatnak.
Párhuzamosan kapcsolt fogyasztók kapcsolási rajza

Párhuzamosan kapcsolt fogyasztók kapcsolási rajza

Párhuzamosan kapcsolt fogyasztók a közös áramforrásról egymástól függetlenül is működtethetők. Párhuzamos kapcsoláskor az ampermérőt mindig abba az ágba kell kapcsolni, amelyiken az áthaladó áram erősségét meg akarjuk mérni.
Méréssel megállapítható, hogy a fogyasztók párhuzamos kapcsolásakor a főágban folyó áram erőssége egyenlő a mellékágakban folyó áramok erősségének összegével.
A fogyasztókat lehet úgy is áramkörbe kapcsolni, hogy egy részüket párhuzamosan kapcsoljuk, és ezekkel újabb fogyasztókat sorba kapcsolunk (vegyes kapcsolás).
ELLENŐRIZD TUDÁSOD!
1.
Hogyan kell sorosan kapcsolni az elektromos fogyasztókat?
2.
Mit tudunk a sorosan kapcsolt fogyasztókon átfolyó áram erősségéről?
3.
Hogyan kell párhuzamosan kapcsolni az elektromos fogyasztókat?
4.
Hogyan kapcsoljuk az ampermérőt, ha a fogyasztón átfolyó áram erősségét akarjuk megmérni?
5.
Párhuzamos kapcsolás esetén milyen kapcsolat van a főágban és a mellékágakban folyó áramok erőssége között?
GONDOLKOZZ ÉS VÁLASZOLJ!
1.
Egy háromágú csillár két kapcsolóval működtethető. Az egyik kapcsoló egy izzót, a másik kettőt kapcsol be. Rajzold le az áramkör kapcsolási rajzát!
2.
Állapítsd meg, hogyan vannak kapcsolva az alábbi kapcsolási rajzokon a fogyasztók!
3.
Miért mutat a főágba kapcsolt ampermérő nagyobb áramerősséget, mint a mellékágakban lévők bármelyike?
4.
Rajzold le annak az áramkörnek a kapcsolási rajzát, amelyben izzó és csengő sorosan van kapcsolva, továbbá ampermérő is van az áramkörben. Készítsd el a kapcsolási rajzot párhuzamos kapcsolás esetén is!
Leckéhez tartozó extrák

Fogyasztók soros kapcsolása

A soros kapcsolás szabályainak ellenőrzése modellezéssel.

Fogyasztók párhuzamos kapcsolása

A párhuzamos kapcsolás szabályainak ellenőrzése modellezéssel.

Fogyasztók soros kapcsolása

Fogyasztók párhuzamos kapcsolása

Kosárba helyezve!