A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Fizika 8.

Az alábbi tartalmat jelenleg INGYENES hozzáféréssel tekinted meg.
Amennyiben szeretnél teljes hozzáférést az oldalhoz, kérlek, regisztrálj, jelentkezz be, és vásárold meg a szükséges elektronikus licencet vagy írd be a nyomtatott könyv hátuljában található kódot!
Több fogyasztó az áramkörben
A sorosan kapcsolt izzókon az átfolyó áram erőssége egyenlő.

A sorosan kapcsolt izzókon az átfolyó áram erőssége egyenlő.

A sorosan kapcsolt fogyasztók eredő ellenállása
A fogyasztók soros kapcsolásánál az áramnak csak egy útja van. Ezért ott az áramerősség az áramkörben mindenütt egyenlő.
Ha az áramforrás változatlan és a sorosan kapcsolt fogyasztókhoz további fogyasztókat sorosan kapcsolunk, az áramerősség csökken. Ebből arra következtethetünk, hogy nagyobb lett a fogyasztók együttes ellenállása.
A sorosan kapcsolt fogyasztók ellenállása összeadódik.

A sorosan kapcsolt fogyasztók ellenállása összeadódik.

Kísérlettel megállapítható, hogy a változatlan feszültségű áramforrásra sorba kapcsolt fogyasztók együttesen határozzák meg az áramkörben folyó áram erősségét. Az újabb fogyasztók sorba kapcsolásával ugyanis csökken az áramerősség, tehát nő a fogyasztók együttes ellenállása
A sorosan kapcsolt fogyasztók helyettesíthetők egy olyan fogyasztóval, amelyen – ugyanazon áramforrás esetén – ugyanolyan erősségű áram folyik át, mint a sorosan kapcsolt fogyasztókon. Ennek a fogyasztónak az ellenállása tehát egyenlő a sorosan kapcsolt fogyasztók együttes ellenállásával. Ezt az ellenállást helyettesítő vagy eredő ellenállásnak nevezzük.
Méréssel megállapítható, hogy:
R e = R 1 + R 2
A sorosan kapcsolt fogyasztók eredő ellenállása ( R e ) az egyes fogyasztók ellenállásainak összegével egyenlő.
R e = U I
Az eredő ellenállás kiszámítható az áramforrás feszültségének és az áramkörben folyó áram erősségének hányadosaként is.
Soros kapcsolásnál a nagyobb ellenállású fogyasztón nagyobb feszültség mérhető.

Soros kapcsolásnál a nagyobb ellenállású fogyasztón nagyobb feszültség mérhető.

Méréssel az is megállapítható, hogy:
A sorosan kapcsolt fogyasztók kivezetései között mérhető feszültségek összege egyenlő az áramforrás feszültségével.
Soros kapcsolás esetén a nagyobb ellenállású fogyasztók kivezetései között nagyobb feszültség mérhető. Ott ugyanis az elektromos mező ugyanannyi elektron átáramoltatása közben nagyobb munkát végez, mint a kisebb ellenállású fogyasztón.
A párhuzamosan kapcsolt fogyasztók kivezetései között a feszültségek egyenlők.

A párhuzamosan kapcsolt fogyasztók kivezetései között a feszültségek egyenlők.

A párhuzamosan kapcsolt fogyasztók eredő ellenállása
Tudjuk, hogy párhuzamos kapcsolás esetén az elektronok áramlásának több útja van. Ilyenkor a főágban folyó áram erőssége egyenlő a mellékágakban folyó áramok erősségének összegével.
Ha két párhuzamosan kapcsolt fogyasztót egy áramforrásra kapcsolunk és megmérjük a fogyasztók kivezetései, illetve az áramforrás pólusai közötti feszültségeket, azt tapasztaljuk, hogy ezek egyenlők.
U 1 = U 2 = U
Az eredő ellenálláson ugyanolyan erősségű áram folyik, mint a párhuzamos kapcsolás főágában.

Az eredő ellenálláson ugyanolyan erősségű áram folyik, mint a párhuzamos kapcsolás főágában.

Méréssel megállapítható, hogy a párhuzamosan kapcsolt fogyasztók kivezetései között mért feszültségek egyenlők. Ez a feszültség egyenlő az áramforrás pólusai között mért feszültséggel, ha a főágban nincs fogyasztó.
A párhuzamosan kapcsolt fogyasztók is helyettesíthetők egyetlen fogyasztóval. A helyettesítő fogyasztó ellenállása az eredő ellenállás. Az eredő ellenállás kiszámítható az áramforrás feszültségének és a főágban folyó áram erősségének a hányadosaként.
R e = U I
Növelve a párhuzamosan kapcsolt fogyasztók számát, a főágban nagyobb lesz az áram erőssége. Ez azt jelenti, hogy kisebb lett a fogyasztók együttes ellenállása, az eredő ellenállás.
Méréssel megállapítható, hogy a párhuzamosan kapcsolt fogyasztók eredő ellenállása mindig kisebb, mint az összekapcsolt fogyasztók bármelyikének az ellenállása.
ELLENŐRIZD TUDÁSOD!
1.
Mit tudsz a sorosan kapcsolt fogyasztókon átfolyó áram erősségéről?
2.
Mivel egyenlő a sorosan kapcsolt fogyasztók eredő ellenállása?
3.
Mivel egyenlő a sorosan kapcsolt fogyasztók kivezetésein mérhető feszültségek összege?
4.
Mit tudsz a sorba kapcsolt, különböző ellenállású fogyasztók kivezetésein mérhető feszültségek nagyságáról?
5.
Mit tudsz a párhuzamosan kapcsolt fogyasztók kivezetésein mérhető feszültségek nagyságáról?
6.
Mivel egyenlő a párhuzamosan kapcsolt fogyasztókon átfolyó áramok erősségének összege?
7.
Hogyan számítható ki a párhuzamosan kapcsolt fogyasztók eredő ellenállása?
8.
Mit tudsz a párhuzamosan kapcsolt fogyasztók eredő ellenállásáról?
GONDOLKOZZ ÉS VÁLASZOLJ!
1.
Két sorosan kapcsolt fogyasztó mellé egy harmadikat is sorosan kapcsolunk az áramkörbe. Hogyan változik az eredő ellenállás és az áramerősség?
2.
Két sorosan kapcsolt fogyasztó kivezetései között külön-külön megmérték a feszültséget. Meg lehet-e mondani ezek alapján, hogy melyik fogyasztónak nagyobb az ellenállása? Indokold állításodat!
3.
Hogyan változik a főágban folyó áram erőssége, ha két párhuzamosan kapcsolt fogyasztó mellé egy harmadikat is párhuzamosan kapcsolunk?
4.
Ugyanarra az áramforrásra külön-külön kapcsolunk egy-egy fogyasztót és mérjük az áramerősségeket. Meg tudjuk-e mondani, hogy a két fogyasztó párhuzamos kapcsolása esetén melyiken folyik át nagyobb erősségű áram és melyiken végez nagyobb munkát az áramforrás elektromos mezője? Válaszodat indokold!
5.
Három izzó párhuzamosan van kapcsolva. Az egyiket kikapcsoljuk. Változik-e a főágban folyó áram erőssége? Változik-e a bekapcsolva maradt izzók fényessége?
OLDJUNK MEG!
1.
45 V feszültségű áramforrásra sorosan kapcsolunk egy 100 Ω és egy 150 Ω ellenállású fogyasztót. Mekkora az eredő ellenállás és az áramkörben folyó áram erőssége? Mekkora a 100 Ω ellenállású fogyasztó kivezetései között mérhető feszültség?
2.
48 V feszültségű áramforrásra párhuzamosan kapcsolunk egy 20 Ω, illetve 80 Ω ellenállású fogyasztót. Mekkora a fogyasztók kivezetései között mérhető feszültség? Mekkora az egyes fogyasztókon, illetve a főágban folyó áram erőssége? Mekkora az eredő ellenállás? Készíts kapcsolási rajzot!
SZÁMÍTSD KI!
6.feladat

6.feladat

1.
Sorosan kapcsolt fogyasztók ellenállása 12 Ω és 60 Ω. Mekkora az eredő ellenállás?
2.
Sorosan kapcsolt fogyasztók eredő ellenállása 800 Ω. Mekkora az egyik ellenállása, ha a másiké 420 Ω?
3.
24 V feszültségű áramforrásra sorosan kapcsolunk egy 8 Ω és egy 12 Ω ellenállású fogyasztót. Mekkora az eredő ellenállás és az egyes fogyasztók kivezetésein mérhető feszültség?
7. feladat

7. feladat

4.
Egy 12 Ω ellenállású fogyasztót akarunk működtetni 9 V feszültségű áramforrásról. A fogyasztón legfeljebb 0,5 A erősségű áram haladhat át. Hogyan és mekkora ellenállást kapcsoljunk az áramkörbe, hogy ez megvalósuljon?
5.
Párhuzamosan kapcsolunk az áramforrásra egy zsebizzót és egy skálaizzót. A zsebizzó kivezetései között mért feszültség 4 V .
a)
Mekkora feszültség mérhető a skálaizzó kivezetései között?
b)
Mennyi az áramforrás pólusain mérhető feszültség?
8.feladat

8.feladat

6.
Számítsd ki a hiányzó mennyiségeket a kapcsolási rajzon megadott adatok alapján!
7.
Határozd meg a hiányzó adatokat a kapcsolási rajzon megadott adatok alapján!
8.
Számítsd ki az ismeretlen mennyiségeket a kapcsolási rajzon megadott adatok alapján!

A modern mérőműszerek áramerősség, feszültség és ellenállás mérésére is alkalmasak.

A modern mérőműszerek áramerősség, feszültség és ellenállás mérésére is alkalmasak.

Kosárba helyezve!