A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

A Föld, amelyen élünk 8.

Az alábbi tartalmat jelenleg INGYENES hozzáféréssel tekinted meg.
Amennyiben szeretnél teljes hozzáférést az oldalhoz, kérlek, regisztrálj, jelentkezz be, és vásárold meg a szükséges elektronikus licencet vagy írd be a nyomtatott könyv hátuljában található kódot!
AZ ELFÁRADT ÜDÜLŐÖVEZET
294. ábra. A tavasz beálltával az emberek birtokba veszik a Balatont. A tó vízminőségének védelmében szigorú szabályok korlátozzák a vízi közlekedést. A motoros magánhajókat kitiltották a Balaton területéről.

294. ábra. A tavasz beálltával az emberek birtokba veszik a Balatont. A tó vízminőségének védelmében szigorú szabályok korlátozzák a vízi közlekedést. A motoros magánhajókat kitiltották a Balaton területéről.

296. ábra. A Velencei-tó partjának náderdejét szabályos sorokba rendezték, és az üdülőparcelláktól utakat vezettek a tópartra az 1990-es évek fordulóján. Sorsa tehát hasonló a Balatonéhoz. Mivel azonban kisebb területű és sekélyebb, érzékenyebben reagált az emberi beavatkozásra. Ez csaknem az életébe került.

296. ábra. A Velencei-tó partjának náderdejét szabályos sorokba rendezték, és az üdülőparcelláktól utakat vezettek a tópartra az 1990-es évek fordulóján. Sorsa tehát hasonló a Balatonéhoz. Mivel azonban kisebb területű és sekélyebb, érzékenyebben reagált az emberi beavatkozásra. Ez csaknem az életébe került.

Jellemezd és értékeld a Balaton és a Velencei-tó földrajzi fekvését!
Hogyan alakult ki a medencéjük?
Mely vízfolyások táplálják a Balatont és a Velencei-tavat? Mi vezeti le a vizüket?
Mi a jelentősége e tavaknak az ország gaz­da­sá­gi életében? Milyen problémáikról tudsz?
Nevezd meg a két tó legnagyobb ü­dü­lő­köz­pont­ja­it! (Mf. 22/b–c.)
Az európai emberek fejében a hazánkról kialakult képhez legalább annyira hozzátartozik a Balaton, mint a puszta vagy a gulyás. Érthető, hiszen a Balaton Közép-Európa legnagyobb édesvizű tava. Vize abban a jégkor második felében több szakaszban besüllyedt árokban gyűlt össze, amelynek keletebbre eső részét a Velencei-tó foglalta el (296). A sekély tavak partjait szinte egyetlen hatalmas településsé összenőtt üdülőövezet öleli körbe. Mai képük többféle hatás alatt, csaknem két évszázad során formálódott ki. Máig is vitatott, hogy melyik település viselheti a „Balaton fővárosa” címet. A déli parton Siófok, az északin talán Keszthely vagy Balatonfüred (297).
„A Balaton ábránd és költészet, történelem és hagyomány, édesbús mesék gyűjteménye, különös magyar emberek ősi fészke, büszkeség a múltból s ragyogó reménység a jövőre” – ekképp fogalmazta meg Eötvös Károly, a reformkor írója a tó lényegét. A Balaton a 19. században a „kiváltságosok” üdülőhelye volt, és csak a szocializmus idején lett „mindenki” üdülője. Az 1970–80-as években a külföldi (főleg a német és a szomszéd országokbeli) idegenforgalmat szolgálta ki. Az itt befolyt pénz gyarapította az egyre üresedő államkasszát. Ám az 1980-as évek végétől az egyre rosszabb állapotba kerülő környezet és szolgáltatások már nem tudták biztosítani a minőségi turizmus igényeit. Ráadásul a nemzetközi politikai változások is beleszóltak az üdülőövezet sorsába. Megszűnt a keleteurópai turistaáradat. Németország újraegyesítése óta a német turisták számára sem olyan fontos az ideutazás, mert már hazájukban is találkozhatnak rokonaikkal, akiktől korábban a szögesdrót miatt évtizedekre el voltak választva. A magyar turisták viszont nem tudták megfizetni a megemelkedett árakat. A roppant emberáradattól megszabadult tóparti települések az elmúlt évtizedben hozzáláttak útjaik felújításához, a közművesítéshez, a telefonhálózat kiépítéséhez.
Melyek a velencei-tavi üdülőkörzet főbb települései? (Mf. 22/b.)
Érdemes elolvasni!
Nemzeti park a Balaton környékének védelmében
A Balaton környékén számtalan természeti, tájképi és kulturális érték csoportosul, és ezek nemcsak hazai, hanem nemzetközi jelentőségűek is. A vidék szervezett védelmének igénye már az 1970-es években felmerült, de csak 1996-ban született határozat a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről a tó északi partján Balatonakarattyától a Kis-Balatonig. Különböző jellegű kistájak sorakoznak itt egymás mellett: A Kis-Balaton vízivilága 250 madárfajnak nyújt fészkelő- vagy pihenőhelyet. A Keszthelyi-hegység dolomit sziklagyepeit keletről bazaltvidék övezi. A Tapolcai-medence tanúhegyeinek tetején várromok, lábukon szőlők ülnek. A Káli-medencében a szél formált ki különös kőtálcákat a pannon kori homokos tengerparton. A Tihanyi-félsziget tufába vájt évszázados barátlakásai, levendulaültetvényei és vulkáni eredetű tavai mögött az apátság kettős tornya koronázza a tájat. Balatonfüred gyógyító forrásai fölött gazdag és változatos erdő kúszik a felvidékre. S a tó keleti szegélyén meredek magaspartokról csodálhatjuk a sekély víz folyton változó színét.
295. ábra. A festői szépségű Tihanyi-félsziget egykor a Balaton egyik legnyugalmasabb helye volt. A középkori bencés apátság köré telepedett jellegzetes, bazalttufából épült, nádfedeles házaival Tihany község. Napjainkban azonban már nincs olyan balatoni turista, aki ne látogatna el ide. A lakóházak nagy részéből éttermek, panziók lettek, az utcákon pedig alig lehet lépni az ajándéktárgyakat kínáló árusok és a kirándulók tömegétől.

295. ábra. A festői szépségű Tihanyi-félsziget egykor a Balaton egyik legnyugalmasabb helye volt. A középkori bencés apátság köré telepedett jellegzetes, bazalttufából épült, nádfedeles házaival Tihany község. Napjainkban azonban már nincs olyan balatoni turista, aki ne látogatna el ide. A lakóházak nagy részéből éttermek, panziók lettek, az utcákon pedig alig lehet lépni az ajándéktárgyakat kínáló árusok és a kirándulók tömegétől.

297. ábra. Balatonfüred parti sétányán platánsor fut végig. Lombsátra alatt üldögélt egykor Jókai Mór, itt sétálgatott Blaha Lujza, a legendás színésznő, és itt mesélte ízes anekdotáit Eötvös Károly író. A szívkórház előtti téren bugyog fel a vulkáni utóműködés szülte szénsavas forrás. A forrásvizet majd háromszáz éve használják ivóvízkúrára és gyógyfürdésre egyaránt.
298. ábra. A Kis-Balaton a Balaton nyugati folytatásában egykor a tóhoz tartozott. Mocsárvilága a belé ömlő folyóvíz természetes tisztítója volt. Ám a Zala szabályozásakor lecsapolták, így a folyó hordaléka tisztítatlanul jutott a tóba. Az 1980-as években egy olyan vízvédelmi rendszert építettek, amelyben a Zala vize 4-5 hétig bolyong, miközben megszabadul üledékeitől.
297. ábra. Balatonfüred parti sétányán platánsor fut végig. Lombsátra alatt üldögélt egykor Jókai Mór, itt sétálgatott Blaha Lujza, a legendás színésznő, és itt mesélte ízes anekdotáit Eötvös Károly író. A szívkórház előtti téren bugyog fel a vulkáni utóműködés szülte szénsavas forrás. A forrásvizet majd háromszáz éve használják ivóvízkúrára és gyógyfürdésre egyaránt.298. ábra. A Kis-Balaton a Balaton nyugati folytatásában egykor a tóhoz tartozott. Mocsárvilága a belé ömlő folyóvíz természetes tisztítója volt. Ám a Zala szabályozásakor lecsapolták, így a folyó hordaléka tisztítatlanul jutott a tóba. Az 1980-as években egy olyan vízvédelmi rendszert építettek, amelyben a Zala vize 4-5 hétig bolyong, miközben megszabadul üledékeitől.
Tedd próbára tudásod!
1.
Készítsd el hazánk középhegységi és dombsági tájainak „családfáját”! Jelöld a különböző földtörténeti korokba tartozó generációkat és leszármazási kapcsolataikat!
2.
Állítsd össze, hogy a hegy- és dombvidéki tájak milyen természeti erőforrásokat kínálnak a társadalom számára! Csoportosítsd azokat felhasználásuk mértéke szerint!
3.
Gyakran mondják napjainkban, hogy a múlt a középhegységek ipari tengelyében van, de a jövő a Nyugati-peremvidéken rejlik. Igazold és cáfold tényekkel ezt az állítást!
4.
Hasonlítsd össze a hegyvidékek mezőgazdasági és ipari termelésének feltételeit az alföldi tájakéval!
5.
Képzeld el, hogy egy mecseki szénbányász és egy kaposvári erdész beszélget. Mindketten családjuk ősi mesterségét űzik. Mutasd be beszélgetésükben, hogy milyen természeti és társadalmi feltételeknek köszönhetik családi hagyományaikat!
6.
Készíts helyzetelemzést a Borsodi-medence és a Várpalotai-medence fejlesztési terveihez! Mutasd be az e tájak múltjából átöröklött lehetőségeket! Próbálj meg javaslatot tenni a jelenlegi problémák enyhítésére!
7.
Képzeld el, hogy egy Somogy megyei mezőgazdasági szövetkezet irányítását veszed át, amely a múltban nem specializálódott, termelt mindent, amire éppen szükség volt. Tervezd meg a természeti és a társadalmi lehetőségek figyelembevételével a jövőbeli tevékenységét a termesztéstől és tenyésztéstől a késztermékek előállításáig, eladásáig, sőt, a leányvállalatok alapításának lehetőségéről se feledkezz meg! Készíts térképvázlatot is!
8.
Készíts idegenforgalmi programajánlatot a Balatonhoz, a Velencei-tóhoz és a Dunakanyarba! Gondolj arra, hogy különböző korú, anyagi lehetőségű és érdeklődési körű vendégek igényeit kell kielégítened!
9.
Melyek a kiemelt üdülőkörzetek legfőbb gondjai napjainkban?
10.
Hogy oldanád meg a kiemelt üdülőkörzetek környezeti problémáit? Milyen intézkedéseket, fejlesztéseket kezdeményeznél a károsodások megelőzése vagy mérséklése reményében úgy, hogy az idegenforgalom jelenlegi mértékét se kelljen korlátozni?
Leckéhez tartozó extrák

Balatoni panorámák

A Balaton Közép-Európa legnagyobb tava, mely egy tektonikai süllyedékben jött létre.

A Káli-medence kőtengerei

Bizarr látványt nyújtanak Szentbékkálla határában szétszórt kőtömbök, melyek szinte egy tenger látszatát keltik.

A Velencei-tó

A Balaton után a második legnépszerűbb tó Magyarország területén. Alig 2 méteres vízmélységével azonban néhány tíz éve van hátra a pusztulásig.

A Balaton

Közép-Európa legnagyobb tava. Sok látványossága és a kiváló vízminősége miatt a turisták kedvelt üdülőhelyévé vált.

A tihanyi bencés apátság

A bencés apátságot I. András király alapította 1055-ben.

Tihany, az egykori sziget

A korai magyar történelemben fontos szerepet játszott Tihany, az itt alapított apátságban található az első magyar nyelvemlék másolata is.

A Kis-Balaton

A Balaton vízháztartását szabályozó mocsaras terület, mely egyedi madárvilággal rendelkezik. Itt játszódik többek közt a Tüskevár c. regény is.

Balatoni panorámák

A Káli-medence kőtengerei

A Velencei-tó

A Balaton

A tihanyi bencés apátság

Tihany, az egykori sziget

A Kis-Balaton

Kosárba helyezve!