A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

A Föld, amelyen élünk 8.

Az alábbi tartalmat jelenleg INGYENES hozzáféréssel tekinted meg.
Amennyiben szeretnél teljes hozzáférést az oldalhoz, kérlek, regisztrálj, jelentkezz be, és vásárold meg a szükséges elektronikus licencet vagy írd be a nyomtatott könyv hátuljában található kódot!
Sorsközösség a Balti-tenger mellett
40. ábra. Szovjetszk a Kalinyingrádi Terület határállomása Litvánia felé. Ez az országokkal elválasztott, többször gazdát cserélt kis terület a II. világháború után került Oroszországhoz. Általa a balti tagállamok kiválása után is teljesült a régi törekvés: Oroszországnak Közép-Európa felé is nyílik balti tengerpartja, ráadásul kikötője télen sem fagy be, így egész évben használható.

40. ábra. Szovjetszk a Kalinyingrádi Terület határállomása Litvánia felé. Ez az országokkal elválasztott, többször gazdát cserélt kis terület a II. világháború után került Oroszországhoz. Általa a balti tagállamok kiválása után is teljesült a régi törekvés: Oroszországnak Közép-Európa felé is nyílik balti tengerpartja, ráadásul kikötője télen sem fagy be, így egész évben használható.

Mely országok fekszenek a Kelet-európai-síkság Balti-tengerre néző nyugati peremén?
Értékeld az országok földrajzi helyzetét és ter­mé­sze­ti adottságait! Készíts róluk össze­ha­son­lí­tó táblázatot!
Keresd meg a Balti-tenger partján fekvő ún. balti államok rokon vonásait! Használd atlaszod domborzati, nyelvi és gazdasági térképeit!
A Balti-tenger keleti partvidékére a kicsiny balti államok: Észtország, Lettország és Litvánia tekintenek. Népeik egymással ro­kon­ság­ban állnak. A lettek és a litvánok a balti, míg az észtek a finnugor nyelvcsalád tagjai.
Érdemes elolvasni!
Az előnyös fekvés gyakran bajjal is jár
Oroszország hosszú időn át vívott harcot a balti tengerpartért, és a 18. század végén meg is szerezte azt. A régmúltban azonban másnak is fájt a foga az itt élő népek hazájára. Az észt és lett föld a 13. században a dánok és a németek birtokában volt. Hatásukra RiÀ¯ga és Tallinn bekapcsolódott a Hanza-szövetségbe, amelynek tekintélyes, keleti kikötőivé váltak. A 17. században a német uralmat svéd váltotta fel, illetve Lettország déli része Lengyelországhoz került. A litvánok birodalma a 16. században egyesült Lengyelországgal. A 19. században az orosz uralom eltérő fejlődést hozott az országoknak. A jó tengeri kikötőkkel rendelkező Lettország és Észtország a nagy birodalom kereskedelmét bonyolította. Az orosz és ukrán búza, fa és len itt cserélt gazdát a flandriai, német és angol iparcikkekkel. Litvánia népe a mezőgazdaságban talált megélhetést, mivel tengerpartja abban az időben nem volt. Az I. világháború után a balti államok hátat fordítottak Oroszországnak. Ám önállóságuk nem tartott sokáig, a Szovjetunió 1940-ben bekebelezte őket. E béklyótól csak 1991-ben tudtak megszabadulni.
41. ábra. Litvánia északi részén, S«iauliai mellett emelkedik a Keresztek hegye, amely katolikus zarándokhely és egyben a litván függetlenségi törekvések jelképe is.

41. ábra. Litvánia északi részén, S«iauliai mellett emelkedik a Keresztek hegye, amely katolikus zarándokhely és egyben a litván függetlenségi törekvések jelképe is.

Népük különbözősége miatt az észtek gyakran nem is közép-európainak, hanem észak-európainak tartják országukat. Mivel azonban a három országnak hasonló sors jutott a történelem során, mindig együtt említik őket. Viharos történelmük miatt területükön több nemzetiség él, főleg oroszok.
Jégformálta alföldjeiket dús hozamú, üde rétek és legelők foglalják el. A hideg téli időszakban azonban a szarvasmarhák belterjes tartásra, takarmányozásra szorulnak. A balti államok tej- és hústermékei a két világháború között vetélytársai voltak a dánnak és a hollandnak. Később azonban a Szovjetunió élelmiszerhiányát kellett enyhíteniük, így korábbi piacaikat elveszítették. A tengeri halászatnak, így a halfeldolgozásnak is nagy hagyományai vannak. Ásványi nyersanyagok és energiahordozók híján ezekben az országokban főként a nagy múltú élelmiszer-, fafeldolgozó- és textilipar jelentős. Mégis sokoldalú ipar alakult ki mindhárom országban, mert a szovjet kötöttség éveiben bőven kaptak nyersanyagot Oroszországból, termékeiket pedig könnyen el tudták adni a hatalmas országban. A három ország fővárosa: Tallinn (42), Rīga (43) és Vilnius szakképzett munkaerejét főleg munkaigényes ágazatok (műszer- és elektrotechnikai ipar) foglalkoztatják.
Milyen gazdasági együttműködési lehetőségek voltak a balti államok között a különböző korokban? Gondolj a történelemből tanultakra!
A Balti-tenger partján fekvő országok értékes kincse volt a borostyánkő. Hogyan keletkezik ez a kőzet? Járj utána!
42. ábra. Tallinn a szárazföldbe benyúló két öböl közötti kis félszigeten épült, a Szentpétervár felől érkező vasútvonal végállomásánál. A fallal övezett város mai képe a 13. században kezdett kialakulni. Keskeny utcái és tágas főtere megőrizte a régi idők hangulatát. Az egykori kereskedővárosban modern gépgyártó és élelmiszeripari üzemek telepedtek meg.
43. ábra. Rīga óvárosának tágas főtere, keskeny utcái és téglából épült, vakolt házai a 13. századi kereskedő múltat idézik. Sok ház homlokzatából csonkok merednek, amelyeken egykor csigák függtek. Ezzel húzták a padlásokra a gabonával telt zsákokat. Tehát a keskeny házakban nemcsak lakások, hanem raktárak is voltak.
42. ábra. Tallinn a szárazföldbe benyúló két öböl közötti kis félszigeten épült, a Szentpétervár felől érkező vasútvonal végállomásánál. A fallal övezett város mai képe a 13. században kezdett kialakulni. Keskeny utcái és tágas főtere megőrizte a régi idők hangulatát. Az egykori kereskedővárosban modern gépgyártó és élelmiszeripari üzemek telepedtek meg.43. ábra. Rīga óvárosának tágas főtere, keskeny utcái és téglából épült, vakolt házai a 13. századi kereskedő múltat idézik. Sok ház homlokzatából csonkok merednek, amelyeken egykor csigák függtek. Ezzel húzták a padlásokra a gabonával telt zsákokat. Tehát a keskeny házakban nemcsak lakások, hanem raktárak is voltak.
Kosárba helyezve!