A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

A Föld, amelyen élünk 8.

Az alábbi tartalmat jelenleg INGYENES hozzáféréssel tekinted meg.
Amennyiben szeretnél teljes hozzáférést az oldalhoz, kérlek, regisztrálj, jelentkezz be, és vásárold meg a szükséges elektronikus licencet vagy írd be a nyomtatott könyv hátuljában található kódot!
Védett kultúrtáj – félreismert ősi táj
MAGYARORSZÁG
Területe: 93 033 km2
Népessége: 10,1 millió fő (2006)
Népsűrűsége: 109 fő/km2
fővárosa: Budapest
A Kárpát-medencevidék mely medencerészein fekszik Ma­gyar­or­szág? Milyen felszínformájúak e tájak?
Olvasd le a 41. oldalon lévő 83. ábráról, hogy melyek hazánk nagytájai! Mutasd meg azokat a domborzati térképen, és fogalmazd meg fekvésüket!
176. ábra. A Kárpát-medence középén fekvő Magyarország társadalmi-gazdasági élete nemcsak a természeti adottságokhoz alkalmazkodott, hanem a tágabb társadalmi-gazdasági környezethez is kapcsolódott.

176. ábra. A Kárpát-medence középén fekvő Magyarország társadalmi-gazdasági élete nemcsak a természeti adottságokhoz alkalmazkodott, hanem a tágabb társadalmi-gazdasági környezethez is kapcsolódott.

Hazánk területén a természetföldrajzi jellemzők alapján hat nagytáj különül el, de többségük területe nem ér véget az országhatárnál. A harmadidőszakban lezajlott nagy kőzetlemez-utazás során került földrészünknek erre a részére a Dunántúli-középhegyvidék és az Északi-középhegység, valamint a Nyugati-pe­rem­vi­dék mélyének kőzettömege. Az Alföld és a Kisalföld hatalmas, feltöltött süllyedék. A Dunántúli-domb- és hegyvidék pedig kü­lön­bö­ző magasságokba emelt rögökből áll.
A Duna és a Tisza kalandozásának nyomában
Mely fajtáit ismered a síkságoknak?
Számítsd ki, hogy az ország területének hány százalékán van alföld!
Mi jellemzi az alföldi tájakat? Elevenítsd fel, amit természetismeretből két évvel ezelőtt tanultál! (Mf. 1., 2/b.)
177. ábra. A Kárpát-medencét alföldek uralják. Rajtuk látszik legjobban az ember keze nyoma, hiszen mai képük folyószabályozásokról, erdőirtásokról, a föld adta kincsek fel- és kihasználásáról árulkodik.

177. ábra. A Kárpát-medencét alföldek uralják. Rajtuk látszik legjobban az ember keze nyoma, hiszen mai képük folyószabályozásokról, erdőirtásokról, a föld adta kincsek fel- és kihasználásáról árulkodik.

A Kárpát-medence legjellegzetesebb tájai a hatalmas alföldek. A 100 000 km2 területű Alföldnek a nagyobbik fele, a tizedakkora Kisalföldnek pedig a kisebbik fele tartozik országunkhoz (177). Már tudod, hogyan töltötték fel a Duna és mellékvizei a süllyedő medencét a negyedidőszak folyamán.
A hegységkeretből kilépő folyók (pl. a Duna, a Maros, a Körösök, a Sajó és a Zagyva) hordalékkúpokat halmoztak föl. A hátukon a szél rendezgette a homokot. Máshol lösz telepedett a hordalékkúpokra, ezáltal még jobban környezetük fölé magasodtak. A hordalékkúpok előterében nedves árterületek húzódnak. Bár az alföldek többféle folyamat során keletkeztek, a Kárpát-medence legegységesebb tájai. Ehhez a társadalom is hozzájárult, hiszen a folyók átszabásával, az erdők kiirtásával, a földek felszántásával elmosta a különböző alföldi tájak jellegzetességeit. Amit a világ jellegzetes magyar tájként ismer, az mesterséges táj, átalakított természeti környezet.

178. ábra. A látszólag egyhangú alföldi tájakon különböző felszínformák osztoznak, és arról tanúskodnak, hogy milyen események játszódtak le a Kárpát-medencevidéken a negyedidőszakban.

178. ábra. A látszólag egyhangú alföldi tájakon különböző felszínformák osztoznak, és arról tanúskodnak, hogy milyen események játszódtak le a Kárpát-medencevidéken a negyedidőszakban.

Hasonlítsd össze a legjellegzetesebb alföldi felszínformák méreteit az előző oldalon lévő 178. ábra segítségével!
Milyen erőknek és folyamatoknak köszönhetők ezek a felszínformák?
Keress példákat a 178. ábrán látható felszínformákra a Kárpát-medence domborzati térképe és a 100. ábra segítségével!
Mi jellemzi az alföldi tájakat? Elevenítsd fel az Európa más részein korábban tanultakat!
Az   Alföld összhatásában egységesnek tűnik, de tájai számos tájképi és társadalmi-gazdasági jellemzőben különböznek. Ennek részben az az oka, hogy a történelem során viszonylagos földrajzi helyzetük többször változott. Gazdasági-társadalmi szerepük és természetföldrajzi adottságaik tájanként eltérőek. A tájak megismerésekor ezeket a különbségeket igyekszünk felkutatni.
Mely földrajzi öv területei osztozkodnak a Kárpát-medencén? Hová tartoznak alföldi tájaink? Mi lehet a következménye?
Milyen természeti erőforrásai vannak alföldi tájainknak? Hogyan hasznosítja a társadalom ezeket?
Lapozz vissza a 153. ábrához! Állapítsd meg, hogy milyen helyet foglal el az Alföld és a Kisalföld az ország gazdasági fejlettségi térképén! Mely okait ismered a helyzetének?
Leckéhez tartozó extrák

Magyarország, egy ország Európa szívében

Közép-Európában található egy kicsiny ország, amely nagyban befolyásolta a világtörténelem, a gazdaság és a tudomány területét egyaránt.

Magyarország, egy ország Európa szívében

Kosárba helyezve!