A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Informatika 7.

Hálózati alapismeretek
Kössük össze a gépeket!
A hálózatban csak bejelentkezés után dolgozhatsz, de kijelentkezni se felejts el!

A hálózatban csak bejelentkezés után dolgozhatsz, de kijelentkezni se felejts el!

Az információátadás technikai fejlődésének eddigi öt jelentős állomása: az első a beszéd, a második az írás kialakulása, a harmadik a könyvnyomtatás feltalálása, a negyedik a távközlés felfedezése, az ötödik pedig – ami napjainkban történik – az elektronikus információfeldolgozás térhódítása. Az információ elektronikus feldolgozásához az is hozzátartozik, hogy a számítógépeket összekötjük, így az információ továbbítása számítógép-hálózatokon keresztül zajlik.
Hálózattípusok
A kis területre korlátozódó hálózatokat helyi, vagy idegen szóval lokális hálózatoknak nevezték el, aminek az angol rövidítése LAN. Ilyen például az iskolákban lévő hálózat, egy kórház hálózata, két-három, de akár néhány száz géppel.
Hallottad már?
Azokban a városokban, ahol most fejlesztik vagy átépítik a városi kábeltévé- és telefonhálózatot, ott többnyire ezt a munkát összekötik a városi számítógép-hálózat kiépítésével, mivel ezek együtt olcsóbbak és nagyobb átviteli sebességet tesznek lehetővé. A telefon, kábeltévé, távriasztás stb. szolgáltatásokat egyesítő integrált rendszerű adattovábbítási hálózatot az angol mozaikszava alapján ISDN-nek nevezik. Újabb változata az ADSL, ami még gyorsabb.
Az egész városra kiterjedő hálózatot külön névvel látták el: ez a városi hálózat, angol rövidítése MAN. A kettő között nem csak az a különbség, hogy nagyobb a gépek közötti távolság, hanem utóbbi több kisebb, önállóan működő helyi hálózat összekapcsolásával épül ki.
A városi hálózatok között kiépülő hálózatokat kiterjedt hálózatoknak hívják, aminek az angol rövidítése WAN. Ilyen hálózat például hazánkban a Sulinet, de lehet több földrészt összefogó is. A legnagyobb ezek közül, az internet. Ezt információs szupersztrádának is nevezik az újságírók a rajta keresztül bonyolódó óriási adatforgalom miatt. Nem az internet az egyetlen ilyen hálózat: az American Online, a CompuServe és a Usenet is a legnagyobbak közé tartozik.
Optikai kábel, amin keresztül  akár több ezer telefonhívás is bonyolítható párhuzamosan

Optikai kábel, amin keresztül akár több ezer telefonhívás is bonyolítható párhuzamosan

Mobiltelefonon keresztül is kapcsolódhatsz a hálózathoz

Mobiltelefonon keresztül is kapcsolódhatsz a hálózathoz

Vezeték nélküli kapcsolódásra képes eszköz jelzése. Vigyázz! Több szabvány is létezik!

Vezeték nélküli kapcsolódásra képes eszköz jelzése. Vigyázz! Több szabvány is létezik!

A hálózati kapcsolathoz szükséges eszközök
Ahhoz, hogy egy számítógép része legyen a hálózatnak, olyan eszköz kell, amely a helyi hálózattal összeköti. Ez lehet a gépbe épített hálózati kártya, de lehet egy telefonos kapcsolatot biztosító modem is. A modem név a számítógép digitális jeleinek hanggá (modulálás) és a hang digitális jelekké alakítására utal (demodulálás).
A legtöbb helyi hálózatban van egy vagy több kitüntetett szerepű számítógép is. Ezek fő feladata a többi bekötött gép közötti kapcsolat fenntartása, adatokkal való kiszolgálása. Emiatt szervernek is nevezik ezeket. Például az állományok közös elérését biztosító gépet fájlszervernek, a nyomtató osztott használatát felügyelőt pedig nyomtatószervernek nevezik. Egy kis túlzással: minden tevékenységért egy-egy szerver felelős, ugyanakkor tudni kell, hogy egy gép több feladat párhuzamos ellátására is képes.
Mi köti össze?
Az is érdekes, hogy fizikailag milyen módon hozzák létre a számítógépek közötti kapcsolatot, szakszóval mi a jeleket továbbító közeg. Az e gépeket összekötő eszköz egyik fontos jellemzője az, hogy milyen mennyiségű jel haladhat rajta keresztül 1 másodperc alatt. A leglassúbb telefonos kapcsolat is kb. 60 ezer jel átvitelét teszi lehetővé másodpercenként, de nem ritka ma már a 100 millió jel átvitele sem. Az átviteli sebességnek nevezett mennyiségnek bps (ejtsd bit per szekundum) a mértékegysége.
A helyi hálózatokban vezetékes kapcsolatot szokás kiépíteni. Ennek egyik típusa a tévéantenna kábeléhez hasonlít, ez az úgynevezett vékony ethernet kábel. Máshol a rövidebb távolságok áthidalására a telefonvezetékhez hasonló, rézből készült vezetékpárt használnak, aminek manapság népszerű típusát UTP-kábelnek hívják.
Két város közötti kapcsolat kiépítésére már a sokkal nagyobb mennyiségű adat átvitelét lehetővé tevő optikai kábelt, vagy nem vezetékes, hanem műholdas kapcsolatot használnak, amely földi és égi állomásokon keresztül viszi át a jeleket.
Rövid jellemzés a fontosabb továbbító közegekről:
sodrott érpár
hasonlít az otthoni telefonkábelhez, kicsit lassú, olcsó, közeli gépeket köt össze;
vékony ethernet
gyorsabb és nem sokkal drágább, rövidebb távolságokon alkalmazzák;
optikai vezeték
drágább, de gyors és egyidejűleg több jelet is lehet rajta küldeni nagyobb távolságokra is;
műholdas továbbítás
drága kiépíteni, de rengeteg adatot képes nagy távolságra eljuttatni, így erre a célra a legolcsóbb.
Csillag topológia

Csillag topológia

Sín topológia

Sín topológia

Gyűrű topológia

Gyűrű topológia

Hogyan kössem össze?
Térjünk vissza a helyi hálózathoz! Az iskolában a különböző helyiségekben, termekben lévő gépeket valamilyen rendszer szerint kötik össze. Az összekapcsolás módját topológiának   hívják.
Az egyik összekapcsolási mód a csillag   topológia. Az előnye az, hogy egy vonal meghibásodása nem vonja maga után a többi gép kiesését a munkából. A munkagépeket viszont csak a kiszolgáló géppel szabad összekötni, egymással nem, így hátránya, hogy minden géphez különálló vezeték kell.
Arra is van mód, hogy egy láncba fűzzük fel a gépeket. Ez a hálózatkialakítás ugyan takarékoskodik a kábelezéssel, de egy vonalhiba az összes gépre kihat! Ezt a kialakítást sín vagy busz topológiának nevezték el.
A csillag topológiát inkább egy teremben lévő sok gép esetén, a busz topológiát egy épületben elszórva lévő gépek esetében alkalmazzák.
A ti iskolátokban hogyan kötötték össze a gépeket?
Megoldás »
A kábelek a hálózat sérülékeny elemei. Bankok, kórházak nem engedhetik meg maguknak, hogy egy kábelsérülés miatt a rendszerüknek akár egy része is működésképtelenné váljék. Ezért találták ki a harmadik módszert, amely gyűrűbe   fűzi fel a gépeket. Nem csak egyszerűen visszazárják az utolsó gépet a kiszolgálóhoz, hanem egy biztonsági tartalékot adó kettős gyűrűt alakítanak ki.
Ugye, ez jóval bonyolultabb? Az előnye viszont az, hogy ha a kábelezés egy helyen megsérül, a kettős gyűrű akkor is fenntartja a kapcsolatot!
A kiterjedtebb rendszerekben az alaptopológiák mindegyike használatos, éppen amiatt, hogy az alaptípusok előnyeit kihasználják, de hátrányait minél inkább elkerüljék. Az ilyen helyi hálózatokat vegyes topológiájúnak nevezik.
KÉRDÉSEK, FELADATOK
1.
Milyen hálózattípusokat különböztetünk meg kiterjedtségük szerint?
2.
Milyen eszközökkel kapcsolódnak a számítógépek a hálózatba?
3.
Minek a mértékegysége a bps?
4.
Milyen módon köthetők össze a számítógépek?
5.
Mi az a topológia? Milyen topológiákat ismersz?
6.
Próbáld megbecsülni, hány méter vezeték köti össze iskolátokon belül a gépeket!
7.
Mikor célszerű a vegyes topológia használata?
Leckéhez tartozó extrák

Hogyan működik a mobiltelefon?

Az animáció segítségével megismerhetjük a mobiltelefon szerkezetét és működését.

Hogyan működik a mobiltelefon?

Kosárba helyezve!