A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Sokszínű irodalom 7.

A mindennapi tevékenységeket, az egyszerű dolgokat a tapasztalás segít elsajátítani. Az ezekben járatlan embernek a legkisebb feladat is problémát okozhat. Ez sokszor humoros történetek magjává válik. A most következő novella is ilyen eseményt dolgoz fel.
Ti milyen ételeket tudtok elkészíteni? Nehéz dolog-e főzni? Beszéljétek meg!
Hašek
Hogyan főztem magamnak lágy tojást
Van egy derék, jó öreg nénikém. Néha szeretetrohamok fogják el, s ilyenkor mindig rokonai jutnak eszébe. Tizenöt évig mit sem hallok róla, s tizenöt esztendő múltán a postás váratlanul egy csomaggal állít be, amelyet nénikém küldött hirtelen szeretetrohamában. Utoljára tizenöt esztendeje kaptam tőle egy irdatlan nagy kürtőskalácsot, s most, tizenhat évvel e nagy esemény után, terjedelmes kosarat kézbesített címemre a posta; a kosárban egy halom tojást és a következő megható rokoni levelet fedeztem fel:
Drága Öcsém!
Mérhetetlenül örülök, hogy egy kosár saját termésű tojást küldhetek neked. Nagyon szeretlek, drága fiacskám, s arra gondolok, hogy már nem sokáig maradok e világon, s ez az utolsó megnyilvánulása irántad érzett forró szeretetemnek. Főzd lágyra a tojásokat, és gondolj jó öreg Anna nénédre. Bárcsak e tojások felidéznék benned a hegyvidéki kis majorság emlékét, ahol vidáman kotkodácsolnak a Plymouth tyúkok, s rád emlékeznek, együtt a téged hőn szerető
Anna nénéddel
128.1. kép Lágy tojás. Te szereted a tojást? Melyik a kedvenc elkészítési módod?

128.1. képLágy tojás. Te szereted a tojást? Melyik a kedvenc elkészítési módod?

Kegyeletből elszántam magam, hogy mind a hatvan tojást lágyra főzöm.
Éjszaka róluk álmodtam. Soha életemben nem foglalkoztatott afféle probléma, hogyan kell lágy tojást főzni, hosszabb megfontolás után azonban az a nézet érlelődött meg bennem, hogy a tojást főzni kell, attól fő meg! A nehéz helyzetből ez az egyetlen lehetséges kiút, az egyetlen járható út, amelyen haladva a tojás meglágyítható.
Be kell vallanom, hogy szívből szeretem a lágy tojást. Minthogy azonban hatvan lágy tojást egy ültömben aligha kebelezek be, az a nagyszerű ötletem támadt, hogy a tojásokat tartósítani fogom.
Agyam mint a gőzfűrész működött. Hogyan hajtsam végre szándékomat? Váratlanul bonyolult helyzetbe csöppentem. Jól tudom, napilapjaink és egyéb folyóirataink a kelleténél gyakrabban űznek gúnyt olyan ifjú feleségekből, akik még lágy tojást sem tudnak főzni, de még senki sem írt arról, mihez kezdjen az agglegény, ha lágy tojást kell főznie. Mint e kérdés első úttörője, emberi és felebaráti kötelességemnek tartom, hogy az igazsághoz híven megörökítsem e művelet minden mozzanatát. Az alábbiakat tekintsék gyakorlati útbaigazításnak, megtanulhatják belőle, hogyan kell tulajdonképpen lágy tojást főzni.
Mindenekelőtt vásároltam néhány szakkönyvet a baromfitenyésztésről, mivelhogy úgy képzeltem, találok bennük némi gyakorlati útbaigazítást a tojásfőzéshez.
Tudod-e?
Kolumbusz Kristóf egyszer a spanyol udvaroncokkal ebédelt. Tojás is szerepelt a lakomán, s azon vitatkoztak, hogy meg lehet-e állítani a hegyén. Kolumbusz szerint igen, s hogy bizonyítsa ezt, a vita hevében odacsapta az asztalra a tojást, így az meg is állt, hiszen a vége betört.
Sajnos, a baromfitenyésztés enciklopédiáiban egy árva szó sem esett arról, hogyan oldjuk meg e szerfölött fontos problémát. Sok mindent összefirkáltak bennük a tojásról, többek között azt, hogy a csirke belőle bújik ki és hasonló ostobaságokat. Említés történt arról is, hogy a tojást száraz helyen kell tárolni, s részletesen elmondták, hogyan kell a tojást kikölteni. Minthogy azonban nénikém a tojást nem azért küldte, hogy tároljam vagy kiköltsem, hanem hogy lágyra főzzem, a bölcs könyveket szontyolodottan félretettem.
Nem akaródzott tanácsért ismerőseimhez fordulni, hogy náluk nyomozzam ki a tojásfőzés mikéntjét, ezért feltettem magamban, hogy megint elmegyek a könyvtárba, és a nagy lexikonhoz folyamodom tanácsért.
A T betű alatt megtaláltam a „tojás” címszót. Ott értesültem, hogy a tojás állati termék, és minden madár tojást tojik. Mélyen elgondolkoztatott e meglepő felfedezés. Igaz, nem volt újdonság számomra, de most, hogy életemben először láttam leírva fehéren feketével, másodszor is elhittem. Íme tehát nem hiedelem, nem csupán haladó népi hagyomány, hanem a tudomány által is igazolt, annak rendje és módja szerint becikkelyezett valóság.
Tovább folytattam kutatásaimat, remélve, hogy hasonlóképpen sikerül tisztáznom a tojásfőzés mikéntjét is. Kérem, el sem hinnék, mennyire felületesek tudományos könyveink. Egy árva szó említés sem esik a sarkalatos kérdésről.
A nagy lexikonban írva vagyon ugyan, hogy a tojás különböző módon elkészítve ember táplálékául szolgál, de hogy e táplálékot hogyan kell elkészíteni, a nagy lexikon háromórás böngészése után is rejtély maradt előttem.
129.1. kép Főzőtanfolyam. Vitassátok meg, vajon miért olyan népszerűek az ilyen a tanfolyamok, illetve a médiában látható főzős műsorok!

129.1. képFőzőtanfolyam. Vitassátok meg, vajon miért olyan népszerűek az ilyen a tanfolyamok, illetve a médiában látható főzős műsorok!

129.2. kép Humborg: A kolostor konyhájában. Beszéljétek meg, mennyivel volt nehezebb a szakácsok dolga régen, mint napjainkban!

129.2. képHumborg: A kolostor konyhájában. Beszéljétek meg, mennyivel volt nehezebb a szakácsok dolga régen, mint napjainkban!

Rábukkantam ugyan egyes mondatokra, amelyek távolról érintették a kérdést, például: Angliában a tojás leginkább nyersen, illetve keményre vagy lágyra főzve szolgál emberi táplálékul. Valamirevaló angol háztartásban nem hiányozhat a reggeli lágy tojás. A lágy tojást más étkezések alkalmával is rendszeresen fogyasztják.
De hogyan készítik el, hogy a tojás lágy állapotban az asztalra kerüljön, arról nem tudtam meg semmit.
Nem maradt más hátra, mint kísérleti módszerrel tanulmányozni és kidolgozni a tojásfőzés elméletét, s tanulmányaim alapján jutni kellő eredményre, esetleg néhány tojás feláldozása árán. Vettem egy spirituszfőzőt, öt liter denaturált szeszt és egy Papin-fazekat, melynek használatához ifjúkorom fizikaórái óta értek. Aztán munkához láttam. Vizet töltöttem a Papin-fazékba, a vízbe tojást raktak, és meggyújtottam a spirituszfőzőt.
Negyedóra múlva a Papin-fazékból kivettem a tojásokat. Megkocogtattam az első héját: még kemény volt. A második is kemény volt. Valamennyi tojás héja kemény volt. Letisztogattam a tojások héját, pucér belsejüket visszadobtam a fazékba, és egy óráig főztem. A tojások még mindig kemények voltak. Megint visszatettem őket a tűzre, illetve a spirituszfőzőre, és reggelig főztem. A tojás konokul kemény maradt.
Reggel arra ébredtem, hogy a tojásos kosárban fekszem, elkeseredve és kétségbeesetten, mert egyetlen tojást sem sikerült lágyra főznöm. A tojások fehéren és keményen röhögtek rám.
(Tóth Tibor fordítása)
1.
Kitől kapja a főszereplő a furcsa ajándékot? Miért érdekes ez neki?
2.
A nagynéni levelének zárásában mi a derültséget keltő elem?
3.
Mi a főhős szándéka a kapott ajándékkal?
4.
Hogyan próbálja megtudni a lágy tojás elkészítésének módját?
5.
Gyűjtsd össze, milyen komikus helyzetek fordulnak elő a műben!
6.
Miért képtelenség a főhős „nagyszerű ötlete”?
7.
Jellemezd a főszereplőt! Milyen tulajdonságaira helyeződik hangsúly?
Bolhából elefántot
Tudod-e?
A legdrágább és leghíresebb tojások a Fabergé-tojások [faberzsé]. Ezeket a műkincseket az orosz cár rendelte felesége számára udvari ékszerészétől. A drága húsvéti meglepetések még egy-egy kis ajándékot is rejtettek.
A történet egy egyszerű ismereten alapul: a tojást minél tovább főzik, annál keményebb lesz. Az elbeszélő elhiteti az olvasóval, hogy a főszereplő ezt nem tudja. Ebből kerekít egy kis, humoros novellát.
A mű szerkezete a novellákra jellemző felépítésű. A kiindulópont a nagynéni ajándéka. A hatvan tojás és a nénike utasítása komoly problémát okoz a főhősnek, aki kutatásba kezd. A megszerzett ismeretek azonban a cél szempontjából teljesen fölöslegesek, hosszú részletezésük késlelteti s egyben előkészíti a lezárást.
A kísérlet előkészületei, az eszközök beszerzése egyre nevetségesebbé teszi a főhős próbálkozásait. A csattanószerű befejezés kiemeli a kudarcot.
A történet jelképes értékű. Azt mutatja be, hogyan tudjuk a legegyszerűbb problémáinkat is óriásivá növelni.
1.
Oszd fel a novellát szerkezeti egységekre!
2.
Kaptál-e már problémát okozó ajándékot? Mit tettél vele? Beszéljétek meg, mit lehet tenni ilyenkor!
3.
Mondjam vagy mutassam? Sokszor egyszerűbb megmutatni, mint elmagyarázni egy tevékenységet. Írd le, hogyan kell megkötni a cipőfűzőt! Vigyázz a pontos utasításokra!
4.
Csoportokban dolgozva írjatok különböző hangvételű (humoros, panaszos, felháborodott) köszönőlevelet Anna néninek a „figyelmességéért”! Vigyázat, nem szabad megsérteni a nénit!
5.
Mi lett a tojások sorsa? Írd meg a te befejezésedet a novellához!
6.
Az alábbi részlet egy több mint száz éves szakácskönyvből származik. Szerintetek hogyan kell megteríteni az asztalt? Egyetértetek-e a leírtakkal? Vitassátok meg!
Első sorban arra kell sulyt fektetni, hogy az asztal a meghivott vendégek számához mérve elegendőleg tágas legyen, mert a szorosan való ülés a legjobb étvágyat is képes elrontani. Az asztalt mindenesetre hófehér s ha csak lehet finom damaszk abrosszal kell beteriteni, mert a szines szélű – időszaki divatu – abroszok soha sem hatnak a szemre olyan vonzóan mint a hófehér teriték. A czifrán összehajtott asztalkendőkre nincsen semmi szükség; tegyük ezeket csak egyszerűen szögletre hajtva, balkéz felől, a tányér mellé. Jobb kéz felöl tegyünk, minden támaszték nélkül, kést, villát és kanalat. Az evőeszközöket minden fogás étel után le kell szedni és a másik ételhez ujra tisztán kell felrakni. Egy nagy vizes poharat kell minden személyre, az illető tányérja elébe tenni. A poharak finom, vékony üvegű és lehetőleg diszes alakuak legyenek. A hányféle bort adunk az asztalra, annyi apró poharat tegyünk a nagy vizes pohár mellé. Az asztal közepén végig, egyenlő távolságra tegyünk három virág-pohárban, illatos tarka virág bokrétákat. Ha bokrétákat valami okért nem szerezhetünk, tehetünk az asztalra egy pár cserépben nyiló virágot is; de ez esetben a cserepet gondosan, diszes papirral el kell rejteni. (Csinált virágot vagy papirrózsákat semmi szin alatt se rakjunk asztalunkra [...].)
(Zilahy Ágnes: Valódi magyar szakácskönyv)
131.1. kép A Szakácsmesterségnek könyvecskéje . Ti főztetek-e már valamit? Mondjátok el az elkészített étel receptjét!

131.1. képA Szakácsmesterségnek könyvecskéje. Ti főztetek-e már valamit? Mondjátok el az elkészített étel receptjét!

Szakácskönyvek
A főzéssel egykorú a receptek gyűjtése. A könyvnyomtatás megjelenésével megszaporodtak a szakácskönyvek is. Az első ilyen, egy olasz humanista munkája, 1475-ben Rómában, latin nyelven jelent meg.
Az első magyar nyelvű nyomtatott kiadványra még több mint két évszázadot kellett várni: 1693-ban adták ki, Szakácsmes­terségnek könyvecskéje címmel. Első ételként a kolozsvári töltött káposzta szerepel benne, túlnyomórészt erdélyi ételeket ír le. Félreértéseket is okozhatott, mert a hozzávalók pontos mennyiségét nem tünteti fel. Ennek ellenére nagy sikert aratott, a következő évszázad során változatlan szöveggel még tíz kiadást ért meg.
Az irodalmi művekben is gyakran előfordulnak olyan részletek, amelyek ételeket mutatnak be. Ilyen például Krúdy Gyula több írása. Nem véletlenül kapták ezek a művek a „gyomor-novellák” elnevezést.

Hasek: Hogyan főztem magamnak lágy tojást

Fabergé-tojás

Kosárba helyezve!