A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Anyanyelv felsősöknek 6.

A főnév
Emlékeztető
A következő szavak segítségével idézd fel az eddig tanultakat: élőlény, élettelen tárgy, gondolati dolog; ki?, mi?, kik?, mik?; köznév, tulajdonnév; kezdőbetű; toldalékolás; mondatba foglalás!
Új kérdés
Hogyan rendszerezzük a főneveket? Mit nem tanultunk róluk eddig?
A XVI. századi Angliában élt a világhírű drámaíró, Shakespeare. Híres drámáiban az emberi szenvedélyeket mutatta be a polgárságnak és a nemességnek. A színészek parádés ruhákban, selyemben, bársonyban léptek föl.
A szerző egyik legismertebb műve, a Romeo és Júlia a szerelem nagyságáról szól, amely szembe mert szállni két veronai család gyűlölködésével.
Egyszer a fiú a kertben elrejtőzve kihallgatta Júlia titkát:
„Ó, Romeo, mért vagy te Romeo?
Tagadd meg atyád és dobd el neved!
S ha nem teszed: csak esküdj kedvesemmé
S majd én nem leszek Capulet tovább!”
(Mészöly Dezső fordítása)
A kiemelt szavak főnevek, amelyek élőlényeket, élettelen tárgyakat vagy elvont dolgokat neveznek meg. A főnév tehát konkrét vagy elvont jelentésű lehet.
A konkrét jelentésűek a valóságos, létező vagy annak tartott, kézzelfogható, körüljárható, érzékszerveinkkel felfogható dolgok, mint amilyen az öreganyó, a boszorkány, a sétapálca, a varázsszőnyeg, a Bükkalja, a Balaton és hasonlók.
A konkrét jelentésű főneveknek két csoportjuk van: köznév (kutya) és tulajdonnév (Bodri).
Elvont jelentésűek a csak a gondolatban meglévő, elméleti fogalmakat megnevező főnevek, mint amilyen a szépség, a kár, az ábrándozás.
Tanulnivaló
A főnév megnevező szófaj. Valóban létező vagy annak képzelt élőlényt, élettelen tárgyat, elvont dolgot jelent. A főnév sokféle toldalékot kaphat.
Kérdései: Ki?, Mi?, Kik?, Mik? és ezek ragozott alakjai: Mit?, Kitől? stb.
A köznév fogalma
A köznév több hasonló élőlény, élettelen tárgy, dolog közös neve (ember, ország, évszak).
Kérdése: Ki?, Mi?, Kik?, Mik?, Mit?, Kiből? stb.
Helyesírása: A közneveket mondaton belül általában kisbetűvel kezdjük (gyerek, város, karácsony).
A köznév fajtái  
Egyedi név: egyes számban egyetlen dolgot jelöl (kislány, hang, könyv).
Anyagnév: a megnevezett anyag legkisebb része ugyanolyan, mint az egész (tinta, zsír).
Gyűjtőnév: több egyedből álló csoport neve, amely egyes számban is az egészet jelenti (nép = a népcsoport minden embere; katonaság = az összes katona).
A tulajdonnév fogalma
A tulajdonnév valamely egyednek a saját neve, amely megkülönbözteti másoktól (Mária, Bükk, MATÁV).
A tulajdonnév a mondatban többféle toldalékot kaphat.
Kérdése: Ki?, Mi?, Kik?, Mik?, Kiben? stb.
Helyesírása: A tulajdonneveket mondaton belül is nagybetűvel kezdjük. (A szavalóversenyen Ági lett az első.)
A tulajdonnév fajtái
Személynév: létező vagy kitalált emberek, természetes személyek neve.
Lehet családnév (Kovács, Hodosi), keresztnév (Edina, Ervin), becenév (Édi, Zsóka), ragadványnév (Könyves Kálmán, Bicebóca), csúfnév (Dagi, Sirokkó = sírós).
Külön csoportot alkotnak az asszonynevek: Kovács Ferencné, Kovácsné Fényes Mária, Kovács Ferencné Fényes Mária, Kovács Mária, Fényes-Kovács Mária.
Intézménynév:   vállalatok, gyárak, cégek, közintézmények, egyesületek, pártok, társaságok és ismétlődő események neve.
Használhatjuk a teljes nevüket vagy az abból származó mozaikszavas megnevezésüket.
Például: Magyar Tudományos Akadémia (MTA), Gyermekhangok Alapítvány, I. István Gimnázium, Szegedi Szabadtéri Játékok, Lant Bt., Bélyegmúzeum.
Földrajzi név: bolygó, csillag, világrész, országrész, tájegység, közigazgatási egység, tenger, tó, sziget, településrész, utca, híd stb. megkülönböztető neve.
Például: Naprendszer, Franciaország, Velencei-tó, Magyar Köztársaság, Dél-Balaton, Erdély, Margit híd, Bocskai utca, Duna–Tisza köze stb.
Márkanév: termékek, gyártmányok neve.
Például: Adidas, Ikarus, Pick, Sony stb.
Kitüntetés, díj: jelentős elismerés megnevezése.
Például: Kossuth-díj, Érdemes Művész.
Állatnév: főként háziállatok saját neve.
Például: kutyanév (Bodri, Cézár), macskanév (Cirmi, Leila), tehénnév (Riska, Bimbó), lónév (Villám, Ráró), egyéb állat (Lóri, Vuk, Kele).
Cím: műalkotások, sajtótermékek, műsorok egy vagy több szóból álló azonosítója.
Például: Munkácsy Mihály: Ásító inas, Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk, Déli Krónika, Édes Anyanyelvünk, Magyar Hírlap, Nyelvőrző, Új Zenei Újság.
Figyelemkeltő
Az újságok, műsorok címe állandó annak ellenére, hogy tartalmuk mindig más és más. Címüket csupa nagybetűvel különböztetjük meg a műalkotások címétől.
Újságok, műsorok címe: Dunántúli Napló, Orvosi Hetilap, Hangverseny Délidőben.
Műalkotások címe: Egri csillagok, A természetről tizenéveseknek.
Okoskodó
1. Hogyan kaphat magyar csecsemő idegen keresztnevet?
2. Mire jó az utónévkönyv?
3. Milyen állat neve a Lóri, a Vuk, a Kele, a Bogáncs és a Balu? Hol „találkoztál” velük?
4. Milyen fajtájú főnév a bogáncs, Bogáncs, Katona József, Katona József Színház, színház, éhség, (József Attila:) Éhség?
Foglaljuk táblázatba a főnévről tanultakat!
Kosárba helyezve!