A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Anyanyelv felsősöknek 6.

A főnévi igenév
Emlékeztető
Amint láttuk, igékből különböző képzőkkel igeneveket is alkothatunk.
Új kérdés
Mi jellemző általánosságban az igenevekre?
Az igenevek átmeneti szófajok, hasonlítanak az igékre, a névszókra és a határozószókra. Bővítménnyel vagy anélkül önálló mondatrészek lehetnek.
Nem elég fellobogni,
De mindig égni kell!
(Váci Mihály: Még nem elég)
A vers kiemelt két szava főnévi igenév. Jelentésük közel azonos az igéből -ás, -és kép-zővel szerkesztett fellobogás, égés főnevekével.
Tanulnivaló
A főnévi igenév kétarcú szófaj. Igei tulajdonsága az, hogy cselekvést, történést, létezést fejez ki, de csak általánosságban (olvasni, érezni). Főnévi tulajdonsága az, hogy birtokos személyjeleket kaphat, amelyek a személyre és számra utalnak (olvasnom, éreznünk).
A főnévi igenevet igéből képezzük -ni képzővel.
A főnévi igenév birtokos személyjelzése: mennem, menned, mennie (-a), mennünk (-unk), mennetek (-tok, -tök), menniük (-uk).
Kommunikációs ismeretek
Főnévi igenévvel ki tudjuk fejezni azt, amire a cselekvés irányul: Nem szeretek várakozni.
Megfogalmazhatunk vele célokat, feladatokat: Kimegyek a kertbe permetezni.
A kell, lehet, szabad, tilos, érdemes, illik, muszáj, szép, jó szavak mellett a mi? kérdésre felelnek: Be kell mennem a szobába.
Néha türelmetlen, udvariatlan felszólításként hangzanak el: Felállni!
Máskor általános érvényű bölcsességet hordoznak: Nem találni embert hiba nélkül.
Okoskodó
Fejtsd meg az előbbi közmondás mellett a következő jelentését is!
Szép ott adni, ahol senki se kér.
Kosárba helyezve!