A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Anyanyelv felsősöknek 6.

A melléknév helyes használata
Emlékeztető
A melléknév helyesírása
A KIEJTÉS elve érvényesül:
– a melléknév végén mindig hosszú az ó, ő, ú, ű: bordó, előkelő, savanyú, jóízű.
– a melléknév végén mindig rövid az i: mini, csipetnyi, szegedi.  
A SZÓELEMZÉS elve érvényesül:
– mássalhangzó után -t: bódult, művelt, teltkarcsú; tagbaszakadt, fáradt.
– magánhangzó után -tt: fitt, fegyelmezett.
– a rövidülést írásban nem jelöljük: érettből, világosabbra.
– a -val, -vel, -vá, -vé rag teljes hasonulását írásban jelöljük: világossá, olajzölddel.
– az s végű melléknevek végét más toldalék előtt nem kettőzzük meg: morcosan.
A HAGYOMÁNY ELVE érvényesül: lyukas, mély, kedélyes, helytelen.
AZ EGYSZERŰSÍTÉS elve érvényesül:
– a hosszú kétjegyű mássalhangzót tartalmazó melléknévben:ttyös, hosszú, rossz.
– a hosszú mássalhangzóra végződő melléknév teljes hasonulásakor: frissel, magasabbá.
A melléknév fokozása
A tulajdonság kisebb vagy nagyobb mértékét a melléknév fokozásával fejezzük ki.
Ha az ú, ű végű összetett melléknév konkrét jelentésű, akkor különírva az előtagot fokozzuk: jóízű jobb ízű, nagyfülűnagyobb fülű.
Ha az ú, ű végű összetett melléknév elvont jelentésű, akkor egybeírva az utótagot fokozzuk: nagyszájúnagyszájúbb, rosszmájú rosszmájúbb.
Néhány melléknevet nem lehet fokozni, mert nem lenne értelme: kétéves, dunaföldvári.
A melléknév szerkezete szerint lehet:
– egyszerű szó: piros, szegény, matt.
– toldalékos egyszerű szó:
képzett: karácsonyi, kékes, (leszállított) árú, maroknyi.
jelezett: illedelmesebb, kedvesek.
ragozott: szépen, magasra.
– összetett szó: ügyes-bajos, hófehér, vízízű.
– toldalékos összetett szó:
képzett: dunaföldvári.
jelezett: koromfeketék.
ragozott: jóízűen.
A földrajzi névből képzett melléknevek többnyire a valahová tartozást, származást fejezik ki. Gyakran kell leírnunk őket, ezért a rájuk vonatkozó helyesírási szabályokkal részletesebben foglalkozunk.
Tanulnivaló
1. Kisbetűvel kezdjük a képzett melléknevet,
– ha az alapszó egybeírt földrajzi név:
Magyarország magyarországi, Zagyvarékas zagyvarékasi.
– ha az alapszó i-végű földrajzi név:
Tamási tamási, Dunaharaszti dunaharaszti.
– ha a kötőjeles földrajzi név első szava önmagában közszó (köznév vagy melléknév):
Szabadság-hegy szabadság-hegyi, Hűvös-völgy hűvös-völgyi.
– ha az alapszó különírt államnév:
Egyesült Arab Köztársaság egyesült arab köztársasági.
– ha az alapszó többelemű kötőjeles tulajdonnév:
Jász-Nagykun-Szolnok jász-nagykun-szolnoki,
Alsó-Tisza alsó-tiszai.
2. Nagybetűvel kezdjük a képzett melléknevet,
– ha a kötőjeles tulajdonnév első szava önmagában tulajdonnév:
Csepel-sziget Csepel-szigeti,   Sándor-domb Sándor-dombi.
– ha az alapszó megye, vidék, város, út, utca, tér, köz, híd neve:
Heves megye Heves megyei, Komló város Komló városi,
Kölcsey utca Kölcsey utcai, Erzsébet híd Erzsébet hídi.
A földrajzi nevekhez hasonlóan intézménynevekből is gyakran képezünk melléknevet.
Kisbetűvel kezdjük a képzett melléknevet:
Oktatási Minisztériumoktatási minisztériumi.
A képzett melléknévben is nagybetűvel kezdjük a tulajdonnévi elemeket:
Nagy László GimnáziumNagy László gimnáziumi.
Indokold meg a kiemelt kezdőbetűk használatát!
Magyar Beáta, Magyarország, magyar tenger, magyarok, Magyar utca, Magyar Nyelvőr, Magyar nagylexikon, Magyarhertelend, Magyar Olimpiai Bizottság, magyaros.
Kommunikációs ismeretek
A szövegek (pl. az elbeszélés, leírás, jellemzés, riport, élménybeszámoló, idegenvezetés, könyv-, filmismertetés, levél, hivatalos iratok) elképzelhetetlenek változatos melléknevek nélkül. Találkozunk velük napjaink gyakori reklámjaiban is.
Nem mindegy azonban, hogy az unalomig koptatott, elszürkült melléknevekből választunk, vagy azokat részesítjük előnyben, amelyek az adott helyen a legpontosabbak, legtalálóbbak, legeredetibbek.
Kosárba helyezve!